Copy
Wedstrijdkalender
Veilig naar huis
Wedstrijdverslag
Regelsessie voor competitiespelers
Reanimatiecursus
Rondje geven niet verplicht
Gezocht: nieuwe voorzitter
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF GOLFCLUB FLEVOLAND

FEBRUARI 2017
 
 
 
WEDSTRIJDKALENDER
Het voorjaar staat alweer voor de deur, de hoogste tijd dus om de wedstrijdkalender te raadplegen! Er zijn veel aantrekkelijke wedstrijden waaraan je kunt meedoen, aarzel niet langer en schrijf je gewoon in! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ook het programma voor de golfweek is inmiddels klaar, de wedstrijden staan open voor introducees dus hoort zegt het voort. http://www.gcflevoland.nl/wp-content/uploads/2017/02/Programma-25e-Golfweek-1.pdf
VEILIG NAAR HUIS NA RONDJE GOLF
De NGF heeft met Veilig Verkeer Nederland een partnership gesloten om de verkeersveiligheid te vergroten. Onderzoek wees uit dat van een groep golfers die werd ondervraagd 73% met alcohol op met de auto aan het verkeer deelnam na een rondje golf. Daarom zal vanaf dit jaar de BOB-campagne zich via clubs en golfbaanexploitanten ook richten op golfers. Het thema zal binnen onze golfclub gepaste aandacht krijgen, o.a. op de Algemene Ledenvergadering op 22 mei a.s. https://www.golf.nl/nieuws/2017/jan/wie-wordt-de-bob
WEDSTRIJDVERSLAG
Na de wedstrijd, het napraten en de huldiging van de winnaars gaat ieder weer zijns weegs. Hoe leuk zou het zijn als we ook anderen die niet van de partij waren deelgenoot maken van de hoogte- en dieptepunten die wij met elkaar die dag beleefden. Er is een wijdverbreid misverstand dat het schrijven van een stukje nog haast moelijker is dan het slaan van een hole-in-one.... Hierbij nodigen wij ieder die het verzoek van de wedstrijdleiding krijgt een stukje aan te leveren dat alsvolgt te doen: maak een ultrakort stukje, 1 alinea is prima, hoe korter hoe beter. Humor en zelfspot zijn uiteraard zeer welkom. Daarbij plaats iemand van de commissie 1 of 2 foto's, en klaar is Kees.
REGELSESSIE VOOR COMPETITIESPELERS
Op zaterdag 18 maart zal vanaf 13.00 uur een regelsessie worden verzorgd vanuit de Baan-&Regelcommissie, speciaal voor competitiespelers. Nadere info volgt. Voor overige leden wordt later dit jaar ook een regelsessie verzorgd, t.z.t. worden datum en tijd bekend gemaakt.
 
REANIMATIECURSUSSEN
Op maandag 13 maart en maandag 27 maart vindt in het Golf Event Center een Reanimatiecursus voor beginners plaats. Deze wordt georganiseerd door de Bewoners Vereniging Flevo Golf Resort (BFGR) en er zijn nog 2, misschien zelfs 4 plaatsen vrij waar leden van de Golfclub Flevoland gebruik van kunnen maken. De kosten voor deze cursus van 2 avonden bedraagt € 55,00. Aanmelden kan bij Fred Kempers (BFGR): fred.kempers@klm4u.com
Verder is het plan weer een herhalingscursus in het Golf Event Center op een donderdag in het voorjaar te verzorgen vanuit Golfclub Flevoland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij secretaris@gcflevoland.nl Bij voldoende belangstelling zal de datum worden vastgesteld. De kosten van deze cursus van 1 avond bedragen € 30,00.
RONDJE GEVEN NIET VERPLICHT
Na een rondje golf is het gebruikelijk samen na te praten en iets te drinken in het clubhuis. Bij een wedstrijd wordt van je verwacht dat je altijd blijft tot na de bekendmaking van de uitslag, tenzij je met reden hebt aangegeven dat je eerder weg moet. Het over en weer geven van rondjes was lang een gebruik, haast een ongeschreven regel. Al langer hebben de deelnemers aan de damesochtend afgesproken dat ieder de eigen drankjes afrekent; dat is probleemloos verlopen tot ieders tevredenheid. Het bestuur stelt voor dit goede voorbeeld te volgen bij alle clubwedstrijden. Een rondje geven MAG wel maar is dus niet verplicht. Wees duidelijk naar het personeel van het GEC als je een rondje geeft, in principe zal men de consumpties individueel noteren.
GEZOCHT: NIEUWE VOORZITTER
Deze week heeft Wil van Meer binnen het bestuur kenbaar gemaakt dat hij niet beschikbaar is voor een tweede termijn als voorzitter, wat betekent dat wij op zeer korte termijn (voor de ALV van 22 mei) een opvolger moeten vinden. Het bestuur beraadt zich inmiddels over geschikte kandidaten en zal hierover enkele gesprekken voeren. Graag verzoeken wij alle leden om na te denken of deze functie wellicht iets is wat u zelf ambieert. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bestuur via voorzitter@gcflevoland.nl of secretaris@gcflevoland.nl
U ontvangt deze mail als lid van Golfclub Flevoland. Indien u geen prijs stelt op ontvangst van de nieuwsbrief kunt u zich hieronder bij "unsubscribe from this list" uitschrijven.

Copyright © 2017 Golfclub Flevoland. Alle rechten voorbehouden.


Ons e-mail adres is:
info@gcflevoland.nl


unsubscribe from this list


Email Marketing Powered by Mailchimp