Copy
Nieuwsbrief 8  OBS de Groeiplaneet week 8-10   2022
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Oudergesprekken
  - Kleuters (groepen 1/2)

  - Gezonde voeding en traktaties
  - Het belang van voorlezen
  -  Activiteiten
  - Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
  - Belangrijke dagen
  - Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:

- Groeiplaneet App

wk 8: 21 feb - 25 feb

m   
d   
w   
  
v    Carnaval Onderbouw

wk 9: 28 feb - 4 mrt

m   Deze week
d    Voorjaarsvakantie
w  
d       
v   

wk 10: 7 mrt - 11 mrt

m   Deze week
d    Oudergespreken gr 1/2A,B,C
w   
  Kinderboerderij gr 3,4    
v    

wk 11: 14 mrt - 18 mrt

m  Deze week Plusklasgesprekken
d   en Oudergesprekken gr 3-7     
w   
d   
v   
   Algemeen nieuws

Beste ouders en/of verzorgers, hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van 25-02-2022.

De laatste tijd nemen problemen door coronabesmettingen op scholen gelukkig weer af. In Krimpen aan de IJssel is het aantal besmettingen op dit moment echter nog erg hoog. Ik wil u dan ook vragen nog steeds erg alert te zijn.
Het is voor ons allemaal een vervelende tijd geweest waarbij we alleen resultaat hebben kunnen halen met begrip en respect voor elkaar te tonen. Beslissingen die genomen moesten worden waren niet altijd prettig maar werden genomen met de wijsheid van het moment en na overleg met diverse instanties.
Laten we de handen in elkaar blijven slaan en er samen voor zorgen dat we er alles aan doen om het onderwijs voor onze leerlingen/kinderen op de veilige manier doorgang te laten blijven vinden. Daar hebben wij uw hulp en begrip voor nodig. Ik wens u een hele fijne vakantie.

 
Oudergesprekken:
U heeft hierover een nieuwe mail ontvangen waarin wij aangeven dat wij de voorkeur hebben om deze gespreken nog via Teams te doen. Dit vanwege de vakantieperiode waarin veel gezinnen op vakantie gaan, er ook carnaval plaatsvindt en de mogelijkheid op besmettingen weer toeneemt. Aangezien er in onderwijsland op dit moment geen vervangers beschikbaar zijn willen wij er alles aan doen om de kans op besmettingen en hierdoor uitval van leerkrachten te voorkomen. Wij willen er alles aan doen om de lessen door te laten gaan.
Wij begrijpen dat heel goed dat er ouders zijn die het gesprek op school willen voeren in de mail ziet u ook dat wij daar gelegenheid toegeven.

 
Kleuters (groepen 1/2)
Bij de kleuters gaan we na de voorjaarsvakantie weer naar het halen en brengen zoals in het begin van het schooljaar is afgesproken. De kleuterjuffen vangen alle kleuters binnen op en hebben zij een inloop van 10 minuten.
 
De inloop zal zijn van 8.35-8.45 uur. Wij verwachten dat de kinderen zelfstandig naar de klas komen en u neemt afscheid bij de voordeur.
 
De juf begeleidt de kinderen op de gang/ klas en er zal een inloopwerkje klaarstaan. De les start om 8.45 uur.
De eerste week na de voorjaarsvakantie zal directie of ib op het plein aanwezig zijn voor eventuele vragen.
 
Om ouders toch de gelegenheid te geven in de klas te komen kijken, hebben de kleuterklassen inloopochtenden. Dit is de week vóór elke vakantie. Echter zullen wij in de week na de voorjaarsvakantie alle ouders ook de kans geven die week eenmaal in de klas te kijken aangezien dit moment voor de voorjaarsvakantie is komen te vervallen vanwege toen nog geldende coronamaatregelen.
 
Dan bent u als ouder 1 maal die week tijdens de inloop van 8.35-8.45 uur welkom om in de groep van uw kind te kijken. Uw kind mag dan ook de klas en zijn of haar werkjes laten zien.
 
We zullen u tegen die tijd een reminder hiervan sturen.
 
De verjaardagen van de kinderen (die 5 of 6 worden) vieren we gezellig met de kinderen in de klas. Wij doen dit zonder de ouders.
 
Gezonde voeding en traktaties
Op een gezonde school hoort ook gezonde voeding. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen geleerd wordt wat gezonde voeding is, en waarom.
 
De verjaardag is voor alle kinderen een speciale dag. Ze worden die dag in het zonnetje gezet. Uiteraard mag de jarige trakteren in de klas. We vragen u om een zo gezond en suikervrij mogelijke traktatie te verzorgen.
 
De jarige kinderen mogen die dag langs alle groepen met een mooie grote kaart, waarop de juffen en meesters een felicitatie schrijven en een sticker plakken.
 
Ook bij feesten (Sint, Kerst, etc.) en uitjes (schoolreis, werkweek, etc.) willen we het graag zo gezond mogelijk houden. Geeft u ook dan a.u.b. gezonde dingen mee, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat onze school zo gezond mogelijk blijft.
 
Voor het ‘tienuurtje’ en de lunch is het fijn als de broodtrommel gevuld is met gezonde boterhammen, fruit en groente. Water is vaak een prima drankje voor erbij.
  
Het belang van voorlezen
Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Vanaf een leeftijd van drie maanden, kan je al samen met een baby in boeken kijken, zaken benoemen en prenten bekijken. De rol van ouders speelt dus een doorslaggevende rol.
 
Voorlezen vergroot de woordenschat;
Voorlezen stimuleert de fantasie;
Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;
Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;
Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;
Voorlezen vergroot de liefde voor boeken;
Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen;
Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.
 
Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van de dag. Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen.
 
Activiteiten
Carnaval: dit hebben we gevierd i.v.m. corona per groep in de aula. Verder waren er per groep spelletjes op het plein of in de speelzaal (bij slecht weer). Ook waren er activiteiten in de groep zelf.
 
 
 
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen.
Langs deze weg willen wij een oproep doen om uw kind tijdig aan te melden, zodat we een goed beeld hebben van de instroom de komende tijd.
 
Belangrijke dagen:
Oudergesprekken gr 1/2A,B,C     7-18 maart
Oudergesprekken gr 3-7           14-18 maart
Plusklasgesprekken gr 5-8        14-15 maart
  
Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
01 april
07 juni
08 juli


 
Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet


Download in Apple Appstore of Google Play de app:
SCHOOLPRAAT
Daarna kunt u zoeken op de naam Groeiplaneet
en het logo van de Groeiplaneet als icoon kiezen.

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp