Copy
Update uw profiel - Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier
Version française
BOUWFLASH
De bouw van dag tot dag
Meer nieuws
Construction Blueprint – Vragenlijst over de vaardigheidsbehoeften van de Europese bouwbedrijven
Het Blueprintproject, gefinancierd door de Europese Commissie en waaraan de Confederatie Bouw meewerkt, heeft tot doel een sectorale samenwerking tot stand te brengen om het tekort aan arbeidskrachten en de mismatch van vaardigheden voor bepaalde beroepsprofielen aan te pakken.

In het kader van dit project is het de bedoeling de vaardigheidsbehoeften van de bouwbedrijven te analyseren via de link hieronder.
Naar de vragenlijst
Opgelet: frauduleuze sms’en en mails in naam van de RJV
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) waarschuwt voor frauduleuze sms’en en mails die momenteel in omloop zijn. We krijgen de melding dat ook bouwvakarbeiders deze berichten ontvangen, terwijl hun vakantiegeld niet door de RJV maar door het Vakantiefonds Bouw wordt uitbetaald. Ook het Vakantiefonds Bouw heeft hierover al tientallen meldingen gekregen.
In de sms of de mail wordt gevraagd het rekeningnummer door te geven via een link die leidt naar een valse website van de RJV. Hierbij wordt ook gevraagd de DIGIPASS te gebruiken. De RJV benadrukt dat zij nooit sms-berichten stuurt en evenmin vraagt om de DIGIPASS te gebruiken. Aan de bestemmelingen wordt dan ook de raad gegeven om nooit op de ontvangen link te klikken. De RJV heeft intussen het nodige gedaan om de valse sites te blokkeren, maar er kunnen nog altijd nieuwe links circuleren.

Je waarschuwt best je arbeiders over deze frauduleuze berichten. Voorkomen is altijd beter dan genezen!
Meer info op de website van de RJV
WEBINAR | Bronbemaling
15 juni van 10 tot 12 uur
Het thema van de bronbemaling blijft hoog op de agenda van alle lokale besturen staan. Eind 2020 vond hierover een eerste webinar plaats waarop nog heel wat vragen onbeantwoord bleven. Daarom heeft VLARIO in samenwerking met de VCB opnieuw een praktijkgericht webinar voor u samengesteld. Dat vindt plaats op 15 juni van 10 tot 12 uur. Daarbij komen thema’s aan bod zoals de rol van de bronbemaling in de strijd tegen droogte en waterschaarste, het duurzaam beheer van tijdelijke bemalingen, de kwaliteit van water bij hergebruik, mogelijke schadegevallen door bemalingen, de behandeling van de vergunningsaanvragen hiervoor en de rol van de lokale besturen.

Met sprekers van VUB, de Vlaamse Milieumaatschappij, het WTCB, de Beroepsvereniging van Bronbemalingsbedrijven en de stad Antwerpen. De deelname is gratis voor leden van Vlario en VCB. Inschrijven is verplicht.
Schrijf nu in
Deze e-mail werd verzonden naar <<Email Address>>
Klik hier om uit te schrijven - Klik hier om de selectie van de nieuwsbrief aan te passen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid dat u kan terugvinden op onze website. Voor meer informatie kan u contact opnemen met privacy@confederatiebouw.be.

Copyright © 2021 Confederatie Bouw, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp