Copy
Nieuwsbrief 6 OBS de Groeiplaneet week 50-51
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Corona-update
- Verkeersouders
- Schoolplan
- Afscheidswoordje
- Nieuws vanuit de MR
- Groeiplaneet App

wk 50: 7 dec. - 11 dec.

m   Studiedag (leerlingen vrij)
d
w    
d   
v    

wk 51: 14 dec. - 18 dec.

m  
d         
w   
d         
v  kerstontbijt

wk 52: 21 dec. - 25 dec.

m   Kerstvakantie
d           t/m
w    1 januari 2021
d   
v    

wk 53: 28 dec. - 3 jan.

m  Kerstvakantie
d          t/m
w   1 januari 2021  
d         
v  
   Algemeen nieuws

Beste ouders,

Corona-update
Afgelopen dinsdag was weer een persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge. Het gaat niet goed met de corona-cijfers.
Ook in Krimpen aan den IJssel gaat het niet goed. Een collega-school is gesloten vanwege een uitbraak.
Voor ons als school reden om u weer even te herinneren aan de corona-regels van onze school. Wij zijn momenteel nog gevrijwaard gebleven van corona-besmettingen onder personeel en willen dat graag houden.  Gelukkig houden ook veruit de meeste ouders zich heel goed aan alle regels.
•    Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. Kinderen lopen zelfstandig naar de leerkracht (kleuters) of naar binnen (groepen 3 t/m 8)
•    Kinderen wassen regelmatig hun handen
•    Mondkapjes in de school zijn verplicht voor alle gasten
•    Volwassenen houden minimaal anderhalve meter afstand
•    Bij een positieve besmetting blijft het gehele gezin ten minste 10 dagen in quarantaine én tot de persoon die positief getest was minstens 24 uur volledig klachtenvrij is
•    Bij traktaties ivm verjaardagen zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan

Verkeersouders

De afgelopen weken is al een paar keer een ongeval geweest waarbij kinderen van onze school betrokken waren. Deels door gevaarlijke onoverzichtelijke situaties, maar ook door onvoorzichtig verkeersgedrag van onze kinderen zelf. Hier hebben wij als school en ouders samen een rol in door de kinderen te leren over het verkeer, maar ook door te wijzen op de gevaren en de rol van het eigen gedrag.
Ook de gemeente Krimpen aan den IJssel vindt verkeersveiligheid voor kinderen erg belangrijk. De afdeling van Veilig Verkeer Nederland heeft een brief aan de oudervereniging gestuurd. Hierin wordt verwezen naar de acties die in het verleden zijn uitgezet, de rol die ouders hebben in de verkeersveiligheid in en rond de school. Zo is ouders vaker gevraagd kinderen zo veel mogelijk te voet en anders met de fiets naar school te brengen en bij voorkeur niet met de auto.
VVN speelt met de gedachte om te starten met verkeersouders per school, als aanspreekpunt tussen VVN en politie. In Nederland zijn inmiddels ongeveer 3200 verkeersouders actief en het zou mooi zijn als ook van De Groeiplaneet enkele verkeersouders kunnen deelnemen. Dit is eerder ook al eens gevraagd, maar toen was hier geen animo voor.
Toch willen we u de vraag nog eens stellen: Zijn er ouders die zich als verkeersouder van De Groeiplaneet willen opgeven? Indien hier belangstelling voor is, kunt u dit via info@degroeiplaneet.nl  doorgeven. We zorgen er dan voor dat er contact gelegd kan worden tussen de VVN afdeling Krimpen aan den IJssel en u.

Schoolplan
Net voor de zomervakantie is een start gemaakt met het schrijven van een nieuw vierjaren schoolplan. Een verplicht document voor iedere school. In dit plan wordt vanuit een analyse gekeken naar wat de school nodig heeft en besproken met team en medezeggenschapsraad.
Tijdens de laatste medezeggenschapsraadvergadering is met dit document ingestemd en hiermee is het voor de komende vier jaren vastgesteld. Het schoolplan kunnen jullie vanaf januari vinden op de website van de school.
In de poster hieronder de belangrijkste thema’s en speerpunten voor de komende 4 jaren.Afscheidswoordje
Aankomende week is mijn laatste week op De Groeiplaneet.
Een zeer bewogen jaar wat vooraf absoluut niet te voorspellen was. Van een kortdurende opdracht totdat Mary terug zou komen, tot een opdracht die meer dan een jaar duurt. Waar een fors verbetertraject opgestart is samen met een team wat heeft geleid tot een positief oordeel van de interne auditcommissie en een voldoende beoordeling van de onderwijsinspectie. En dat allemaal in een zeer lastige tijd waarin het Coronavirus zijn intrede doet en het hele schoolklimaat verandert. Voor kinderen, voor ouders, maar zeker ook voor leerkrachten.

Ondanks deze lastige tijd en beslissingen die niet altijd door iedereen gewaardeerd zijn, heb ik genoten van mijn tijd op De Groeiplaneet. Voor mij is het echter tijd om weer in het zuiden van het land aan de slag te gaan op een nieuwe school in ’s-Hertogenbosch. 
Ik wens iedereen op De Groeiplaneet, kinderen, ouders en het team, een heel mooie toekomst. Hopelijk snel in een mooi, fris nieuw gebouw.

Het gaat jullie goed.

Peter de Been.
 Nieuws vanuit de MR

Op woensdagavond 2 dec jl. heeft er weer een MR vergadering plaatsgevonden. 
We konden deze avond starten met het officieel goedkeuren van het schoolplan, dit nadat er een aantal aanpassingen hebben plaatsgevonden. Het nieuwe schoolplan komt z.s.m. op de website van de Groeiplaneet te staan. 

Schoolprofielen
Ook hebben we gesproken over de schoolprofielen en deze onder de loep genomen.  Wat vinden wij als school belangrijk? Waar willen wij ons in profileren?
Deze vraag ook aan de ouders binnen de MR gesteld; hoe zien zij dit voor zich? Welke profiel (en) vinden ouders belangrijk? 
We willen als school een profiel of meerdere profielen kiezen die goed bij ons passen mét boeiend onderwijs in combinatie. Ook moeten de gekozen profielen de komende jaren goed uitvoerbaar zijn. Met het team zullen we hier tijdens studiedag verder op in gaan. 

Kwaliteitskaarten
Verheugd zijn we met een voldoende van de inspectie, toch zijn we alweer hard aan het werk gegaan om de kwaliteit voor de komende jaren te borgen. Om hierin te kunnen voorzien zijn zogeheten kwaliteitskaarten opgesteld per bouw. Deze kaarten zijn een leidraad hoe wij ons onderwijs vormgeven en zullen jaarlijks herzien / aangepast moeten worden.  

Werkgroepen mét ouders 
Een poosje geleden hebben wij een oproep gedaan aan alle ouders die zich willen inzetten voor de school. We hebben destijds gevraagd naar ouders die willen meedenken met de invulling van het rapport en een werkgroep om de ouderbetrokkenheid binnen de school te vergroten. We kunnen u mededelen dat zowel de rapport- en ouderbetrokkenheid werkgroepen zijn opgestart. Namens alle medewerkers van de Groeiplaneet: 
Fijne Feestdagen en een Gezond 2021 gewenst.

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp