Copy
Nieuwsbrief 3  OBS de Groeiplaneet week 41-42/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Nieuwe start/inlooptijd onderbouw na de herfstvakantie:
  - Kleuters (groepen 1/2) 
  - Gezonde voeding en traktaties
  - Kinderboekenweek
  - Halloween
  - Deelname werkgroep ouderbetrokkenheid
  - Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
  - VSO
  - Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
  - Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:

- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 40: 4 okt - 8 okt

m    
d    Bezoek Archeon gr 5-8   
w   Start kinderboekenweek
  
v    

wk 41: 11 okt - 15 okt

m     
d                                      
w   Kinderboerderij groep 7B     
d    Kinderboerderij groep 7A
v    Kerkenpad groep 8

wk 42: 18 okt - 22 okt

m   Deze week Herfstvakantie
d    
w    
  
v    

wk 43: 25 okt - 29 okt

m     
d   Kinderboerderij groep 5          
w   Kinderboerderij groep 6  
d       
v   Halloweenfeest gr 5-8
   Algemeen nieuws

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet. Hierbij doen wij u de nieuwsbrief van 11-10-2021 toekomen.

 
Nieuwe start/inlooptijd onderbouw na de herfstvakantie:
Na de herfstvakantie wordt de inlooptijd op de onderbouw aangepast.
De inlooptijd zal nu van 08:35-08:45 uur zijn.
 
Kleuters (groepen 1/2)
Bij de kleuters vindt er na de herfstvakantie een verandering plaats bij het brengen in de ochtend. Vanaf dat moment vangen de kleuterjuffen alle kleuters binnen op en hebben zij een inloop van 10 minuten.

De inloop zal zijn van 8.35-8.45 uur. Wij verwachten vanaf die week dat de kinderen zelfstandig naar de klas komen en u neemt afscheid bij de voordeur.
 
De juf begeleidt de kinderen op de gang/ klas en er zal een inloopwerkje klaarstaan. De les start om 8.45 uur.
De eerste week na de herfstvakantie zal directie of ib op het plein aanwezig zijn voor eventuele vragen.
 
Om ouders toch de gelegenheid te geven in de klas te komen kijken, hebben de kleuterklassen inloopochtenden. Dit is de week vóór elke vakantie.
 
Dan bent u als ouder 1 maal die week tijdens de inloop van 8.35-8.45 uur welkom om in de groep van uw kind te kijken. Uw kind mag dan ook de klas en zijn of haar werkjes laten zien.
 
We zullen u tegen die tijd een reminder hiervan sturen.
 
De verjaardagen van de kinderen (die 5 of 6 worden) vieren we gezellig met de kinderen in de klas. Wij doen dit zonder de ouders.

 
Gezonde voeding en traktaties
Op een gezonde school hoort ook gezonde voeding. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen geleerd wordt wat gezonde voeding is, en waarom.
 
De verjaardag is voor alle kinderen een speciale dag. Ze worden die dag in het zonnetje gezet. Uiteraard mag de jarige trakteren in de klas. We vragen u om een zo gezond en suikervrij mogelijke traktatie te verzorgen.
 
De jarige kinderen mogen die dag langs alle groepen met een mooie grote kaart, waarop de juffen en meesters een felicitatie schrijven en een sticker plakken.
 
Ook bij feesten (Sint, Kerst, etc.) en uitjes (schoolreis, werkweek, etc.) willen we het graag zo gezond mogelijk houden. Geeft u ook dan a.u.b. gezonde dingen mee, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat onze school zo gezond mogelijk blijft.
 
Voor het ‘tienuurtje’ en de lunch is het fijn als de broodtrommel gevuld is met gezonde boterhammen, fruit en groente. Water is vaak een prima drankje voor erbij.
 
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is afgelopen week weer gestart. Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is: Worden wat je wil.
We hebben in de afgelopen week verschillende activiteiten georganiseerd in het teken van beroepen (o.a. wie van de drie). De leerlingen en leerkrachten hebben hier veel plezier aan beleefd. Vol enthousiasme werden er vragen gesteld om achter de beroepen van ouders van verschillende leerlingen te komen.
 
 
Halloween
29 oktober organiseert onze oudervereniging op de bovenbouw voor groep 5 t/m 8 het jaarlijkse Halloween feest. Om 19:30 gaan de deuren open en om 21:00 uur i het tijd om weer opgehaald te worden. De kinderen komen per groep naar buiten We hopen dat iedereen weer mooi verkleed naar het feest komt. De dresscode: Griezelig!!!
Clownsmaskers en losse voorwerpen zoals bijlen enz. zijn niet toegestaan.
 
Deelname werkgroep ouderbetrokkenheid
Als school willen wij de betrokkenheid van ouders bij onze school en ons onderwijs vergroten. Wij gaan een werkgroep ouderbetrokkenheid opstarten. Langs deze weg willen wij ouders oproepen om aan deze werkgroep deel te nemen. Ouders die met ons mee willen denken om de ouderbetrokkenheid binnen onze school nog beter vorm te geven.
Indien u belangstelling heeft stuurt u dan een mail naar j.bodmann@degroeiplaneet.nl.
  
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen.
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen. Langs deze weg willen wij een oproep doen aan alle ouders om uw kind tijdig aan te melden, zodat we en goed beeld hebben van de instroom de komende tijd.
 
VSO
Onze voorschoolse opvang is weer volledig geopend. Indien u gebruik wilt maken van de VSO kunt u contact opnemen met Marjon de medewerkster van de VSO.
 
Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
Voor in het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij m.cornelissen@bibliotheekaandenijssel.


Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
06 december
24 december
16 februari
01 april
07 juni
08 juli
*De school is dan dicht en leerlingen zijn vrij.

  

Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet
Nieuws van externen


Lezen is belangrijk
We vinden lezen niet alleen heel belangrijk, dat ís het ook. Dat blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek. Een paar voorbeelden daarvan:
 
  • Kinderen die veel lezen scoren hoger op de Cito-toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden. (bron: Kortlever & Lemmens, 2011)
  • Kinderen die veel lezen kennen meer woorden. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren. (bron: Bus & Mol, 2011; Nagy e.a., 1987)
  • Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken komen verder in het onderwijs. (bron: Notten, 2011)
  • Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven. (bron: Bus & Mol, 2011, zie ook de onderstaande grafiek; Krashen, 2003)
 
In de grafiek: Percentages leerlingen die gemiddeld of hoger scoren op taal- en leestoetsen, weergegeven voor veel en weinig lezende leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. (bron: Bus & Mol, 2011)
 
Het is dus belangrijk dat uw kind veel leest (en daar plezier aan beleeft). Uw kind kan daarvoor terecht bij de bibliotheek op school, maar ook bij de Bibliotheek aan den IJssel. U kunt uw kind gratis lid maken via https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/word-lid.html
 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp