Copy
Nieuwsbrief 15  OBS de Groeiplaneet week 23-24/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Cito-uitslagen eindtoets groep 8
  - Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
  - Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
  - Hoe mogen er groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen,
     (eindexamen)vieringen, excursies en musicals georganiseerd worden?

  - Musicals
  - Groepsactiviteiten

  - Quarantaine: 10 of 5 dagen thuisonderwijs
- Nieuws van de MR
- Groeiplaneet App

wk 23: 7 juni - 11 juni

m 
d       
w   
  
v   

wk 24: 14 juni - 18 juni

m  
d  
w   
d         
v    
   Algemeen nieuws


Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet,
hierbij doe ik u de nieuwsbrief van 07 juni toekomen.
 
Cito-uitslagen eindtoets groep 8
Wij zijn zeer verheugd met de Cito uitslagen van groep 8. We zitten boven het landelijk gemiddelde. Het is een enorm compliment voor de leerlingen en leerkrachten van groep 8 dat, ondanks dat de lessen in de coronaperiode niet altijd op een meest ideale manier hebben moeten plaatsvinden, deze resultaten behaald zijn.
Ik ben enorm trots op alle leerlingen en iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.

 
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen.
Langs deze weg willen wij een oproep doen aan alle ouders om uw kind tijdig aan te melden, zodat we en goed beeld hebben van de instroom voor volgend schooljaar.
 
Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
Voor in het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij m.cornelissen@bibliotheekaandenijssel.
 
Hoe mogen er groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, (eindexamen)vieringen, excursies en musicals georganiseerd worden?
Scholen zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang van leerlingen plaatsvindt. Het uitgangspunt is dat reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt worden en dat ook contacten tussen leerlingen onderling en personeel zoveel mogelijk worden beperkt. Activiteiten zoals vieringen en musicals vinden in het eigen cohort, of op afstand (digitaal) plaats, dus
niet op school. Schoolreisjes, schoolkampen en excursies worden afgeraden, tenzij deze ook op afstand (digitaal) kunnen plaatsvinden.
 
Musicals
De leerkrachten en leerlingen van groep 8 zijn druk met het maken van een afscheidsfilm als vervanger van de musical. Van de leerlingen van deze groepen krijgen wij zeer positieve reacties over dit alternatief.
 
Groepsactiviteiten
De GGD heeft afgelopen week een brief gestuurd over groepsactiviteiten op scholen. Het advies is onveranderd, er is geen ruimte voor versoepelingen.
 
Quarantaine: 10 of 5 dagen thuisonderwijs
Het crisisteam heeft een ander accent aangebracht in de quarantaineregels. Het uitgangspunt is nu dat na 5 dagen het onderwijs op school wordt georganiseerd. Lukt de school dit niet, dan hanteer je 10 dagen thuisonderwijs.
Twee opties:
1. Je laat leerlingen op dag 5 testen en bij een negatieve test weer naar school komen conform het protocol van de PO- en VO-raad. Je laten testen blijft een vrijwillige keuze ook voor medewerkers!
2. Je hanteert de huidige situatie van 10 dagen thuisonderwijs. Bijv. Als de leerkracht in quarantaine is of daarvoor kiest.
  


Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet

Nieuws vanuit de MR

Op woensdag 26 mei had de medezeggenschapsraad weer een vergadering.
Hieronder vindt u enkele onderwerpen die besproken zijn.

Rapporten
De leden van de werkgroep rapporten hebben zich onlangs samengevoegd bij een vergadering.
De rapportwerkgroep bestaat uit verschillende leerkrachten.
Er zitten leerkrachten bij vanuit de onder- midden – en bovenbouwgroepen, dus elke groep wordt hierin vertegenwoordigd. Eén streven van de werkgroep is, om in ieder geval meer duidelijkheid voor ouders in het rapport te creëren. Maar er zij nog meer verbeterpunten, die ook aan het team voorgelegd zullen worden zodat we  daarover gezamenlijk een beslissing kunnen nemen.
Groep 8
Omdat er dit schooljaar geen musical gegeven mag worden door de leerlingen van groep 8, hebben zij ervoor gekozen om een film te maken met elkaar. We vinden het erg fijn dat dit zo opgelost kan worden voor de kinderen!
NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs).
De school krijgt vanuit de overheid gelden toegewezen (FTE’s) die ingezet kunnen worden om de leerrendementen van de kinderen te bevorderen. U kunt hierbij denken aan extra paar handen in de klas of extra begeleiding in een kleine groep bijvoorbeeld of aankoop van een methode. De MR heeft inspraak en mag meedenken over het inzetten van deze FTE’s / middelen.
Voortgang nieuwbouw
Wat betreft het gedeelte financiën en het aanbestedingsplan, zitten ze in de laatste fase. Achter de schermen wordt er gewerkt aan het programma van eisen. Een afvaardiging van leerkrachten houden zich hiermee bezig.
Bereikbaarheid
In de oudergeleding van de MR zitten Debby Mozes, Iris Krul (bovenbouw) en Hayet Zariouh (onderbouw).
Deze ouders kunt u altijd aanspreken met vragen of punten die bespreekbaar gemaakt kunnen worden in één van de MR vergaderingen. Tevens zijn wij ook te bereiken via de mail: mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl.
Ook kunt u de notulen nalezen na op de website van de Groeiplaneet.
 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp