Copy
Nieuwsbrief OBS de Groeiplaneet week 3 - 4
Bekijk deze nieuwsbrief online


In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws
  * Cito's
  * Rapporten en oudergesprekken
  * Herinnering staking
  * Roostervrije dag
  * Instroomgroep
  * Lief en leed 
- Biebouders gevraagd
- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 3: 13 jan. - 17 jan.

m       
d              
w        
d    
v  

wk 4: 20 jan. t/m 24 jan.

m         
d              
w        

d     
v      

wk 5: 27 jan. - 31 jan.

m       
d              
w        
d    Onderwijsstaking
v    Onderwijsstaking

wk 6: 3 feb. t/m 7 feb.

m     Studiedag (leerlingen vrij)    
d              
w        

d     
v      

   Algemeen nieuws

 
Cito’s
In januari (en begin februari) maken de kinderen verschillende cito-toetsen in het kader van ons leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen en houden we zicht op de voortgang. De kinderen hoeven hier niet voor te leren, dus wat dat betreft hoeft u er als ouder niets voor te doen. Tijdens de gesprekken in februari zijn de resultaten wel bekend en kunt u hier ook naar vragen.
 
Rapporten en oudergesprekken
De kinderen in groep 7 krijgen een rapport mee naar huis op maandag 10 februari. In die week vinden de préadviesgesprekken in groep 7 plaats.
Ook de
adviesgesprekken groep 8 (inclusief de adviesgesprekken voor leerlingen waar leerwegondersteuning aan is toegekend) vinden in die week plaats.
De kinderen in de overige groepen krijgen het rapport mee op maandag 17 februari. De gesprekken in die groepen vinden vervolgens plaats in die week net voor de voorjaarsvakantie.
 
Herinnering staking
Denkt u eraan dat op donderdag 30 en vrijdag 31 januari de school dicht is in verband met landelijke stakingsdagen in het onderwijs? Alle scholen van BLICK op onderwijs zijn dan dicht.
 
Roostervrije dag
In de jaarplanning is een roostervrij dag gepland op maandag 3 februari. Deze dag komt helaas vervelend uit, omdat deze meteen achter de stakingsdagen zit. De kinderen hebben hierdoor een lang weekend vrij van school.
 
Instroomgroep
Vanaf 1 februari start een instroomgroep met nieuwe kleuters op de onderbouwlokatie (de Berk). Dit brengt wat wijzigingen met zich mee, die afzonderlijk van deze nieuwsbrief wordt gecommuniceerd met ouders van kinderen waarop deze wijzigingen betrekking hebben.
 
Lief en leed
Afgelopen week hebben we als team met een high tea afscheid genomen van juf Clarissa en hebben we het 25-jarig jubileum van juf Jocé gevierd.
Zoals jullie weten zijn enkele teamleden vanwege ziektes en verloven afwezig. Gelukkig gaat juf Tamara snel weer aan de slag. Eerst een paar uurtjes per week, maar zij hoopt zo snel mogelijk weer te starten. Ook het einde van het bevallingsverlof van juf Audrey komt er aan. Juf Mary zal de komende weken ook langzaam aan weer iets op gaan pakken en starten met re-integratie. Wij hopen dat al deze teamleden snel weer aan de slag kunnen. Zij missen de kinderen namelijk ook wel…

Met vriendelijke groet,
 
Peter de Been
Interim-directeur obs De Groeiplaneet

 Biebouders Gevraagd!
 
We zijn naarstig op zoek naar ouders die het leuk vinden om onze leerlingen te begeleiden in de schoolbieb. Zonder biebouders geen schoolbieb.
 
Wat houdt het in?
U helpt de kinderen bij het uitzoeken van nieuwe leesboeken, neemt de boeken in en leent boeken uit middels het computersysteem. U draait eens in de 4-6 weken de bieb samen met een andere ouder.
 
U bent van harte welkom een keertje te komen proefdraaien zodat u een goed beeld krijgt van wat het inhoudt.
 
Biebdag: woensdag
Tijd: van 8:45-12:00
(afhankelijk van het aantal leerlingen dat een boek komt ruilen, vaak eerder klaar)
 
We horen graag van u!
 
Opgeven kan bij:

Juf Emmy (leescoördinator) e.schutte@blickoponderwijs.nl  of bij
Floor van Delden (biebcoördinator) floorvandelden@krimpenaandenijssel.nl
 
 
   
 

Nieuws van Externen


 

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief