Copy
NIEUWSBRIEF 2017 - Nummer 1

Inhoud

NVRR Jaarcongres 2017
Externe inhuur en de wet DBA voor decentrale Rekenkamers
Vijf vragen aan...
Landelijke Kenniskring
3D-denktank
Cursus rekenkameronderzoek 2017
Bijeenkomsten

NVRR JAARCONGRES 2017

Reserveer vrijdag 12 mei 2017 voor ons jaarlijks congres! Dit jaar is gekozen voor het actuele thema ‘Samen werken’.
Bij Antropia te Driebergen is er volop gelegenheid om naast de keynote speakers en de workshoprondes met elkaar van gedachten te wisselen tijdens lunch en afsluitende borrel. Binnenkort volgt meer informatie over de sprekers en het programma van de dag.

Lees meer >>

Externe inhuur en de wet DBA voor decentrale Rekenkamers

Veel Rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de inhuur van externen bij  gemeenten (en andere overheidsorganisaties). Een onderwerp dat zich dankbaar leent voor rekenkameronderzoek, omdat gemeenteraden veelvuldig zorgen uiten en vragen stellen over de kosten van de inhuur, continuïteit van de dienstverlening en behoud van de ingehuurde kennis.

Lees meer >>

Vijf vragen aan...


Voor deze editie van de NVRR nieuwsbrief hebben wij vijf vragen gesteld aan Vivien van Geen.

Lees hier het complete interview >>

Landelijke
Kenniskring


Op donderdag 16 februari a.s. is de volgende Landelijke Kenniskring in Zalencentrum Vredenbug in Utrecht van 10.00 tot 12.15 uur.
Op de agenda staat o.m. de Omgevingswet en een vooruitblik naar de 3D-denktank. Daarnaast wordt met vertegenwoordiging van het bestuur de uitgangspunten en werkwijze van het rekenkamerkompas besproken.

Lees meer >>

3D-denktank
 


Op donderdag 9 maart a.s. is vanaf 10.00 uur in Zalencentrum Vredenburg in Utrecht de volgende 3D-denktank. Tijdens de bijeenkomst bespreken we o.m. de stand van zaken in lopend onderzoek, opbrengsten reviews van rapporten en de mogelijkheden van optrekken met Inspectie SZW. Ook wordt de stand van zaken gemeld omtrent de aangevraagde subsidie voor de verdere professionalisering van de 3D-denktank en de uitwerking van de 3D-denktank doelstellingen. Een nadere agenda volgt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tineke van den Biggelaar.

Cursus rekenkameronderzoek 2017

De postacademische cursus Rekenkameronderzoek wordt verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de NVRR en is bedoeld om handvatten te bieden voor het opzetten en (laten) uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig rekenkameronderzoek.De cursus is een post academische opleiding en bedoeld voor hbo- en wo-afgestudeerden die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van rekenkameronderzoeken op provinciaal en gemeentelijk niveau.

De folder van de cursus vindt u hier.
Lees meer over de cursus op onze website >>

16-02-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring 
09-03-2017  Bijeenkomst 3D-denktank
04-04-2017  Start cursus Kwantitatieve methoden en analyse
11-04-2017  Cursus Rekenkameronderzoek 2017
12-05-2017  NVRR Jaarcongres 2017
12-09-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
25-09-2017  Masterclass Publieke Aandeelhouders
12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  

Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp