Copy
Update uw profiel - Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier
Version française
BOUWFLASH
De bouw van dag tot dag
Meer nieuws
Indexering lonen arbeiders PC 124 op 1 juli 2021
Op 1 juli verhogen de lonen van de arbeiders (PC 124) in functie van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Normalerwijze worden deze lonen elk kwartaal aangepast aan de indexevolutie, maar nu dateert de laatste indexaanpassing al van 1 oktober vorig jaar. Zowel op 1 januari als op 1 april van dit jaar lagen de indexen te gebruiken in de berekeningsformule lager dan deze van de laatste indexaanpassing. De lonen bleven daardoor ongewijzigd de voorbije 2 kwartalen omdat, volgens de cao, negatieve resultaten van de indexformule niet worden toegepast. Deze zijn nu wel verrekend in de huidige indexverhoging die berekend is op basis van de indexen gebruikt bij de laatste aanpassing.

Het barema met de nieuwe minimumlonen en de andere aangepaste bedragen kan geraadpleegd worden op de website. Dit barema bevat ook de nieuwe lonen voor de studenten (jaarlijkse indexering op 1 juli; zie hierna ook het artikel over de studentenarbeid).
Bekijk de nieuwe minimumlonen
Studentenarbeid: specifieke loonschaal
De tewerkstelling van studenten is onderworpen aan specifieke bepalingen.  Zolang zij niet langer duurt dan 475 uur per kalenderjaar is zij niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en ook niet aan bedrijfsvoorheffing. Zij is enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage.

Voor hen geldt een specifieke loonschaal. Deze loonschaal wordt een keer per jaar aangepast op 1 juli. Het bedrag van het uurloon van een student bedraagt € 9,664 (student die geen bouwopleiding volgt) of € 10,534 (student die een bouwopleiding volgt) per uur op 1 juli 2021.

Als u meer wilt weten over studentenarbeid, raadpleeg dan het dossier op de website of het artikel dat in het volgende nummer van Bouwbedrijf zal verschijnen.
Bekijk het dossier
Sponsored : Astena
In 3 maanden tijd naar sneller en efficiënter werken bij Sanitechniek
Komaf maken met versnipperde informatie, manueel werk en hoge foutenkans.

“Tot voor kort beschikte Sanitechniek niet over een overkoepelend ERP-pakket. Alle informatie circuleerde in het bedrijf via tal van Excels en documenten. Dit legde veel druk op de schouders van onze administratieve medewerkers – niet zo’n prettige manier om te werken voor hen,” aldus Tom Claes, CEO Sanitechniek. Ook technologie was een zeer belangrijke factor aangezien de Willemen Groep, het moederbedrijf, sterk inzet op digitale transformatie. Het was een must om te werken met Microsoft. Wat ook niet onbelangrijk is, is de marktconforme prijs en de scherpe planning die Astena kon bieden.
Lees meer
Deze e-mail werd verzonden naar <<Email Address>>
Klik hier om uit te schrijven - Klik hier om de selectie van de nieuwsbrief aan te passen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid dat u kan terugvinden op onze website. Voor meer informatie kan u contact opnemen met privacy@confederatiebouw.be.

Copyright © 2021 Confederatie Bouw, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp