Copy

Mons de Goede geeft programmeerstokje over aan Bram Jacobs  Parktheater Eindhoven neemt afscheid van Mons de Goede. De theaterprogrammeur die achttien jaar zijn stempel op de programmering van het Eindhovense theater drukte gaat per 1 oktober met pensioen. Bram Jacobs volgt Mons de Goede op. 

Naast Eindhoven verzorgde Mons de programmering van Stadsschouwburg Nijmegen (2013/2014) en Theater De Hofnar in Valkenswaard. (2011-2019) en van Natlab in Eindhoven (2019). In 1990 startte hij in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel Stichting Theaterplan en werd de eerste artistiek leider van deze stichting, tot 2005. In deze periode was hij ook regisseur van de meeste musicalproducties. Mons de Goede introduceerde festivals als Dans in den Elzent, Parkdans en Best of the Fest. 

Programmeursteam
Bram Jacobs (1988) werkte als programmeur bij Parkstad Limburg Theaters, waar hij ook verantwoordelijk was voor de muziekprogrammering van de Heerlense festivals Cultura Nova en JazzOUT. Daarnaast is Bram programmeur van Zomerparkfeest in Venlo. Bij het Parktheater neemt hij de programmering van toneel, musical, muziek, show en circus voor zijn rekening.  
 
Iselle Claassens (1985) werkt sinds 2012 bij het Parktheater. Aanvankelijk als assistent van Mons en later als programmeur (dans, cabaret, jeugd en colleges). Educatiemedewerker Jantine Hoekstra (1979) maakt het vernieuwde programmeursteam compleet. 

-------------------------------------------------------------

Parktheater Eindhoven is saying farewell to Mons de Goede. The theater programmer, who has left his mark on the Eindhoven theater’s programming for the past eighteen years, will retire on 1 October. Bram Jacobs will succeed Mons de Goede in this role.

In addition to his programming in Eindhoven, Mons de Goede was also responsible for programming at Stadsschouwburg Nijmegen (2013/2014) and at Theater De Hofnar in Valkenswaard (2011-2019). In 1990, he began in collaboration with Het Zuidelijk Toneel Stichting Theaterplan and became this foundation’s first artistic director, serving in the role until 2005. During this period, he also directed the majority of the theater’s musical productions. In addition, Mons de Goede has launched festivals such as Dans in den Elzent, Parkdans and Best of the Fest.

Programming team
Bram Jacobs worked as a programmer at Parkstad Limburg Theaters (1988), where he was also responsible for the music programming for Heerlen’s festivals Cultura Nova and JazzOUT. Bram is also a programmer at Zomerparkfeest in Venlo. At the Parktheater, he will take over progamming for theatrical, musical, music, show and circus productions.

Iselle Claassens (1985) has been working at the Parktheater since 2012. Initially, she began as an assistant to Mons and later as a dance, cabaret, youth and lecture programmer. Staff member for Education Jantine Hoekstra (1979) completes the new program team. 
De nieuwe programmeur van Parktheater Eindhoven, Bram Jacobs. (Foto: Parkstad Limburg Theaters).
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Meer informatie
Giel Pastoor giel@parktheater.nl / 06 53925295
Iselle Claassens iselle@parktheater.nl / 040 - 2156 185


 
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn