Copy
Version française
English version
We verbruiken met z’n allen steeds meer elektriciteit
om te koken, verwarmen, verlichten, de was te doen, op internet te gaan, telefoons op te laden, televisie te kijken, ons te verplaatsen, …

Tegelijk lijkt het zaak om alles anders te doen
het moet zuiniger, slimmer, hernieuwbaar, betrouwbaarder, efficiënter, goedkoper, transparanter…
Overal zien we mensen druk in de weer
Ze onderhandelen energiepacten, klimmen op hun dak om zonnepanelen te leggen, pakken hun huis in met dikke lagen isolatiemateriaal, fietsen naar parijs om het klimaat te redden, zetten startups op rond slimme stroommeters en -apps, betogen vóór of tegen kerncentrales, …

Maar wat is de zin en onzin van dit alles?
En vooral, is het ieder voor zich of werken we best samen?

 
Met BURGERS PAKKEN STROOM (werktitel)
gaan we op zoek naar burgers en lokale groepen
die stroom in eigen handen nemen
om daarna zelf aan de slag te gaan in Brussel

Waarvoor, hoe en wanneer verbruiken we al die elektriciteit?

wat en wie zit er achter ons stopcontact?

en hoe wordt onze elektriciteit gemaakt?
1. Scanning (mei-nov 2018)
In eerste instantie praten we met sleutelfiguren en documenteren we inspirerende initiatieven.
Met een tentoonstelling en een conferentie delen we wat we weten en peilen we naar reacties

2. Coalitie (nov 2018 - ...)
nadien gaan we aan de slag met een groep gemotiveerde personen uit de meest uiteenlopende ervarings- en expertisedomeinen.

3. Prototype (voorjaar 2019 - ...)
samen verzinnen we een concept voor een zinnig prototype om zelf “stroom te pakken” in de Brusselse buurt laag-Sint-Gillis, waar we ons prototype ook bouwen en testen.
Na de Personal Computer is nu het tijdperk van de Personal Power aangebroken. Zo beweren onderzoekers, ondernemers en overtuigde burgers en politici. Als het op elektriciteit aankomt, voorziet volgens hen iedereen binnenkort in eigen vraag. We halen onze stroom uit zon, wind en andere natuurlijk bronnen en slaan ze op in krachtige batterijen.
 
Goed nieuws, al je het ons vraagt. Maar klopt dit wel? Sommigen hebben zon maar geen zonnepanelen, anderen andersom. Is het daarom niet slimmer om na te denken over gedeelde of gemeenschappelijke stroom, in plaats van over persoonlijke stroom?
Samen met burgers, onderzoekers, beleidsmakers, industriëlen, ondernemers en opiniemakers uit Brussel, Rio de Janeiro, Oxford en Berlijn buigen we ons over deze kwestie. Staan we echt aan het begin van een nieuw energie-tijdperk? Wat zou gedeelde of gemeenschappelijke stroom kunnen zijn?  En schijnt de zon echt wel voor iedereen?
 
We organiseren ons onderzoek rond 3 thema’s: productie, infrastructuur en gebruik van elektriciteit. We zoeken confronterende feiten, gevestigde belangen, grappige gadgets en inspirerende inzichten.  
 
In een tentoonstelling geven we de resultaten van ons onderzoek weer, met geluid, beeld, tekst & citaten, gadgets en interactieve stands. Zo delen we wat we geleerd hebben met anderen.
Want zeker nu de aandacht voor de commons groeit, en omdat we –zeker in de stad- onze plek onder de zon delen met anderen, zijn we ervan overtuigd dat we niet voor het tijdperk staan van de persoonlijke, maar van de gedeelde stroom!

https://www.instagram.com/sofie_citymined/
Burgers Pakken Stroom is een project van City Mine(d)
 

Stedelijke ontwikkeling is een zaak van iedereen.
Vanuit deze overtuiging ontwikkelt City Mine(d) projecten die mensen betrekken bij de toekomst van de stad.

Het bouwt prototypes (werkende modellen) die een antwoord geven op vragen/obstakels rond specifieke stedelijke thema's (water, energie, publieke ruimte, democratie, ...)

Om tot een goed concept te komen voor die prototypes en ze ook gerealiseerd te krijgen, zet het coalities op van burgers, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven, makers/hackers/kunstenaars die hun kennis, ervaring en overtuigingen met elkaar laten botsen
 
 
Vorige / lopende projecten