Copy
View this email in your browser
ACHTERGROND KLC
'Nog een groot gevolg van het coronavirus is de impact op de productie. Er wordt minder dan 10% van het netwerk gevlogen en veel collega’s zitten thuis met een (bijna) leeg rooster'
Het is inmiddels april, zo’n twee maanden na de eerste Coronabesmetting in ons land. Sindsdien is er abnormaal veel veranderd. Niet alleen in het dagelijks leven voor ons allen, maar ook binnen ons blauwe bedrijf.
 
Onrust
Die onrust bij leden begon toen de spreiding van het virus in Noord-Italië in een stroomversnelling raakte. Bij ons kwamen steeds meer vragen binnen over wat het bedrijf deed om crew te beschermen op vluchten naar Noord-Italië. We hebben hierover veel contact gehad met KLC en onze zorgen geuit en mede naar aanleiding daarvan werden er steeds meer maatregelen ingevoerd. Hierna is de VNC continu in overleg gebleven met KLC om aan te blijven sluiten bij alle actualiteiten die speelden. We zagen bijna dagelijks nieuwe ontwikkelingen wereldwijd, ook bij andere luchtvaartmaatschappijen, en er volgden diverse restricties in landen om ons heen. Tot op de dag van vandaag blijft dit gebeuren en proberen wij dit nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig onze inbreng bij KLC te geven. Dit onderwerp zal voorlopig ook hoog op onze prioriteitenlijst blijven staan, dus blijf vooral je zorgen bij ons uiten.
 
Uitstel cao-onderhandelingen
Ondertussen zaten wij destijds midden in een cao-proces dat ook moeilijkheden kende. Het coronavirus had volgens KLC verregaande gevolgen voor de cao-onderhandelingen. Wij waren echter van mening dat dat geen reden mocht zijn om te snijden in structurele arbeidsvoorwaarden. Dit speelde in het overleg van 28 februari. Sindsdien is de algehele situatie er niet beter op geworden en dat heeft geleid tot uitstel van de cao-onderhandelingen voor onbepaalde tijd. We hebben hier een dubbel gevoel bij, omdat we nu zonder verbeterde arbeidsvoorwaarden zitten. Aan de andere kant heeft zowel de VNC als KLC geen goede onderhandelingspositie en is het op dit moment niet zinvol zin om het proces voort te zetten.
'het doet ons deugd dat alle collega's bereid zijn om hun steentje bij te dragen voor een zo snel mogelijke en goede afloop van deze benarde situatie'

Maatregelen
Nog een groot gevolg van het coronavirus is de impact op de productie. Er wordt minder dan 10% van het netwerk gevlogen en veel collega’s zitten thuis met een (bijna) leeg rooster. Door de genomen maatregelen is het voor KLC/KLM onmogelijk om op veel van de bestemmingen te vliegen. Dit zorgt logischerwijs voor een enorme daling in omzet voor het bedrijf en dat merken ook al onze cabinecollega’s. Op diverse manieren probeert het bedrijf geld te besparen en één van de maatregelen is het uitstellen van de winstdelingsregeling (WDR) van april naar oktober.
Naast het feit dat we een vijftiental collega’s blij hebben kunnen maken met een vast contract is er helaas ook een groep van 31 collega’s die nadeel ondervindt van de maatregelen die genomen zijn door KLC. Deze CA’s zijn ontslagen in hun proeftijd wegens bedrijfseconomische omstandigheden en dat vinden wij uitermate treurig. De overheid heeft de NOW regeling bedacht om werkgelegenheid te garanderen en KLC is hier niet in meegegaan, ondanks het feit dat zij wel gebruik maken van de regeling. De VNC is op dit moment bezig met het inventariseren van mogelijkheden om dat ontslag terug te draaien. Wij hopen hier op korte termijn meer over te kunnen melden.
 
In deze hectische tijden is voor ons de werkdruk enorm gestegen. Gelukkig is begin maart Luc van der Eijk toegetreden tot het KLC Sectiebestuur en het VNC Algemeen Bestuur en kunnen we samen veel tijd en energie in de huidige situatie stoppen.
 
Tot slot willen we graag afsluiten met een ´positive note´ en dat is dat het ons deugd doet dat alle collega´s bereid zijn om hun steentje bij te dragen voor een zo snel mogelijke en goede afloop van deze benarde situatie. Houd deze instelling de komende periode vooral vast en laten we hopen dat we met z’n allen sterker uit deze situatie kunnen komen.
  <<<<

Cas Voskuijl en Luc van der Eijk
sectiebestuur KLC
VNC WEBSITE
Facebook
Twitter
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 VNC, Alle rechten voorbehouden
You are receiving this email because you are a VNC member


VNC
Stationsplein 406
Schiphol-Oost, Nh 1117 CL
Netherlands

Our mailing address is:
secretariaat@vnconline.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.