Copy
Nieuwsbrief 9  OBS de Groeiplaneet week 11-12   2022
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - MR Academy
  - Voorstellen

  - Expositie leerlingen groep 8 OBS de Groeiplaneet in Tuyter
  - Kleuters (groepen 1/2)
  - Reminder; Voorlezen belangrijk
  - Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
  - Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:

- Groeiplaneet App

wk 11: 14 mrt - 18 mrt

m   Deze week Plusklasgesprekken
d    en Oudergespreken gr 3-7
w   
    
v    
 

wk 12: 21 mrt - 25 mrt

m  
d   
w   
d   
v   Opening Mondriaan-tentoonstelling groep 8 in de Tuyter

wk 13: 28 mrt - 1 apr

m   
d    
w   
 
v    Studiedag, leerlingen vrij

wk 14: 4 apr -8 apr

m  
d   
w   
d   
v   
   Algemeen nieuws

Beste ouders en/of verzorgers, hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van 18-03-2022.
 
MR Academy
Op 17-01-2022 heeft MR vergadering gehad. Wij hebben deze vergadering besteed aan een onlinepresentatie van Bram Buskoop van de MR Academy.
 
De MR Academy is een online leeromgeving, waarbij allerlei informatie verschaft wordt m.b.t. medezeggenschapsraad. Informatie opzoeken, een cursus volgen of met andere MR-en in contact komen is allemaal mogelijk. We hebben deze presentatie bekeken met de vraag of MR Academy wat voor de MR van de Groeiplaneet zou kunnen betekenen.
 
Deze online leeromgeving voor MR-en is goed voor ieder MR-lid; iedereen kan het op zijn/haar eigen moment doen. Ook is het handig om, vooruitlopend op een specifiek thema dat een keer op de agenda zou staan, allemaal dezelfde cursus in de MR Acadamy gedaan te hebben vóór die datum.
 
Wij zijn tot de conclusie gekomen na de presentatie dat het zinvol is voor de MR om het lidmaatschap voorlopig aan te gaan.


 
Voorstellen
Beste ouder,
Ik wil mij graag aan u voorstellen: mijn naam is Steven de Haard, 37 jaar oud, sinds 2 ½  jaar gelukkig getrouwd met Wendy en vader van Liv (6 jaar), Roy (4 jaar) en Dez (1,5 jaar). Zowel Liv als Roy zitten in één van de groepen 1/2 op de Groeiplaneet.
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als business analist bij een bank. Sinds 2 jaar maak ik tevens deel uit van de Ondernemingsraad bij mijn werkgever. Het gesprek aangaan met de directie van de bank, het hebben over beleid en beleidskeuzes en de impact daarvan inschatten op de bedrijfsvoering, de continuïteit van de organisatie en het belang van de medewerkers en andere belanghebbenden is mij dus niet vreemd.
 
De medezeggenschapsraad van de Groeiplaneet heeft een belangrijke rol in het creëren van een veilige en betrouwbare leeromgeving voor de leerlingen en ouders en prettige werkomgeving voor leerkrachten.
 
Ik denk dat ik met mijn gedrevenheid, betrokkenheid en de ervaring van mijn OR-lidmaatschap veel kan toevoegen aan deze MR.
Schroom niet mij aan te spreken mocht u vragen hebben!
 
Steven de Haard
       
Expositie leerlingen groep 8 OBS De Groeiplaneet ‘150 jaar Mondriaan’ in De Tuyter
 

In 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan werd geboren in het huidige Mondriaanhuis in Amersfoort. Hij zou uitgroeien tot één van de grootste abstracte kunstenaars van de twintigste eeuw. Stichting Synerkri heeft het initiatief genomen om leerlingen van groep 8 van De Groeiplaneet uit te nodigen om onder begeleiding van Hannah Bolsius van Hamer en Blauw kunstwerken te maken en deze (samen met werken van kunstenaars van de Vereniging Krimpener Kunstwaard) te exposeren in De Tuyter. Een groepsexpositie geïnspireerd op het werk van Mondriaan!
 
De leerlingen hebben zich eerst verdiept in het levenswerk van Piet Mondriaan en vervolgens zijn ze zelf met papier, karton, houtblokjes, lijm, potlood en verf aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in 10 groepswerken. Deze kunstwerken zijn van 23 maart t/m 4 april te bezichtigen in De Tuyter. Voor openingstijden, kijk op www.tuyter.nl
 
Op vrijdag 25 maart krijgen de leerlingen vanaf 13.00 uur een warm onthaal in De Tuyter om de expositie feestelijk te openen onder het genot van een Mondriaantaartje en drankje.
 
Deze groepsexpositie is onderdeel van het traject Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Krimpen aan den IJssel, Kunstgebouw en Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Meer weten over de expositie en bijbehorend cultuurcafé op 31 maart? Informatie is te vinden op www.uitagendakrimpen.nl
 
Kleuters (groepen 1/2)
Bij de kleuters zijn we na de voorjaarvakantie weer naar het halen en brengen gegaan zoals in het begin van het schooljaar is afgesproken. De kleuterjuffen vangen alle kleuters binnen op en hebben zij een inloop van 10 minuten.
De inloop zal zijn van 8.35-8.45 uur. Wij verwachten dat de kinderen zelfstandig naar de klas komen en u neemt afscheid bij de voordeur.
De juf begeleidt de kinderen op de gang/ klas en er zal een inloopwerkje klaarstaan. De les start om 8.45 uur. De eerste week na de voorjaarsvakantie zal directie of ib op het plein aanwezig zijn voor eventuele vragen.
 
Om ouders toch de gelegenheid te geven in de klas te komen kijken, hebben de kleuterklassen inloopochtenden. Dit is de week vóór elke vakantie.
Dan bent u als ouder 1 maal die week tijdens de inloop van 8.35-8.45 uur welkom om in de groep van uw kind te kijken. Uw kind mag dan ook de klas en zijn of haar werkjes laten zien.
We zullen u tegen die tijd een reminder hiervan sturen.
De verjaardagen van de kinderen (die 5 of 6 worden) vieren we gezellig met de kinderen in de klas. Wij doen dit zonder de ouders.

Reminder: Voorlezen belangrijk
Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Vanaf een leeftijd van drie maanden, kan je al samen met een baby in boeken kijken, zaken benoemen en prenten bekijken. De rol van ouders speelt dus een doorslaggevende rol.
 
Voorlezen vergroot de woordenschat;
Voorlezen stimuleert de fantasie;
Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;
Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;
Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;
Voorlezen vergroot de liefde voor boeken;
Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen;
Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.
 
Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van de dag. Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen.
 
 
 
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen.
Langs deze weg willen wij een oproep doen om uw kind tijdig aan te melden, zodat we een goed beeld hebben van de instroom de komende tijd.
 
Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
01 april
07 juni
08 juli


 
Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet


Download in Apple Appstore of Google Play de app:
SCHOOLPRAAT
Daarna kunt u zoeken op de naam Groeiplaneet
en het logo van de Groeiplaneet als icoon kiezen.

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp