Copy
Distriktsinfo kommer i ny drakt. Her er en spesialutgave med informasjon om søknadsmuligheter.
View this email in your browser
Nyhetsbrev fra Nordland Røde Kors # 8 | 2016
Søknadsspesial
Vi er inne i tida for rapportering av midler som er mottat og brukt i 2016, og ikke minst for å søke midler til nye tiltak og aktiviteter for 2017. I denne fornyede utgaven av distriktsinfo har vi samlet søknadsmulighetene og fristene vi vet om pr. i dag.

Trenger du hjelp til skrive søknad? Ønsker du å tenke høyt om nye aktiviteter og søknader? Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss ansatte - vi bistår gjerne.

Husk å informere lokalforeningsstyret om alle søknader som sendes fra lokalforeninga!
Tilskuddsordning mot barnefattigdom
Barne,- ungdom,- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsordning mot barnefattigdom. Målet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensen av fattigdom blant ungdom. Aktuelle aktiviteter kan blant annet være BARK, RØFF, møteplasser for ungdom, leksehjelp. Les mer her (krever innlogging i Korsveien).

Du kan søke på to måter:
- Gjennom din kommune (sjekk kommunens hjemmeside for frist)
- Gjennom en fellessøknad fra distriktet til Bufdir innen 28. november.

Ta kontakt med Linn på distriktskontoret for mer informasjon.

Merk at det ikke går an å søke til ferie for alle her. Norges Røde Kors sender en felles søknad om midler til denne aktiviteten.
Extrastiftelsen
Du kan søke til ett-, to- eller treårig prosjekter som fremmer fysisk og/eller psykisk helse, mestring og livskvalitet. Extrastiftelsen støtter nye prosjekter.

Det betyr at du ikke kan søke støtte til drift eller videreutvikling av eksisterende aktivitet. Men du kan søke midler til "prosjekt i aktiviteten", for eksempel "Matlagingsprosjekt" i Aktivitet på mottak.

Søknadsfrist er 15. januar. Få tips og info til søknad her (krever innlogging i Korsveien). Ta gjerne en prat med distriktskontoret om din lokalforening ønsker å søke - hvis mange er interessert kan vi samkjøre for større sjans til å få midler.
Sjekk ditt lokalmiljø for søknadsmuligheter!
Sparebanker, lokale bedrifter og andre utlyser ofte midler som lokale lag og foreninger kan søke på.

Ung kultur
Nordland Fylkeskommune utlyser midler til tiltak for barn og ungdom. Utlysningstekst og søknadsskjema ligger her. Søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Folkehelsetiltak
Nordland Fylkeskommune utlyser også ulike tilskuddsordninger innen folkehelse. Fullstendig oversikt ligger her. De fleste har søknadsfrist 1. februar.
Friluftsutstyr til RØFF, BARK og FFA
Aktive grupper innen Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF), Barnas Røde Kors (BARK) eller ferie for alle (FFA) kan få tilskudd til utstyr.

Norges Røde Kors lyser ut "10 000 kr-potter" som skal brukes til å handle inn riktig og nødvendig friluftslivsutstyr. Pengene skal brukes på utstyr som er direkte knyttet til friluftslivsaktiviteter.

Det er også mulig å søke om sekker til deltakere i BARK og RØFF, enten 25l eller 35l.

Søknadsfrist 14. november. Ta kontakt med Linn på distriktskontoret for mer informasjon og innsending av søknad.

Tilskudd til friluftlivsaktivitet
Miljødirektoratet utlyser midler til friluftsaktivitet, se her. Alle frivillige organisasjoner må søke gjennom fylkeskommunen.

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:
-  stimulerer til direkte friluftsaktivitet
-  deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell

Les mer om ordningen her (krever innlogging i Korsveien).
Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening
Frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til prosjekter/aktiviteter som kan bidra med aktivisering og arbeidstrening av personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Det er NAV som står for denne tilskuddsordningen.

Målet med ordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder i arbeidet med å gi alle muligheter til å komme i arbeid og å bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

Søknadsfrist 2. desember 2016. Les mer her (krever innlogging i Korsveien).
Fond for lokal aktivitet
Alle lokalforeninger kan søke om tilskudd fra fond for lokal aktivitet. Det er fire hovedområder som dekkes av denne søknadsmuligheten:            
 • Leksehjelp: Tiltak med mål om å hindre frafall fra utdanning.
 • Oppvekst: Tiltak for barn i vanskelige livssituasjoner.
 • Sosial inkludering: Aktiviteter som hindrer ensomhet og fremmer sosial inkludering.
 • Ferie for alle: Ferieopphold som gjennomføres ihht. veileder for ferie for alle, som har barn i alderen 6-13 år som målgruppe.

23. januar 2017 er frist for lokalforeningene til å melde behov og gi informasjon til  distriktskontoret. Søknader etter denne datoen vil ikke bli behandlet. Søknader fra lokalforeningene anbefales av distriktet før de sluttbehandles sentralt.

Lokalforeningene formidler nødvendig informasjon om tiltaket det søkes på til distriktet, enten pr. e-post, telefon (75500222) eller brev.

Dersom dere ønsker å starte opp ny aktivitet innenfor en av de fire kategoriene, så ta kontakt med distriktet så bistår vi dere med å søke om midler.

Følgende informasjon må dere formidle til distriktet dersom dere skal søke:
 • Navn på aktiviteten(f.eks. Leksehjelp, Ferie for alle e.l.)
 • Søknadsbeløp
 • Beskrivelse av aktiviteten (Hva skal gjøres?)
 • Formål med aktivitet  (Hva ønsker vi å oppnå med aktiviteten? Hva skal effekten være?)
 • Målgruppe (Hvem er målgruppen? Hvor mange deltakere skal aktiviteten nå?)
 • Organisering ( Hvor mange frivillige deltar i aktiviteten?)
 • Samarbeid (Beskriv evt. lokale samarbeidspartnere

Merk at rapport og regnskap for tilskudd gitt i 2016 må være innlevert før lokalforeningen kan søke om midler i 2017!
Nordland Røde Kors
Storgata 34, 2. etg., | Boks 63, 8001 Bodø
dk.nordland@redcross.no | 75500222

unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nordland Røde Kors · Storgata 34, 2.etg · Bodø, 8006 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp