Copy
Nieuwsbrief 5 OBS de Groeiplaneet week 47-48
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Thuisquarantaine
- Studiedagen
- Schoolplan
- Gedragsprotocol
- Fruit en melk op school
- Ouderbijdrage
- Oudergesprekken
- Nieuws van Externen
- Groeiplaneet App

wk 47: 16 nov. - 20 nov.

m   
d
w    
d    Rapport mee
v    

wk 48: 23 nov. - 27 nov. 

m  Deze week (online)
d   oudergesprekken     
w      
d         
v  

wk 49: 30 nov. - 4 dec.

m   
d
w    
d   
v    Sinterklaasviering

wk 50: 7 dec. - 11 dec.

m  Studiedag (leerlingen vrij)
d  
w      
d         
v  
   Algemeen nieuws

Beste ouders,

Thuisquarantaine
Helaas komt het steeds vaker voor dat ook ouders van onze school positief worden getest op het Corona-virus.
Dit is natuurlijk erg vervelend en we hopen dat deze ouders er zelf niet veel last van hebben. Voor de kinderen is het echter ook vervelend. Alle huisgenoten, dus ook kinderen, moeten op dat moment 10 dagen in thuisquarantaine. Kinderen mogen op dat moment dus niet naar school.

Meer informatie hierover kunt u nalezen op: https://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten

Het protocol basisonderwijs (covid-19) vindt u op onze website 

Studiedagen

Vrijdag 13 november was een studiedag op obs De Groeiplaneet. Samen hebben we het gehad over ons nieuwe schoolplan, hebben we gesproken over ons gedragsprotocol en didactisch handelen in de klas. Op maandag 7 december is weer een studiedag gepland. Met het team gaan we dan verder met de ontwikkelingen, terwijl de kinderen thuis kunnen spelen met de cadeaus die ze van de Sint hebben gekregen.
 
Schoolplan
In het strategisch beleid van de overkoepelende stichting Blick op Onderwijs is een aantal speerpunten benoemd. Alle Blick-scholen zullen hierop moeten aansluiten. Obs De Groeiplaneet heeft voor de komende vier jaren een aantal thema’s en speerpunten gekozen:

  • Kwaliteit maken we samen: we richten ons de komende vier jaren op het versterken van het doelgericht werken aan het onderwijs aan alle kinderen, een eenduidige lijn in het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en collegiale consultaties om van en met elkaar te leren en gebruik te maken van ieders talenten.
  • Boeiend Onderwijs: we werken de komende jaren aan het inrichten van een rijke en uitdagende leeromgeving. Het nieuwe gebouw speelt hierin een zeer belangrijke rol. We gaan meer gebruik maken van levensecht leren door gastlessen in de school en juist ook naar buiten te gaan om te leren. We gaan op weg om de lessen boeiender te maken voor de kinderen door aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen en op verschillende manieren de lesdoelen te bereiken. 
  • In samenwerking met de omgeving: ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap is een belangrijk speerpunt, omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat juist die samenwerking een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. We breiden onze samenwerking met Synerkri uit, niet alleen voor sport en bewegen, maar waar mogelijk ook voor kunst en cultuur. 
     

Gedragsprotocol
Als team zijn wij ons gedragsprotocol aan het updaten. Het is noodzakelijk om voor ouders, leerkrachten en leerlingen duidelijkheid te scheppen in wat we van elkaar (mogen) verwachten en hoe we met elkaar omgaan.
Door dit in een goed en duidelijk protocol te beschrijven willen we dit voor iedereen duidelijk maken en hier 
eenduidig in gaan handelen.
In een gedragsprotocol is ook aandacht voor (digitaal) pesten en mediawijsheid.
 
Fruit en melk op school

Aan het eind van de week is er vaak nog fruit en melk over. Wij vinden het erg zonde om dit weg te gooien, zeker als bijvoorbeeld de pakken melk en karnemelk nog dicht zijn. Op vrijdag kunnen dan nog pakken melk en fruit worden meegegeven. Mochten u nog ideeën hebben voor overgebleven fruit en melk, houden wij ons zeker aanbevolen voor goede tips.
 
Ouderbijdrage
Ieder jaar vraagt de oudervereniging de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, is deze zeker niet vrijblijvend. Wanneer ouders er voor kiezen om de ouderbijdrage niet te betalen, kunnen kinderen niet mee op schoolreis. School is dan verplicht om de kinderen tijdens die dag een alternatief dagprogramma aan te bieden, want het is wel een verplichte schooldag. 
Verder betaalt de oudervereniging ook verschillende activiteiten op school die anders niet betaald kunnen worden. Dit zit namelijk niet in bekostiging die de school ontvangt van de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verschillende vieringen, drinken en wat lekkers wat kinderen krijgen bij deze vieringen etc. 
Mocht u de ouderbijdrage nog niet aan de oudervereniging hebben betaald, willen we u hierbij nog eens vragen om dit zo snel mogelijk te doen.

Oudergesprekken

Volgende week (23-27 november) staan de (online) oudergesprekken gepland.
De inschrijving hiervoor is inmiddels gesloten. 

U krijgt binnenkort van de leerkracht een uitnodiging (link) via de mail waardoor u kunt deelnemen aan het oudergesprek. 
De gesprekken vinden plaats via het programma Teams.

Houdt u er rekening mee dat u Microsoft Teams op uw device heeft geïnstalleerd?
Hieronder vindt u de links naar het programma.
Windows PC
Apple (Mac)
Apple (IOS)
Android (Google Play)

Het kan zijn dat u even moet wachten voordat het gesprek begint. De leerkracht laat u deelnemen aan de vergadering, zodra het vorige gesprek beëindigd is.

We verwachten u op de ingeschreven tijd online en hebben hiervoor 10 minuten gereserveerd.


Peter de Been
interim-directeur obs De Groeiplaneet

Nieuws van Externen


De week van 16 tot en met 22 november staat in het teken van ‘de week tegen kindermishandeling’.
Er wordt landelijk een campagne gevoerd om extra aandacht te geven aan dit thema.
Als gemeente vinden wij het ook belangrijk om hier aandacht aan te besteden. In de bijlage vindt u de campagneboodschap en foto’s van burgemeester Vroom en wethouder van der Wal.

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp