Copy
Nieuwsbrief 7  OBS de Groeiplaneet week 6-7   2022
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Corona
  - Ouders in en om de school

  - Rapporten en oudergesprekken
  - Nieuwbouw
  - Activiteiten
  - Nieuwe leerkrachten en stagiaires
  - Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
  - Belangrijke dagen
  - Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:

- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 6: 7 feb - 11 feb

m   
d   
w   
  
v    

wk 7: 14 feb - 18 feb

m  Start adviesgesprekken groep 8
d       
w  Studiedag (leerlingen vrij)
d       
v   
   Algemeen nieuws

Beste ouders en/of verzorgers, hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van 11-02-2022.
 
Corona:
Helaas hebben we nog steeds te maken met veel besmettingen. Door de versoepeling van de quarantaineregels hebben we de laatste weken de klassen gelukkig open kunnen houden. Uw medewerking hierbij blijft echter wel nodig. Ik wil u dan ook het volgende vragen: wilt u uw kind, als het klachten heeft, niet naar school sturen maar eerst testen.
Bij een positieve test is de regel: eerst 7 dagen in quarantaine en daarna pas weer naar school als uw kind 24 uur klachtenvrij is.
 
Ouders in en om de school:
1.Het is voor ouders niet toegestaan het gebouw te betreden.
2.Ook buiten de schoolhekken willen wij u vragen 1.5 meter afstand te houden en niet in groepjes bij elkaar te gaan staan. Vooral bij de kleuteringang zijn er bij het halen/brengen vaak groepjes ouders die bij elkaar staan en waar andere ouders en leerlingen langs of tussendoor moeten. Wij begrijpen dat het in deze tijd allemaal wat moeilijker is. Echter willen wij na de vele sluitingen van klassen het onderwijs zo goed en zo veilig mogelijk laten verlopen. Hierbij hebben we de hulp en het begrip van een ieder nodig.
 
Rapporten en oudergesprekken:
Op 25 februari zullen alle leerlingen hun rapport en de cito-grafieken mee naar huis krijgen. Deze grafieken zullen niet bij alle leerlingen volledig zijn aangezien deze leerlingen nog citotoetsen moeten inhalen.
Wij hebben besloten de oudergesprekken een week te verplaatsen naar de week van 14 t/m 18 maart. Dit besluit hebben we moeten nemen vanwege de coronaproblemen waardoor niet alle kinderen hun citotoetsen konden maken in de daarvoor geplande periode. Op dit moment zijn veel leerlingen nog bezig met het inhalen van de toetsen. De leerkrachten hebben hierdoor langer tijd nodig voor het invoeren van de scores en het analyseren van de resultaten.
De oudergesprekken zullen helaas nog via Teams moeten plaatsvinden. Het is volgens het geldende coronaprotocol voor het basisonderwijs niet toegestaan de gesprekken fysiek te houden.

 
Nieuwbouw:
Wij hebben de derde dialoogfase met de architecten en de twee bouwbedrijven afgerond. Het is goed te zien dat al onze wensen in de twee verschillende ontwerpen zijn meegenomen. Wij zijn uitermate tevreden over hoe de ontwerpen er nu uitzien. De bedrijven gaan alles nu uitwerken en zich voorbereiden op de inschrijving op het nieuwbouwproject. Hierna zal er een weging plaatsvinden op vastgestelde criteria en een keuze gemaakt worden voor een van de bedrijven.
 
Activiteiten:
Carnaval voor de onderbouw: dit vieren we ivm corona per groep in de aula. Verder zijn er per groep spelletjes op het plein of in de speelzaal (bij slecht weer).Ook zijn er activiteiten in de groep zelf.
  
 Nieuwe leerkrachten en stagiaires:


Mijn naam is Anoushka Winnubst.
Sinds 1 februari sta ik naast juf Jocé in groep 4 van de Groeiplaneet.
Hiervoor ben ik werkzaam geweest op een school in Capelle aan den IJssel.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin. Muziek, musea en naar buiten zijn favoriet.
In de klas vind ik het een leuke uitdaging om als groep op een passende manier te leren. Voor ieder wat wils, maar ook als groep zijnde. Ik werk op woensdag tot en met vrijdag.
Heeft u vragen of wilt u persoonlijk kennismaken, dan zie ik u graag.

Met vriendelijke groeten,
Juf Anoushka
 

Nina de Kimpe,

Ik ben 16 jaar. Ik woon al mijn hele leven in Krimpen aan den IJssel en heb 8 jaar op deze school gezeten (op de bovenbouw locatie).
Handballen doe ik graag. Ik speel bij SV de treffers.  Sinds mijn 11e pas ik op bij de overburen nu bij meer. Dat vind ik heel leuk om te doen.
Voor de zomer heb ik mijn mavodiploma gehaald op het Comenius College Krimpen aan den IJssel. Na de zomer ben ik begonnen met mijn opleiding. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Albeda college. Ik loop stage in groep 1/2 A.
 

Esther van de Griend

Ik zal mijzelf even voorstellen; mijn naam is Esther van de Griend en samen met mijn man en twee zonen, Noah en Ilja, woon ik in Ouderkerk aan den IJssel. Momenteel studeer ik aan de PABO in Rotterdam en volg de tweejarige deeltijd opleiding. Het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen bij juf Yvonne in groep 7b, ook op De Groeiplaneet. En het komende half jaar zal ik elke dinsdag bij juf Joyce stage lopen in groep 1/2b. Ik ben dol op lezen, spelletjes doen en pottenbakken. En op school vind ik het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn, en vooral dat er plezier kan worden gemaakt. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met de kinderen veel nieuwe dingen te leren!
Groetjes Esther
 
 
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen.
Langs deze weg willen wij een oproep doen om uw kind tijdig aan te melden, zodat we een goed beeld hebben van de instroom de komende tijd.
 
Belangrijke dagen:
Rapporten                                25 februari
Oudergesprekken                     14-18 maart
  
Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
16 februari
01 april
07 juni
08 juli


 
Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet
Nieuws van externen


 
De helpende volwassene
 
Sterke lezers hebben veel profijt van hun leesvaardigheid, zowel op school als daarbuiten. Een sterke lezer wordt een kind door veel te lezen, en om veel te lezen is een flinke dosis motivatie nodig. U kunt uw kind daarbij helpen. De helpende volwassene staat namelijk centraal in het leesproces van een kind.
Natuurlijk is de leerkracht zo’n helpende volwassene, maar ook u (juist u!) kunt in alle fases van het leesproces een rol spelen.

 

 Kiezen 
Ga samen op zoek naar een geschikt en leuk boek. U kunt letten op het soort boek, het onderwerp en het niveau. Bezoek samen de bibliotheek (kinderen lenen daar gratis!), bekijk verschillende soorten boeken en laat uw kind zelf kiezen. Dit verhoogt het leesplezier en de motivatie.
 
Lezen
Zowel het zelf lezen als voorlezen van een boek heeft een groot positief effect op de taalontwikkeling van uw kind.
 
Reageren
Praat na het lezen samen over het boek. Laat uw kind vertellen waarover hij of zij heeft gelezen en stel daar vragen over. Zo stimuleert u de verwerking van de gelezen informatie en vergroot u het leesplezier. Ook kunt u de ervaringen van uw kind gebruiken om samen het volgende boek uit te kiezen.


Unieke Jeugdvoetbaldagen op het complex van DCV

Speciaal voor kinderen uit de regio die als een "profvoetballer willen trainen" is dit de kans!
 
De jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de voorjaarsvakantie op donderdag 3 en vrijdag 4 maart 2022, op het complex van DCV in Krimpen aan den IJssel, van 10.00 uur tot 16.15 uur.
 
Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden!
 
De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen worden begeleid door een team van enthousiaste trainers. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen verder toenemen.
 
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurd door veelzijdige techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen meer en meer de bal op.
 
INSCHRIJVEN:
Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen door hier te klikken of door te gaan naar https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen
 
Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn mogelijk.
 
 


Download in Apple Appstore of Google Play de app:
SCHOOLPRAAT
Daarna kunt u zoeken op de naam Groeiplaneet
en het logo van de Groeiplaneet als icoon kiezen.

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief