Copy
Nieuwsbrief 3  OBS de Groeiplaneet november 2022
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

 
- Mediatie De Vreedzame School
  - Schoolvakanties en studie-/roostervrije dagen

- Werkgroepen
  - Werkgroep Lezen
  - Werkgroep Taal/Spelling
  - Werkgroep Rekenen
  - Werkgroep Kunst en Cultuur
  - Werkgroep Bewegend Leren
  - Werkgroep Vreedzame School/Burgerschap

- Nieuws van Externen
- Groeiplaneet App

wk 46: 14 nov  - 18 nov

m   
d    
 
  Studiedag (kinderen vrij)
v    

wk 47: 21 nov - 25 nov

m   Deze week oudergesprekken
d    zorgleerlingen
w    
d   
v    

wk 48: 28 nov  - 2 dec

m   
d    
 Basketbaltoernooi groep 6,7,8
  
v    

wk 49: 5 dec - 9 dec

m   Sinterklaasviering
d    
w    
d   
v    Rapport groep 8

   Algemeen nieuws


Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Er is een kwart van het schooljaar voorbij waarin we al veel werk verzet hebben.
De diverse werkgroepen beschrijven hieronder wat ze per thema dit schooljaar gaan behandelen.
Alle werkgroepen werken vanuit het principe boeiend leren binnen kwalitatief goed onderwijs.
Zij werken vanuit een gezamenlijk gemaakt jaarplan. Stel gerust vragen aan uw kind over de genoemde thema’s.
Er komen gezellige weken aan. Sinterklaas brengt een bezoek aan school, de schatkamer wordt binnenkort ingericht en ook het kerstfeest zal dit jaar weer gevierd worden. De oudervereniging en de eventmanager zijn druk bezig met de organisatie van deze feesten, waarvoor onze dank!
 
Team OBS De Groeiplaneet

 

Mediatie De Vreedzame School
 
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.
 
De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.
 
Dit schooljaar heeft de training in oktober plaatsgevonden. Voorafgaand aan de training werd toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen om leerlingmediator te worden. Kinderen solliciteerden voor deze taak en de hele groep had een belangrijke stem in welke kinderen er opgeleid zouden worden. Na de training kunt u in de school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een bepaalde dag.
 
In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

 

Schoolvakanties en studie-/roostervrije-/calamiteitendagen:

Schoolvakantie 2022- 2023

Kerstvakantie:                24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie:         25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
2e Paasdag:                  10 april 2023
Meivakantie:                  22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag:           18 mei 2023 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag:             29 mei 2023
Zomervakantie:               8 juli 2023 t/m 21 augustus 2023

Studie-/roostervrije-/calamiteitendagen (kinderen vrij) 2022 - 2023

do 17 november 2022, 
vr 23 december 2022, 
wo 15 februari 2023, 
vr 31 maart 2023,
vr 7 april 2023, calamiteitendag/Goede Vrijdag
ma 19 juni 2023,
vr 7 juli 2023, calamiteitendag

   Werkgroepen


Werkgroep Lezen
De werkgroep lezen richt zich op het bevorderen van technisch lezen, begrijpend lezen en leesbevordering.
Onze technisch leesmethode Estafette voor de groepen 4 tot en met 8, is toe aan vervanging. Dit jaar zullen wij ons voornamelijk toeleggen op het uitkiezen van een nieuwe methode voor technisch lezen. Wij bekijken een aantal zichtzendingen, gaan deze methodes ook uitproberen in de klassen en volgend schooljaar zal er gestart worden met de nieuwe methode.

Werkgroep Taal/Spelling
De werkgroep taal/spelling mag zich dit jaar buigen over een nieuwe methode voor taal/spelling voor het volgende schooljaar. We zijn opzoek naar een methode die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van het team en de behoeften van onze leerlingen.
De komende periode gaan we verschillende methodes inzien, uitproberen en evalueren. Na de verschillende methodes uitgebreid onderzocht te hebben, zullen we een keuze maken en met de nieuwe methode gaan starten.

Werkgroep Rekenen
De werkgroep rekenen heeft met elkaar rekendoelen uitgezet voor dit schooljaar. We zullen ons eerst gaan richten op het automatiseren en rekenplezier. Wij zijn ervan overtuigd dat als kinderen plezier hebben in rekenen de resultaten omhoog zullen gaan. Rekenen leer je niet alleen vanuit een boek maar ook door bijv. een spel te spelen. Er zit heel veel rekenen verstopt in ons dagelijks leven.  Verschillende leden van de werkgroep volgen een netwerk of leerkring om zo goed bij te blijven over de laatste ontwikkelingen. De studiedag van aanstaande donderdag zullen we dan ook gebruiken om onze collega's op de hoogte te brengen en met elkaar te kijken wat we kunnen verbeteren aan ons rekenonderwijs. 
Werkgroep Kunst en Cultuur
Het afgelopen kwartaal hebben we met het team een start gemaakt met procesgerichte leerkrachtgebonden lessen kunst en cultuur.
Hierbij ligt de nadruk op het proces dat de leerlingen doormaken en niet op het eindproduct.
De leerlingen worden uitgedaagd om zelf na te denken en op onderzoek uit te gaan. Wij als leerkrachten bieden de juiste voorwaarden en materialen om dat succesvol te kunnen doen. Een goed proces zorgt voor verdieping en voor een verhoging van de leermotivatie.
Deze vorm van werken biedt leerlingen veel kansen om te groeien. Denk aan: oplossingen bedenken, omgaan met frustratie, samenwerken, feedback geven en krijgen, doorzetten, trots kunnen zijn, verwondering, het weergeven van hun emotie, complimenten krijgen, zichzelf uitdagen, verwoorden van hun proces.
Op de studiedag van 17 november gaan we als team hier ook mee aan de slag. 
In het komende kwartaal zullen er in alle klassen weer lessen gegeven worden op deze manier. Het proces is belangrijker dan het eindproduct.

Werkgroep Bewegend Leren
De titel zegt het al: hoe kunnen we leuke beweegactiviteiten bedenken waarbij een leerdoel wordt geoefend.
Dit kan in de klas, maar ook op het plein of in de andere ruimtes. Bijvoorbeeld een rekenestafette, een leesspeurtocht in school etc.
We gaan dit jaar elkaar motiveren en inspireren om diverse activiteiten uit te gaan voeren.
Ook doen we mee aan de buitenlesdag op 4 april 2023 en gaan we, in samenwerking met Synerkri, het beweegaanbod in de pauze verder ontwikkelen.

Werkgroep Vreedzame School/Burgerschap
Alle mediatoren hebben hun diploma gehaald! Supergoed gedaan! Vanaf 21 november lopen zij in vaste 2-tallen in de pauzes op de pleinen van de groepen 5 t/m 8. Hun foto's met namen en pleinroosters komen in de school te hangen en zij gaan zich volgende week in alle klassen voorstellen.
Daarnaast gaan wij inventariseren welke activiteiten wij allemaal al doen wat onder burgerschap valt,
en bekijken wij waar wij nog aan kunnen werken. 
Wij willen de SLO doelen voor burgerschap onderzoeken. Deze zijn nog niet klaar. De verwachting is dat deze doelen begin 2023 af zijn en gepubliceerd worden.
 

Nieuws van Externen

 Download in Apple Appstore de App:
SCHOOLPRAAT
Daarna kunt u zoeken op de naam Groeiplaneet
en het logo van de Groeiplaneet als icoon kiezen.
In de Google Playstore is de app direct onder de naam Groeiplaneet te vinden.

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook Facebook
Website Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp