Copy
Griezelige Halloween met theater, muziek en dans op 31 oktober in de Oude Spoorbaan 


Parktheater en CKE organiseren samen met de buurt in de Oude Spoorbaan 
op donderdag 31 oktober een spannende Halloween-belevingswandeling vol theater, muziek en dans.

De wandeling vindt plaats in de wijk de Oude Spoorbaan in Eindhoven. Het oude, monumentale Spoorhuisje aan de Hoogstraat - waar vroeger de treinen vertrokken naar de Belgische mijnen - speelt een hoofdrol tijdens de Halloween-wandeling.

Traditie
Halloween vieren is al jaren traditie in de Oude Spoorbaan. Zodra het oktober is, starten de bewoners van de buurt met de voorbereidingen voor het versieren van tuinen en huizen.
Vanuit de wens  van de wijk om Halloween nog mooier, grootser én theatraler te kunnen vieren is een samenwerking tot stand gekomen tussen de Straatkamer van de wijk, CKE en Parktheater Eindhoven.

Voor iedereen
De Halloween-wandeling zal een inclusief karakter hebben; het evenement is voor iedereen toegankelijk. Studenten van het Summa College begeleiden ouderen van de Vitalis-locaties bij het wandelen van de route. Carte Blanche betrekt mensen met een beperking bij het nieuwe Halloween-evenement.

Praktische gegevens
Donderdag 31 oktober, aanvangstijd: tussen 19.00 en 21.00 (eindtijd: 22:00 uur)
Duur van de tocht: 1 uur / Entree: gratis
Leeftijd: van jong tot oud. Voor kinderen kan de tocht op sommige plekken spannend zijn. Dit zal van tevoren duidelijk worden aangegeven, zodat deze plekken overgeslagen kunnen worden; kinderen wordt gevraagd een rood (fiets)lampje mee te nemen, waarmee ze griezels kunnen verjagen en duidelijk kunnen maken dat ze niet bang gemaakt willen worden.

Start van de route: De Straatkamer, Godfriedstraat 1, Eindhoven. Voor een plattegrond van de route en verdere informatie: zie bijgaande flyer

M.m.v. CKE, Parktheater Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven, Carte Blanche, Stichting Theaterplan, Wildpark, Summa College, Projectkoor Werk in Uitvoering, Stadsdichter Jessica Bartels, Basisschool De Troubadour en vele anderen.
Mede mogelijk gemaakt door Buurtfonds Woonbedrijf.

________________________________________________


Theater, dance and music during creepy Halloween on October 31 in the Oude Spoorbaan

Parktheater, CKE and the inhabitands of the Oude Spoorbaan organize on Thursday, October 31 an exciting Halloween experience walk full of theater, music and dance.

The walk takes place in the Oude Spoorbaan district in Eindhoven. The old, monumental railway house on the Hoogstraat - where trains used to leave for the Belgian mines - plays a major role during the Halloween walk.

Tradition
Celebrating Halloween has been a tradition in the Oude Spoorbaan for years. As soon as it is October, the residents of the neighborhood start their preparations for decorating gardens and houses.
Based on the wish of the neighborhood to be able to celebrate Halloween more beautifully, in a larger and more dramatic way, a collaboration has been established between the Street Room of the neighborhood, CKE and Parktheater Eindhoven.

For everyone
The Halloween walk will have an inclusive character; the event is open to everyone. Students from the Summa College guide elderly people from the Vitalis locations to walk the route. Carte Blanche involves people with disabilities.

Practical information
October, Thursday 31. Start time: between 7 p.m. and 9 p.m. (end time: 10 p.m.)
Duration of the trip: 1 hour. Admission: free
Age: from young to old. For children, the trip can be exciting. This will be clearly indicated, Children are asked to take a red (bicycle) light with them, with which they can make clear that they do not want to be frightened.

Start of the route: De Straatkamer, Godfriedstraat 1, Eindhoven.
For a map of the route and further information: see enclosed flyer

With the cooperation of CKE, Parktheater Eindhoven, Eindhoven Library, Carte Blanche, Theater Plan Foundation, Wildpark, Summa College, Work in Progress Project Choir, City Poet Jessica Bartels, De Troubadour Primary School and many others.
Made possible by Buurtfonds Woonbedrijf.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Note to editors (not for publication)
Meer informatie / more  information: Marjon Reus / marjon@parktheater.nl
040 - 2156103
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn