Copy
Nieuwsbrief 12  OBS de Groeiplaneet week 27   2022
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Vertrek als directeur
  - Nieuws van de Medezeggenschapsraad
  - Zomergroeten van de Oudervereniging
  - Centrum voor Jeugd en Gezin

  - Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
- Nieuws van externen

- Groeiplaneet App

wk 27: 4 juli - 8 juli

m   
d    Afscheid groepen 8
 
  Laatste schooldag
v    Calamiteitendag-leerlingen vrij

wk 28: 11 juli - 15 juli

m  
d     Zomervakantie t/m
w     19 augustus 2022      
d   
v    
   Algemeen nieuws


Beste ouders en/of verzorgers, hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van 06 juli 2022. 

Vertrek als directeur:
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Obs De Groeiplaneet,
 
Langs deze weg wil ik u melden dat ik met ingang van het komend schooljaar een nieuwe baan heb aanvaard. Per 1 september start ik als schoolleider op een basisschool in Rhoon. Dit betekent dat ik afscheid neem van OBS de Groeiplaneet.
Ik kijk terug op een periode van 2 jaar waarin ik als directeur met veel passie en inzet leiding mocht geven aan de school. Ik heb met heel veel plezier mijn functie uitgevoerd en me al die tijd zeer verbonden gevoeld met deze school en alle mensen die daar werkzaam zijn. Allereerst uiteraard met de medewerkers van de school – mijn team – maar ook met u als ouders. Ik wil u dan ook van harte danken voor de samenwerking in die jaren en het vertrouwen die ik van u als ouders ervaren heb.
 
De school staat er goed voor. We hebben op onderwijskundig vlak mooie stappen gezet, we zijn financieel stabiel en groeien in leerlingenaantal. En niet te vergeten; we kijken uit naar een prachtig nieuw schoolgebouw waarvan de bouw binnenkort start. Kortom, ik laat de Groeiplaneet met een gerust gevoel achter.
 
Het bestuur van BLICK op onderwijs is samen met een vertegenwoordiging van het team en de ouders (de medezeggenschapsraad) op zoek naar een schoolleider die het stokje na de zomervakantie tijdelijk van me over kan nemen. In het najaar start een wervingsprocedure voor een nieuwe schoolleider.
 
Ik zal de school, de kinderen, het team en iedereen die nauw bij de school betrokken is geweest nooit vergeten. Jullie hebben een speciale plek in mijn hart ingenomen en mijn afscheid zal dan ook de nodige emoties met zich meebrengen. Ik wens iedereen heel veel plezier en een goede gezondheid. Ik zal de positieve ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
We hebben donderdag 23 juni de laatste MR vergadering van dit schooljaar gehad. We zijn blij u te kunnen vertellen dat we ingestemd hebben met de formatie en dat alle groepen voor komend schooljaar bezet zijn. Ook zijn we blij met de extra ondersteuning voor diverse groepen, die vanuit de NPO gelden worden bekostigd.
Als MR volgen wij onder andere het proces van de nieuwbouw op de voet en ook het nieuw te vormen rapport komt geregeld ter sprake tijdens onze vergaderingen. Binnen het team wordt hier ook met elkaar over nagedacht en om input gevraagd.
We hebben afscheid moeten nemen van één ouderlid en willen haar via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren!
In het nieuwe schooljaar zullen we als MR een foto plaatsen met alle leden, zodat u ook weet welke ouders en leerkrachten u kunt benaderen van de MR.
U kunt de notulen altijd nalezen op de website van de school onder het kopje medezeggenschapsraad. Ook is de MR te bereiken per mail; mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

Wij wensen iedereen alvast een hele prettige vakantie toe!


Zomergroeten van De Oudervereniging!
Het einde van het schooljaar nadert en wij als Oudervereniging blikken terug op afgelopen jaar met een voldaan en trots gevoel!
Ondanks het feit dat wij bij enkele activiteiten nog wel te maken hadden met corona-maatregelen zijn wij er toch in geslaagd veel plezier en mooie momenten toe te voegen aan het schoolleven van de kinderen; De excursie naar het Archeon (BB), het Halloweenfeest, het Sinterklaasfeest, Het kerstfeest, de excursie naar Blijdorp (OB), Carnaval, Koningsspelen, Schoolreis, LZWJBE/ Fancy Fair, Avondvierdaagse, Sportdagen, afscheid Groep 8 en ook nog een Zomerfeest voor alle groepen!
Het was best een druk jaar maar wij hebben het met alle liefde en plezier gedaan. De blije gezichtjes van de kinderen, daar doen wij het uiteindelijk allemaal voor!
Lijkt het je leuk om hier ook aan mee te kunnen doen en weet je van aanpakken? Neem contact met ons op via ov-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl of spreek 1 van ons gewoon even aan. Wij stellen ons graag aan je voor!
Verder wensen wij alle ouders en kinderen een fijne zomervakantie toe en tot volgend jaar!

Groeten van De Oudervereniging;
Scarlett, Marcella, Bob, Melissa, Laila, Nicole, Chaveli, Annette, Sylvia,
Daniëlle, Kees-jan, Frederique & Irene
CJG thema:
Op vakantie met jonge kinderen

Wanneer je met jonge kinderen op reis gaat, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Hoe kun je voorkomen dat je kind uitdroogt bij (tropische) warmte, welke vaccinaties zijn belangrijk en wat moet je allemaal meenemen op reis?

Via onderstaande link, zie je al onze reistips op een rij en vind je een checklist wat je mee kunt nemen om goed voorbereid op reis te gaan.

Op vakantie met jonge kinderen - CJG Rijnmond

Heeft u over dit, of over een ander thema vragen?
Neem gerust contact op met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school:
Elsbeth Spoormaker e.spoormaker@cjgrijnmond.nl en 06-52749889.

Per schooljaar ‘22/’23 is er een nieuwe jeugdverpleegkundige verbonden aan De Groeiplaneet: Johanneke Vonk j.vonk@cjgrijnmond.nl en 06-82013403
 

Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
08 juli                CalamiteitendagVriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet
Nieuws van externen
 


  
 


Download in Apple Appstore of Google Play de app:
SCHOOLPRAAT
Daarna kunt u zoeken op de naam Groeiplaneet
en het logo van de Groeiplaneet als icoon kiezen.

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp