Notes informatives COVID-19 per l’Atenció Primària
NÚMERO 1

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona fem notes informatives adreçades a les Direccions dels Equips d’Atenció Primària (EAP) sobre alguns aspectes que sovint plantegen dubtes entre els professionals en relació amb la COVID-19.

Si us plau, compartiu aquesta informació amb la resta del vostre EAP.

Quins són els criteris per a donar l’alta mèdica a persones amb COVID-19 i contactes?Persones amb símptomes lleus que no han requerit hospitalització

  • Independentment de que s’hagi confirmat el diagnòstic amb PCR o no, alta mèdica després de 14 dies d'aïllament domiciliari des de l'inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s’hagi resolt.


Persones amb Infecció respiratòria moderada/greu amb hospitalització

  • Alta després de 14 dies d'aïllament domiciliari des de l’alta hospitalària, sempre que el quadre clínic s’hagi resolt o fins l’obtenció d’un resultat de PCR negatiu.
  • Les persones ingressades que al moment de l’alta hospitalària tinguin PCR negativa podran anar a domicili sense aïllament.


Contactes estrets de persones amb COVID-19

  • Alta després de 14 dies des de l'últim contacte amb el cas si no és convivent o des de la finalització dels símptomes del cas, si és un convivent. Per això, és molt important que els pacients amb COVID-19 informin les persones amb qui han mantingut contacte estret.
  • Si durant la quarantena es desenvolupen símptomes d’infecció respiratòria aguda, s’haurà d’allargar l’aïllament 14 dies des del començament dels símptomes, al cap dels quals es donarà l’alta sempre que el quadre clínic s’hagi resolt.
Descarregar PDF
Connectem?
Obrir email al navegador

Copyright © 2020 ASPB, Tots els drets reservats.

Vols canviar la forma de rebre aquests e-mails?
Pots actualitzar les teves preferències o donar-te de baixa d'aquesta llista de subscripció