Copy
Update uw profiel - Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier
Version française
BOUWFLASH
De bouw van dag tot dag
Meer nieuws
België zet Europees COVID-certificaat online
Gisteren, om 10 uur, heeft ons land het Europees digitaal coronacertificaat gelanceerd, dat het de burgers mogelijk moet maken om binnen de EU vlot te kunnen reizen. Zoals bekend, zijn er drie manieren om de gewilde QR-code te kunnen verkrijgen: minstens 2 weken volledig gevaccineerd zijn; over een negatieve PCR-test beschikken; ofwel -bijvoorbeeld via een eerdere positieve test- kunnen bewijzen dat je immuun bent. Een “vaccinatiecertificaat” zal 1 jaar geldig zijn. Voor het “testcertificaat” en het “herstelcertificaat” bedraagt deze geldigheid respectievelijk 72 uur en 180 dagen.
België is daarmee bij de eerste landen die de nieuwe tool online plaatsen. Wat onze regering toelaat om het systeem nog twee weken te laten proefdraaien tegen de officiële ingangsdatum van 1 juli. En dat blijkt nodig, want een kwartier na de lancering, was de app al meteen enkele uren onbeschikbaar. Mensen die over geen smartphone beschikken, kunnen het certificaat ook opvragen en afdrukken via de website www.mijngezondheid.be.

Maar ondanks het certificaat, wijst het Kabinet van Buitenlandse Zaken toch nog eens op het belang om bij afreis steeds goed te informeren naar eventuele specifieke regels van het land van bestemming (zoals avondklok, mondmaskerplicht, mogelijkheden voor de horeca enz.). Reizen naar bestemmingen buiten Europa, wordt nog steeds afgeraden.

Volledig gevaccineerden en quarantaine

Eveneens gisteren, besliste de Ministerraad dat wie volledig gevaccineerd is en een hoogrisicocontact had, niet meer automatisch in quarantaine moet. Een PCR-test op dag 1 volstaat. Is die negatief, dan houden de beperkingen op. Gevaccineerden die deze test weigeren, zullen wél nog 10 dagen in quarantaine moeten.
Rob Dreessen volgt Leo Janssen op als voorzitter van Vlawebo Limburg
Rob Dreessen: “Ik dank de leden en het bestuur voor het vertrouwen. En ik wil in het bijzonder Leo Janssen bedanken voor zijn jarenlange inzet. Net zoals Leo wil ook ik actief meebouwen aan de toekomst van de Limburgse wegenbouwers. Ik kijk er erg naar uit om als voorzitter de organisatie VlaWeBo Limburg, na het schitterende parcours van mijn voorganger Leo Janssen, nog verder uit te bouwen. In het belang van de wegenbouwers en de volledige wegenbouwsector.

Naast het belang om kwaliteitsvolle infrastructuur – zoals bruggen, wegen, duikers, publieke gebouwen enz. – als een goede huisvader in stand te houden, zijn publieke investeringen vanuit een economisch perspectief katalysatoren voor verdere economische groei. Die investeringen generen dan jobs maar ook inkomsten voor de overheid. Een minimale investeringsnorm voor de gezamenlijke overheid in ons land – vergelijkbaar met investeringsgraad in de ons omringende landen Nederland en Frankrijk – lijkt daarom noodzakelijk om de historisch opgebouwde achterstand goed te maken. En de infrastructuur in ons land kwaliteitsvol te houden en verder uit te bouwen in functie van de logistieke ambities die onze regio nastreeft. 
Lees meer
Deze e-mail werd verzonden naar <<Email Address>>
Klik hier om uit te schrijven - Klik hier om de selectie van de nieuwsbrief aan te passen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid dat u kan terugvinden op onze website. Voor meer informatie kan u contact opnemen met privacy@confederatiebouw.be.

Copyright © 2021 Confederatie Bouw, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp