(DE)HUMANIZE
een voorstelling over de noodzaak van imperfectie


In 2018 stond het International Theatre Collective Eindhoven (ITCE) vier keer voor een uitverkochte theaterzaal in Pand P. Het succes van de voorstelling Outsiders zorgde er voor dat de Stichting ITCE officieel werd opgericht. Een mooie start voor een nieuw theaterjaar, een nieuwe talentvolle cast en een nieuw uniek verhaal: (DE)HUMANIZE.

Regisseur en auteur Geert Niland vroeg jonge internationals naar hun gedachten over het eeuwig kunnen leven en het streven naar de onkwetsbare mens. (DE)HUMANIZE gaat over een tijd waarin mensen moeten beslissen of ze voor altijd willen leven.

Het is het verhaal van Bette en Jonah die een verlaten vakantiepark bezitten. Bette heeft geprobeerd om het te veranderen in een park voor ‘tiny houses’, maar het is nog steeds geen succesvol project. Jonah, voormalig theaterregisseur, verlangt terug naar de tijd dat hij de leiding had over zijn theater en persoonlijk leven. De relatie van Jonah en Betty staat onder spanning doordat ze beiden hun ambities niet waar kunnen maken.
Maar het is ook het verhaal van Josephine, voorheen Jozef. In een bushokje, dicht bij de ingang van het park heeft ze haar intrek genomen. Josephine’s aanwezigheid en vragen maakt dat anderen zich ongemakkelijk voelen.
En tenslotte is daar Bette’s zus Wendell, die zich afvraagt hoe lang het duurt voordat ze haar geheugen kwijtraakt. Het moment dat ze vergeet wie ze is, was of zou kunnen worden.
 
It doesn’t help to be perfect. We need our quality of being a living contradiction. We need new horizons.” (Laetitia in (DE)HUMANIZE)

Negen acteurs uit negen verschillende landen
De voorstelling is Engelstalig.
1 t/m 4 mei 2019 (2 mei première),  aanvang 20.30 uur
Pand P, Leenderweg 65 Eindhoven
Kaartverkoop via Parktheater Eindhoven

(DE)HUMANIZE
a performance about the necessity of imperfection


In 2018 the International Theater Collective Eindhoven (ITCE) stood four times in front of a sold-out theater in Pand P. The success of the Outsiders show ensured that the ITCE Foundation was officially established. A great start for a new theater year, a new talented cast and a new unique story: (DE) HUMANIZE.

Director and author Geert Niland asked young internationals about their thoughts about being able to live forever and the pursuit of invulnerable people. (DE) HUMANIZE is about a time when people have to decide whether they want to live forever.

It is the story of Bette and Jonah who own an abandoned holiday park. Bette has tried to turn it into a "tiny house" park, but it is still not a successful project. Jonah, a former theater director, longs back to the time when he was in charge of his theater and personal life. The relationship between Jonah and Betty is under tension because they cannot achieve their ambitions.
But it is also the story of Josephine, formerly Joseph. She moved into a bus shelter, close to the park entrance. Josephine's presence and questions make others feel uncomfortable.
And finally there is Bette's sister Wendell, who wonders how long it takes before she loses her memory. The moment she forgets who she is, was or could become.
 
It doesn't help to be perfect. We need our quality of being a living contradiction. We need new horizons.” (Laetitia in (DE) HUMANIZE)

Nine actors from nine different countries
The show is in English.
May 1 till 4 2019 (May 2nd premiere), starting at 8.30 p.m.
Pand P, Leenderweg 65 Eindhoven
Ticket sales through Parktheater Eindhoven
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) / Note for editors (not for publication)
Meer informatie / More information:
Brigitte Koolen
koolen@@parktheater.nl
040 - 2 156 142