Copy
View this email in your browser

Wij zijn 1DYK. Een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties. De komende jaren werken we als 1DYK samen aan het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Meer weten? Kijk op www.1dyk.frl


 

We werken de plannen verder uit

De komende periode werken we de plannen voor de dijkverbetering tussen Koehool en Lauwersmeer verder uit. We beginnen op het deel Koehool tot Zwarte Haan en het deel tussen ’t Skoar en Paezemerlannen. We noemen dit de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we toe naar een definitief ontwerp. De reacties die we gekregen hebben op de voorkeursoplossing voor het verbeteren van de dijk nemen we in deze fase mee.

Het verbeteren van de dijk doen we niet alleen. Daar hebben wij u bij nodig. Uw reacties zijn voor ons bijzonder waardevol. Wij organiseren een aantal momenten om samen met u de plannen te bespreken. U ontvangt daarover van ons te zijner tijd een bericht. 

Grondonderzoek in en nabij Wierum en Paesens-Moddergat

Vanaf 29 augustus voeren wij grondonderzoek uit in en nabij Wierum en Paesens-Moddergat. Het onderzoek bestaat uit boringen met de hand en machines. De boringen zijn aan de landzijde (binnendijks). Ingenieursbureau Wiertsema en Partners voert de boringen uit. Het onderzoek duurt naar verwachting maximaal vier weken. Op de kaart ziet u op welke locaties wij boren.


De boringen geven aanvullend inzicht in de lokale opbouw van de dijk en de verschillende grondlagen in de bodem. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we in de verdere uitwerking van de plannen voor het verbeteren van de dijk. Zo werken we stapsgewijs toe naar een definitief ontwerp.  

Onderzoek naar klinkers tussen Westhoek en Zwarte Haan

Tussen 15 september en 1 oktober doen we tussen Westhoek en Zwarte Haan onderzoek. Hierbij kijken we naar de klinkers die onderaan de dijk liggen. Het gaat om klinkers aan de zeezijde (buitendijks). Deze klinkers zitten onder het asfalt. Voor het onderzoeken verwijderen we op drie plaatsen de bekleding. Dit gebeurt met een asfaltzaag en een kraan. De exacte locaties worden tijdens de onderzoeken bepaald.
 
Per locatie verwijderen we een oppervlakte van 4 m². KWS voert de werkzaamheden uit. We herstellen de gaten voor het stormseizoen (vanaf 1 oktober) begint.
 
De uitkomsten gebruiken we voor het verder uitwerken van het ontwerp voor de dijkverbetering op dit deel van de dijk.

Vragen?

Voor vragen over de onderzoeken kunt u contact opnemen met Wetterskip Fryslân, via 058 292 2222, of waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl 

Blijf op de hoogte
Wij houden u graag op de hoogte van de dijkversterking. Dat doen we onder andere via deze digitale nieuwsbrief die ieder kwartaal uitkomt. Daarnaast staat op www.1dyk.frl het laatste nieuws.
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.