Copy
View this email in your browser

ACHTERGROND


Rubriek OR TALK KLM/KLC
Marije Kroese,
fractievoorzitter OR

 

Samen staan we sterk!

Het Coronavirus heeft de wereld in een ongekende crisissituatie doen belanden, waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. Met het risico dat ik op het moment van publicatie ben ingehaald door de werkelijkheid, wil ik toch proberen jullie een inkijk te geven in de wereld van de Ondernemingsraad (OR) op dit moment.
 
CEO Pieter Elbers heeft opgeroepen tot flexibiliteit en snelheid. De OR heeft daaraan gehoor gegeven door een crisisbestuur op te richten, bestaande uit het dagelijks bestuur en de fractievoorzitters. Het zijn nu 14 personen, die met gewogen stemmen besluiten kunnen nemen. Zo kunnen we sneller acteren op vraagstukken die vanuit de directie bij de OR komen.
 
Instemmings- en adviesrecht

Het OR crisisbestuur heeft korte lijnen met de directie en wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de actualiteiten. Daarnaast houdt dit bestuur goed in de gaten op welke onderwerpen de OR een belangrijke rol heeft, zoals instemmings- of adviesrecht.
Ook de ontwikkelingen rondom de nationalisatieslag van luchtvaartmaatschappijen binnen Europa heeft onze aandacht.
 
NOW
Waar wij ook goed door de directie van op de hoogte willen worden gebracht is de uitwerking van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen als vervanging van de werktijdverkorting (WTV). De uitvoeringsbepalingen van deze regeling zijn door de overheid nog niet tot in detail uitgewerkt. In het algemeen kan ik hierover zeggen dat het erop lijkt dat de medewerkers met deze regeling beter worden beschermd. Echter valt te bezien of deze regeling voor KLM als onderneming gunstiger uitvalt.

'We begrijpen en erkennen de zorgen en onzekerheden die bij de medewerkers leven met betrekking tot veiligheid en gezondheid'

Het is niemand ontgaan dat KLM in deze crisistijd enorm geraakt wordt. Hoe beter de kaspositie, hoe groter de kans dat we de crisis het hoofd kunnen bieden. De KLM Ledenraad van de VNC heeft met ruime meerderheid akkoord gegeven op het uitstellen van de WDR (winstdelingsuitkering). Wij als fractie zijn blij met deze uitslag.
 
Trots
We begrijpen en erkennen de zorgen en onzekerheden die bij de medewerkers leven met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Daar refereren wij en onze collega’s van Groepscommissie 31 (GC31) ook aan in onze gesprekken met het bedrijf. Op veel cruciale punten zijn daar ook acties op ondernomen.
We zien dat er zowel aan boord als op de grond constant gewerkt wordt aan creatieve en passende afspraken om te zorgen dat wij als organisatie niet stil komen te staan. Jullie mogen trots zijn op jezelf, maar ook wij als VNC fractie van de OR zijn extra trots dat wij jullie binnen dit bedrijf mogen vertegenwoordigen.
 
We zullen als fractie de communicatiemiddelen van de VNC gebruiken om jullie te blijven informeren.
 
We zullen als fractie de communicatiemiddelen van de VNC gebruiken om jullie te blijven informeren.
Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid toe. <<<<

VNC WEBSITE
Facebook
Twitter
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 VNC, Alle rechten voorbehouden
You are receiving this email because you are a VNC member


VNC
Stationsplein 406
Schiphol-Oost, Nh 1117 CL
Netherlands

Our mailing address is:
secretariaat@vnconline.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.