Copy
Derde editie Urban Dansdagen in Parktheater Eindhoven
De beste urban dans: battles, showcases, voorstellingenNa het grote succes van de afgelopen twee jaar zijn de Urban Dansdagen  terug in Eindhoven. Van 7 t/m 15 december kun je in het Parktheater en Pand P genieten van de beste urban dans: battles in diverse dansstijlen, theatershowcases van opkomende urban theatermakers en theatervoorstellingen van gevestigde urban theatermakers zoals The Ruggeds. De UDD sluiten af met een familiedag, waarbij jong en oud kunnen kennismaken met urban dans. 

Een week lang battles, theater en workshops in Parktheater en Pand P
Urban dans vindt steeds vaker een weg naar het theater. Tijdens de Urban Dansdagen maak je kennis met urban dans in vele vormen. Naast opkomende theatermakers zijn ook gevestigde namen te zien. The Ruggeds, winnaar van de Eindhovense Cultuurprijs 2019, sluiten hun Between Us-theatertour af op vrijdag 13 december. In Pand P kun je twee voorstellingen zien: Bullshit no Bullshit van Shailesh Bahoran en Johnny Lloyd op donderdag 12 december en de première van Blanco, een double bill van Shane Boers en Simon Bus op zaterdag 14 december.

Programma Urban Dansdagen
Zaterdag 7 december: een dag vol spectaculaire battle finales: de negentiende editie van het NK Breakdance en de zesde editie van Holy Funk mét funky livemuziek. Nieuw in deze editie zijn de finales van Hiphop Kingz,
Zondag 8 december: opkomende urban theatermakers geven korte theatershows.
Woensdag 11 december: een speciale conferentie Olympic Goldrush voor professionals uit de sector. Dans zal in 2024 voor het eerst een onderdeel zijn van de Olympische Spelen.
Donderdag 12 december: Shailesh Bahoran en Johnny Lloyd (Bullshit no Bullshit) in Pand P
Vrijdag 13 december: voorstelling The Ruggeds (Between Us)
Zaterdag 14 december: double bill van Shane Boers en Simon Bus (Blanco) in Pand P
Zondag 15 december: met de hele familie kennismaken met urban dans.  

Uniek initiatief
De Urban Dansdagen is een uniek initiatief in Nederland. Alle urban dansstijlen komen samen op één podium. Urban dans kent zijn oorsprong op straat en is inmiddels volop in ontwikkeling. De straat is niet meer voldoende. Het theater is de plek waar dit genre de aandacht kan krijgen die het verdient. De dansers staan te popelen hun verhalen te delen en zoeken daarvoor tijd en ruimte. De Urban Dansdagen is het festival dat daar ruimte voor biedt. 
De Urban Dansdagen 2019: battles, theatershows, workshops en meer. Kijk voor kaarten en het volledige programma op www.urbandansdagen.nl.
 
Noot voor de redactie
Voor meer informatie en high res beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Maud Bongers, info@urbandansdagen.nl / +31 6 25008453.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Angelo Martinus,  angelo@madskills.nl / +31 6 11355409.
 

Third edition of Urban Dance Days at Parktheater Eindhoven
The best urban dance: battles, showcases, performances


After great success in the past two years, the Urban Dance Days are back in Eindhoven. From December 7 to 15, you can enjoy the best urban dance at Parktheater and Pand P: battles in various dance styles, theater showcases from emerging urban theater makers, and theater performances from established urban theater makers such as The Ruggeds. The UDD will conclude with a family day, where young and old can get acquainted with urban dance.

A week’s worth of battles, theater and workshops in Parktheater and Pand P
Urban dance is increasingly finding its way to the theater. During the Urban Dance Days, you will become acquainted with urban dance in many forms. In addition to emerging theater makers, familiar names will also be seen. The Ruggeds, winner of the Eindhoven Culture Prize 2019, will conclude their Between Us theater tour on Friday, December 13. You can also see two performances in Pand P: Bullshit no Bullshit by Shailesh Bahoran and Johnny Lloyd on Thursday, December 12 and the premiere of Blanco, a double feature by Shane Boers and Simon Bus, on Saturday, December 14.

Urban Dance Days program
Saturday, December 7: a full day of spectacular battle finals: the nineteenth edition of the NK Breakdance and the sixth edition of Holy Funk with funky live music. New in this edition are the Hiphop Kingz finals.
Sunday, December 8: emerging urban theater makers deliver short theater performances.
Wednesday, December 11: a special Olympic Goldrush conference for industry professionals. In 2024, dance will be part of the Olympic Games for the first time.
Thursday, December 12: Shailesh Bahoran and Johnny Lloyd (Bullshit no Bullshit) in Pand P
Friday, December 13: performance by The Ruggeds (Between Us)
Saturday, December 14: double feature by Shane Boers and Simon Bus (Blanco) in Pand P
Sunday 15 December: get to know urban dance with the whole family.

Unique initiative
The Urban Dance Days is a unique initiative in the Netherlands. All urban dance styles come together on one stage. Urban dance has its origins on the street and is now in full development. The street is no longer sufficient. The theater is the place where this genre can get the attention it deserves. The dancers are eager to share their stories and are therefore looking for the ideal time and space. Urban Dance Days is the festival that offers this perfect space.
The Urban Dance Days 2019: battles, theater shows, workshops, and more. For maps and the full program, visit www.urbandansdagen.nl.

For the press
For more information and high-resolution images, please contact Maud Bongers, info@urbandansdagen.nl / +31 6 25008453.

For more information about the program, you can contact Angelo Martinus, angelo@madskills.nl / +31 6 11355409.
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Note to editors (not for publication)
Meer informatie / more  information: Marjon Reus / marjon@parktheater.nl
040 - 2156103
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn