Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief als geïnteresseerde in het project Trias Westland.
Bekijk deze e-mail in uw browser

Trias Westland druk bezocht bij Kom in de Kas


Afgelopen weekend was het team van Trias Westland en Energie Transitie Partners Westland met een informatiestand aanwezig bij Kom in de Kas aan de Bospolder in Honselersdijk. Een prachtige gelegenheid om de innovatiekracht en duurzaamheid van de Westlandse glastuinbouw te illustreren. Gastbedrijf was firma Van der Voort waar paprika's geteeld worden. Het evenement trok zo'n 30.000 bezoekers naar de Bospolder.

Volop positieve reacties
Ook bij onze stand was het flink aanpoten om uitleg te geven over o.a. de werking van geothermie, waarom deze energiebron voor de glastuinbouw belangrijk is, waarom we naar 4 kilometer diepte gaan boren, het leidingentracé van het warmtenet en de rol van de aandeelhouders. Meer specifieke vragen gingen over de boortechniek en mogelijkheden om ook woningen op het warmtenet aan te sluiten. We zijn trots op de vele positieve reacties die we op het project hebben gekregen!
 

Start aanleg boorlocatie in zicht


De laatste onderhandelingen met de beoogde aannemer voor de boringen en de servicebedrijven verlopen voorspoedig. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan de financieringsovereenkomst. Ook starten we voorzichtig met alle voorbereidende werkzaamheden voor de boringen. De uitwerking van het warmtenet tracé is in volle gang. We verwachten binnenkort te kunnen starten met de daadwerkelijke aanleg van de boorlocatie.

Informatiebijeenkomst omwonenden boorlocatie
 

Afgelopen woensdagavond vond de tweede informatiebijeenkomst voor direct omwonenden plaats. Het projectteam heeft hen geïnformeerd over welke werkzaamheden in de voorbereidende fase gaan plaatsvinden, de planning ervan, aan welke maatregelen wordt gedacht om overlast te voorkomen/te verminderen en hoe omwonenden gedurende de realisatiefase op de hoogte worden gehouden over het project. De bewoners vonden het positief dat zij in een vroegtijdig stadium zijn geïnformeerd. Met de actiepunten gaat het projectteam de komende tijd aan de slag.

Maak kennis met Energie Transitie Partners Westland
 

De vraag naar warmte in het Westland is groot en er is genoeg potentieel aan duurzame warmte, vooral geothermie, om de regio zelfvoorzienend te maken. Energie Transitie Partners Westland helpt glastuinbouwondernemers om duurzame warmteprojecten van de grond te krijgen of een flinke duw in de goede richting te geven. Bijvoorbeeld door het vervullen van de operator rol, financiering van delen van het project en inbreng van kennis en ervaring. Energie Transitie Partners is opgericht door HVC en Capturam en vloeit voort uit de succesvolle aanpak van het project Trias Westland. Momenteel worden gesprekken gevoerd met bedrijven en wordt onderzocht welke warmteclusters gevormd kunnen worden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich via de website aanmelden voor een gesprek.
 
Ga naar de website van Energie Transitie Partners Westland
Copyright © 2017 Trias Westland, Alle rechten voorbehouden.

U kunt uw voorkeuren aanpassen of zich afmelden voor deze verzendlijst.
Email Marketing Powered by Mailchimp