Copy
Nieuwsbrief 12  OBS de Groeiplaneet week 15-16/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
  - Tevredenheidsonderzoeken 2020-2021
  - Laptop/Chromebook
  - Pilot: sneltesten en zelftesten
  - Schoolreizen, kampen en teamuitjes
  - Groep 8 musical
  - Aangepast beleid voor de basisscholen van BLICK
  - Leergeld: schoolspullenpas kan worden aangevraagd
- Nieuws van de MR
- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 15: 15 apr. - 17 apr.

m   
d          
w   
 

v   

wk 16: 19 apr. - 23 apr.

m  
d   Centrale eindtoets groep 8
w   Centrale eindtoets groep 8 
d    Centrale eindtoets groep 8
      Koningsspelen onderbouw
v    
   Algemeen nieuws

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet,
 
Hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van 09-04-2021. Helaas heeft het coronavirus de afgelopen periode toegeslagen op onze school. Het aantal positief geteste leerkrachten en leerlingen was dusdanig hoog dat wij vorige week hebben moeten besluiten om de onderbouwlocatie te sluiten. Ook op de bovenbouwlocatie waren 2 klassen gesloten. Gelukkig hebben wij deze week de groepen van de bovenbouw weer naar school kunnen laten komen en is ook de onderbouw weer gedeeltelijk open.
 
Ik wil u dan ook vragen nog steeds erg alert te zijn op corona gerelateerde klachten. Indien u of uw kind deze klachten vertoont, wil ik u vragen dit direct te melden, zodat we indien noodzakelijk actie kunnen ondernemen. Het is voor ons allemaal een vervelende tijd, waarbij we alleen resultaat kunnen halen als we begrip en respect voor elkaar tonen. Beslissingen die genomen worden, zijn niet altijd prettig, maar worden genomen met de wijsheid van het moment en na overleg met diverse instanties.
 
Laten we de handen in elkaar slaan en er samen voor zorgen, dat we er alles aan doen om het onderwijs voor onze leerlingen/kinderen op de veilige manier doorgang te laten vinden. Daar hebben wij uw hulp en begrip voor nodig. Ik wens u sterkte wijsheid en gezondheid toe.
 
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
Langs deze weg willen wij een oproep doen aan alle ouders om uw kind tijdig aan te melden, zodat we en goed beeld hebben van de instroom voor volgend schooljaar.
 
Tevredenheidsonderzoeken 2020-2021
Vorige week heeft u een mail ontvangen m.b.t. deze twee onderzoeken.
 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening van belang. Hiervoor gebruiken we de wettelijk goedgekeurde vragenlijst van Vensters, een programma van de PO-raad, de VO-raad en kennisnet.
 
Het afgelopen jaar heeft u meerdere keren te maken gekregen met thuisonderwijs vanwege het sluiten van de scholen. Voor de evaluatie van het thuisonderwijs vinden wij het belangrijk om u in de gelegenheid te stellen uw ervaringen met ons te delen. Hiervoor nemen we een tweede vragenlijst af via Forms (goedgekeurd door onze AVG-specialist). Het voordeel van beide vragenlijsten is dat uw antwoorden zorgvuldig en volstrekt anoniem verwerkt worden.
 
Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen.
Wij hopen dat alle ouders de enquêtes invullen waardoor wij een goed beeld krijgen van uw mening.
 
Maandag 12 april krijgen de groepen 6-8 een unieke code om de enquête in te vullen. Het is verstandig om dit in de klas te doen met de hele groep. Hierdoor krijgen we een uitstekend beeld van de leerling-tevredenheid. Met de leerlingentevredenheid wordt ook de sociale veiligheid van de leerlingen gemeten.
 
Laptop/Chromebook:
Nog niet alle Chromebook/laptops zijn ingeleverd. Langs deze weg willen wij u vragen deze weer met uw kind mee te geven naar school.
  
Pilot: sneltesten en zelftesten
Afgelopen week zijn OBS Kortland en OBS West gestart met de pilot. De pilot houdt twee dingen in, namelijk leerkrachten sneller laten testen via een (gratis) particuliere teststraat en leerkrachten een zelftest aanbieden bij twijfel op het laatste moment. De eerste ervaringen zijn veelbelovend, Zo wordt de teststraat als professioneel en deskundig ervaren en nemen de zelftesten veel onrust weg bij personeel. De pilot loopt tot eind volgende week, dan koppelen we de bevindingen terug.
 
Schoolreizen, kampen en teamuitjes
Verschillende parken voor schoolreizen en schoolkampen zijn nog steeds gesloten. Ook al is het verleidelijk om binnen de richtlijnen de grenzen (wederom) te gaan opzoeken; schoolreizen, -kampen en teamuitjes blijven afgelast. We willen binnen onze Blick-scholen één lijn trekken en we vinden het belangrijk dat alle energie naar de veiligheid en het onderwijs gaat.
Activiteiten kunnen wel worden uitgesteld, denk bijvoorbeeld aan een terugkomfeest voor groep 8 in september.
 
Groep 8 musical
Ook de musical zal een ander karakter moeten krijgen. Feitelijk zijn de landelijke maatregelen zelfs nog strenger dan vorig jaar, met bijv. de avondklok. Het is niet de bedoeling dat er voorstellingen met veel ouders en leerlingen in de school plaatsvinden.
RIVM-richtlijnen van 1,5 meter afstand kunnen dan niet gewaarborgd worden. Ook hier zijn we van mening dat er geen verschil tussen scholen kan zijn. Hoe creatief ouders en team ook zijn. Voor gezinnen met bijv. een kind op de Bouwsteen en een
(buur)kind op een één van onze andere scholen is dit niet uit te leggen. Verder mag de online of op afstand creativiteit natuurlijk losbarsten! Een online musical, -feest of eindfilm maken zijn leuke mogelijkheden.
 
Aangepast beleid voor de basisscholen van BLICK
Vanaf dinsdag 6 april (na Pasen) gaat bij een besmetting in de groep de hele groep, inclusief de bij de groep betrokken leerkrachten, 10 dagen in quarantaine. Op deze manier wordt het risico op besmetting van de leerlingen en leerkrachten in én buiten deze groep direct uitgedoofd. De school schakelt zo snel mogelijk over op onderwijs op afstand en de gehele klas volgt vanuit huis onderwijs. Dit betekent dat er geen overgangsperiode meer is tussen dag 5 en 10, álle leerlingen blijven 10 dagen in quarantaine. Met deze aanpassing kiezen wij voor rust en continuïteit in het onderwijsproces. Wij realiseren ons dat we hiermee ook een groot beroep doen op u als ouder. Wij denken echter dat eenduidigheid voor iedereen het meest prettig is. Deze maatregel geldt voorlopig in elk geval tot de meivakantie.

 

Leergeld: schoolspullenpas kan worden aangevraagd.
IJsselgemeenten- Stichting Leergeld Hollandsche IJssel stelt voor degenen die er voor in aanmerking komen ook in 2021 de schoolspullenpas beschikbaar. De pas is € 50 euro waard en kan uitsluitend gebruikt worden voor schoolspullen bij de aangesloten winkeliers. Aanvraagtermijn is van 1 april tot en met 31 mei 2021.
Deze fantastische actie is mogelijk gemaakt door onze trouwe lokale sponsors. De pas is aan te vragen voor kinderen tot 18 jaar die komend schooljaar Voortgezet Onderwijs, MBO of HBO volgen. Het besteedbaar gezinsinkomen mag maximaal 120% van de bijstandsnorm zijn of een hoger inkomen met aantoonbare schulden. Een recent kopie van het inkomen graag uploaden bij de aanvraag.
De pas is aan te vragen via de website www.leergeldijssel.nl of www.samenvoorallekinderen.nl
Er is een beperkt aantal passen beschikbaar dus wacht niet te lang met het indienen van de aanvraag!
Noot voor redactie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Paul van den Eijnden (voorzitter), bereikbaar op 0631 654 102Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet

Nieuws van de MR

Maandag 22 maart kwam de MR weer bij elkaar. Het was de eerste vergadering na de verkiezingen voor een nieuwe plek in de oudergelding van de MR.
 
Hayet Zariouh is door meerderheid van de ouders gekozen tot nieuw lid van de MR.
Tijdens de vergadering is een voorstelrondje gedaan door de leerkrachten en ouders aan Hayet. We zijn blij Hayet te mogen verwelkomen en kijken uit naar een prettige samenwerking met elkaar!
 
Met een nieuw lid moeten ook de taken opnieuw verdeeld worden, dit is aangepast. Daarnaast hebben we gesproken over het gedragsprotocol die verder uitgewerkt gaat worden de komende tijd.
 
De notulen van onze vergaderingen staan op de website van de Groeiplaneet.
Ook kunt u ons altijd bereiken per mail:
 
mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 

Nieuws van externen


 
Voorleestips
Thuis lezen is naast het lezen op school super belangrijk. Het is fijn als je kind zelf leest, maar voorlezen is ook erg belangrijk en daarnaast ook erg leuk. Ook als je kind al zelf kan lezen. Daarom zijn hieronder vijf tips te vinden die het kiezen van een voorleesboek makkelijker maken!
 
1. Maak het leuk
Houd het licht. Als je kind een boek niet leuk vindt, leg het weg en kies iets waar hij wel van houdt.2. Verschillende boeken en teksten
Lees verschillende boeken en teksten voor: gedichtenbundels, voorleesboeken, prentenboeken, informatieve boeken en tijdschriften. Zo kan je kind merken waar hij plezier aan beleeft in het lezen.
 
3. moeilijke woorden
Bespreek moeilijke woorden. Dat is heel goed voor de woordenschat.
 
4. Laat je kind kiezen
Met het zelf kunnen kiezen van een boek gaat er een wereld van je kind open. Het plezier voor het lezen begint daarmee. In de bibliotheek is er volop keuze en kinderen tot achttien jaar zijn ook nog eens gratis lid! Kijk voor meer informatie op: https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/word-lid.html
 
5. Napraten over het boek
Praat samen over het boek als het uit is. Wat vond je kind er van? Hieronder vindt u een samenvatting van het jaarverslag  2020 van de gemeentelijke kinderombudsman.
Meer informatie over de gemeentelijke kinderombudsman kunt u hier vinden:
Kinderombudsman Rotterdam | De kinderombudsman is onafhankelijk, onpartijdig en behandelt klachten over jeugdhulp

Namens Stans Goudsmit, de gemeentelijke kinderombudsman van Krimpen aan den IJssel.


Gemeentelijke kinderombudsman jaarverslag 2020

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp