Copy
ACE Denmark - Aeronautical Center of Excellence
Se nyhedsbrevet i en browser

ACE Denmark et vigtigt skridt videre

Virkeliggørelsen af et center for flyvedligeholdelse på Skrydstrup Flyvestation kom et vigtigt skridt nærmere på en workshop, som Haderslev Kommune og Syddansk Universitet afholdt torsdag d. 23. februar 2017.
Workshoppen var en såkaldt "mapping", hvor inviterede nøglepersoner i fællesskab og havde til formål at skabe en fælles forståelsesramme for hvorledes de næste udviklingstrin er for etableringen af  ACE Denmark. Mappingen havde til formål
  • at understøtte processen med en klyngedannelse
  • skabe fælles forståelse for, hvordan der skal arbejdes videre med beskrivelse af en egentlig businesscase,
  • at skitsere rammer og muligheder
  • Udpege kerneaktører der kan være med i etableringen af ACE Denmark
Der blev skabt klarhed over, at klyngen med fordel kan tage afsæt i nogle store kernevirksomheder, hvortil er knyttet en række små og mellemstore virksomheder.

Målet er at etablere ACE som et dansk initiativ, der i international sammenhæng er anerkendt som et dansk initiativ til gavn for dansk sikkerhed, vækst og jobskabelse som en højt kvalificeret maintenence HUB.

Mappingen blev faciliteret af adjunkt Mads Brun Ingstrup og professor Per Vagn Freytag fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER) på Syddansk Universitet.
 
Deltagere i mappingen var erhvervschefer, trekantområdet, Region Syddanmark og enkelte erhvervsledere med særlig interesse for at være med til at udvikle ACE-Denmark. Det er målet at kredsen af deltagere fremadrettet skal være bredere og med flere erhvervsinteresser repræsenteret.
 
Copyright © 2017 Haderslev Kommune, All rights reserved.


Ønsker du at ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan updatere dine præferencer eller afmeld nyhedsbrev

Email Marketing Powered by Mailchimp