Copy
View this email in your browser

ACHTERGROND

Artikel Juridisch
Mink Visser
advocaat

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW regeling)

Het Coronavirus treft de luchtvaartsector bijzonder hard. De overheid onderkent het belang van vitale economische activiteiten - waaronder de luchtvaart - en heeft daarom een aantal noodmaatregelen opgesteld. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW regeling) is daar de belangrijkste van.

In dit artikel lees je de achtergronden en actuele informatie.

Voordat de Coronacrisis toesloeg, bestond in Nederland de ‘oude’ regeling Werk Tijd Verkorting (WTV) om in uitzonderingssituaties werkgevers de mogelijkheid te geven om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen. Deze regeling kende vele voorwaarden en ook niet onbelangrijk: er was een koppeling met de WW-rechten van de werknemers. De uitbetaling onder de WTV-regeling ging namelijk ten koste van de WW-rechten van de werknemers.

Massale run op WTV en nu op NOW
Begin maart werd de WTV (bedoeld voor ongeveer 400 aanvragen per jaar) massaal door werkgevers aangevraagd. Op enig moment konden de systemen van het UWV het niet langer aan en was aanvragen zelfs onmogelijk. Toen de teller op 78.000 (!) stond, nam de overheid het besluit om de WTV-regeling per direct in te trekken en de NOW-regeling aan te kondigen.
De NOW is nog deels in de maak en naar verwachting zal begin april meer bekend worden, ook over de openstelling voor de aanvragen van werkgevers die verwacht wordt op 6 april. De overheid heeft wat tijd nodig om de NOW op schrift te krijgen, want enerzijds is er snelheid geboden maar anderzijds ligt misbruik op de loer.

Bescherming van ondernemingen en alle werknemers
De NOW is een tijdelijke regeling voor drie maanden, te rekenen vanaf 1 maart 2020, en kan nog eens met drie maanden worden verlengd. De bedoeling is om faillissementen van ondernemingen te voorkomen alsmede om de banen van de werknemers te beschermen. Daarvoor is de overheid bereid om (maximaal) 90% van de loonsom van de werknemers aan de werkgevers te vergoeden, maar dan moet de werkgever de werknemers wel in dienst houden (geen ontslagaanvragen) en 100% van het salaris doorbetalen.

Verder zijn er nog drie grote verschillen tussen WTV en NOW, laatstgenoemde regeling moet bijvoorbeeld gaan uitkeren op basis van voorschotten van 80% van de aanvraag. Hierdoor kunnen werkgevers snel geld krijgen om de lonen te kunnen betalen. Controle vindt pas achteraf plaats. Bovendien gaat de vergoeding aan de werkgever niet ten koste van de WW-rechten van de werknemers, deze blijven behouden. En ook nog belangrijk: de NOW is van toepassing voor oproepkrachten en flexwerkers en uitzendkrachten. Allemaal bedoeld om de werkgelegenheid van werknemers zoveel mogelijk in stand te houden.

De overheid doet er dus alles aan om de financiële consequenties van de Coronacrisis, op korte termijn, voor werkgevers en werknemers te ondervangen.

Tot slot, laten we hopen dat deze tijdelijke noodmaatregel werkt en we met z’n allen de Coronacrisis gezond en wel te boven komen!

VNC WEBSITE
Facebook
Twitter
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 VNC, Alle rechten voorbehouden
You are receiving this email because you are a VNC member


VNC
Stationsplein 406
Schiphol-Oost, Nh 1117 CL
Netherlands

Our mailing address is:
secretariaat@vnconline.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.