Copy
zaterdag 18 januari in Parktheater Eindhoven
Bewoners werken samen aan een duurzame wereld


Een voedseltuin aanleggen. Gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen. Ouderen die zich minder eenzaam voelen. Er zijn al veel mensen die actief zijn voor een betere wereld. Zij organiseren zich, nemen initiatieven en werken samen aan hun doelen. Op zaterdag 18 januari krijgen deze initiatieven een podium tijdens het evenement ‘Bewoners werken samen aan een duurzame wereld’.

Actie

De dag biedt een grote kans voor gezamenlijke actie in Eindhoven. Niet alleen krijgen de buurtinitiatieven een podium, ook krijgen professionals de kans om zich te verbinden aan deze initiatieven. Daarnaast is er veel aandacht voor Sustainable Development Goals (SDG’s): Duurzame Ontwikkelingsdoelen en hoe wijkbewoners deze doelen kunnen verbinden aan hun initiatieven. Zo ontstaat de basis voor een krachtige, gezamenlijke actie voor een duurzame, gezonde en rechtvaardige samenleving in 2030.
De dag is een initiatief van Parktheater Eindhoven, LSA Bewoners (het netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties) en Breda University of Applied Science.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld in 2030 een betere plek te maken. Ze zijn geformuleerd door de Verenigde Naties, als mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen (2000 tot 2015). Gemeenten maken beleid op basis van deze SDG’s. Ook steeds meer bedrijven vertellen aan welke ontwikkelingsdoelen zij een bijdrage leveren.
Op zaterdag 18 januari draait het juist om actieve burgers. De dag geeft een podium aan bewoners die met hun initiatieven dagelijks een bijdrage leveren aan een betere straat, wijk of stad.

Programma
Het programma start om 11.00 uur met een aantal sprekers (o.a. Marcel Overveer, wethouder financiën en bedrijfsvoering gemeente Eindhoven, Maresa Oosterman, directeur SDG Nederland en Elly Reijnierse,  Den Haag Mariahoeve). Dagvoorzitter is Roland Kleve (directeur Academy for Leisure & Event, BUAS).

Een inspirerende én noodzakelijke dag waarin bewoners, instellingen, vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven de kans krijgen zich met elkaar te verbinden. Waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten via discussie, ze samen stappen kunnen zetten en oplossingen bedenken. Een krachtige basis voor gezamenlijke actie voor een betere wereld. Parktheater Eindhoven, LSA Bewoners en Breda University  
Bewoners werken samen aan een duurzame wereld
Parktheater Eindhoven
Zaterdag 18 januari 2020
11:00 – 16:00 uur
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Note to editors (not for publication)
Meer informatie / more  information:
Marjon Reus reus@parktheater.nl / 040 - 2156103
Klaas Seelen / klaas@parktheater.nl / 040 - 2156107
 
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn