Copy
Nieuwsbrief 2 OBS de Groeiplaneet week 40-41
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws
- Nieuws vanuit de MR
- Even voorstellen
- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 40: 28 sep. - 2 okt.

m   
d
w   Verkiezing Leerlingraad
      Start Kinderboekenweek
d    Schoolfotograaf
v    Schoolfotograaf

wk 41: 5 okt. - 9 okt. 

m   Studiedag Blick (kinderen vrij)
d    
w    

d         
v  

wk 42: 12 okt. - 16 okt.

m   
d
w    
d   
v    

wk 43: 19 okt. - 23 okt. 

m   Deze week
d    Herfstvakantie     
w      
d         
v  
   Algemeen nieuws

Beste ouders,

Het schooljaar is een paar weken oud en de corona-besmettingen lopen de afgelopen weken weer aardig op.
In plaats van dat we soepeler kunnen omgaan met de regels, worden ze juist weer aangescherpt. Dat is voor iedereen erg vervelend. Voor de kinderen, omdat veel leuke activiteiten niet door kunnen gaan. Dit is niet vanwege de risico’s die de kinderen lopen, maar vooral vanwege de risico’s die volwassenen lopen.
Ook voor ouders is het een vervelende tijd. Kinderen zijn mogelijk vaker thuis, omdat bij klachten in een gezin de kinderen mogelijk niet naar school kunnen. Maar ook voor school en dan in het bijzonder de leerkrachten is dit een lastige tijd. Zij moeten omgaan met zeer verschillende meningen. Richtlijnen die regelmatig veranderen. Maar ook bij de mogelijke achterstanden die zijn opgelopen in de afgelopen maanden voelen zij zich verantwoordelijk.
Samen kunnen we er voor zorgen dat we in deze tijd het beste doen voor de kinderen, maar kunnen we er ook voor zorgen dat we corona onder controle krijgen.
Wij vragen u hierbij dan nog eens om de kinderen pas kort voor schooltijd te brengen en ze meteen aan het einde van de schooltijd weer op te halen. Ook vragen wij u om niet nog even na te babbelen bij het hek van de school. Wij begrijpen dat het soms fijn en zelfs nodig is om nog even met een andere ouder te kletsen, maar vragen u dat elders te doen. Wij rekenen hierin op uw medewerking en begrip.
 
Als school proberen we de vorig jaar ingezette lijn, ondanks de beperkingen, voort te zetten. De inspectie komt maandag 2 november opnieuw op bezoek. Wij laten hen dan de ontwikkeling zien die het afgelopen jaar is doorgemaakt. De diepteanalyses die op de verschillende vakgebieden worden gemaakt om kinderen en wat zij nodig hebben beter in beeld te krijgen. En stappen die zijn gezet om het didactisch handelen en het onderwijsaanbod te versterken maken we zichtbaar.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat de ingezette verbeteringen, mede door het positieve auditrapport eind vorig schooljaar, voor de inspectie zichtbaar zijn en we op alle gebieden weer een voldoende scoren.
   
Met vriendelijke groet,
Peter de Been
Interim-directeur obs De Groeiplaneet


Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR)

Vorige week is de MR voor het eerst dit schooljaar weer samengekomen voor een vergadering. 
Even voorstellen, zitting in de MR vanuit oudergeleding zijn: Laila Deelen, Debby Mozes en Iris Krul.
Leerkrachtgeleding: Jocé Offerman, Emmy Schutte en Jessica van Wichen.
Directie (Interim directeur): Peter de Been
Omdat niet alle ouders een beeld hebben van de taken van de MR volgt hieronder een korte beschrijving van onze werkzaamheden.  

Wat is een MR?
Een MR bestaat uit personeelsleden, ouders en directie. De MR krijgt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. 
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. 
Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Taken en planning
Verder hebben wij deze vergadering de taken voor dit jaar opnieuw verdeeld over de MR leden en de data voor vergaderingen vastgesteld. Notulen van alle MR vergaderingen zijn terug te vinden op de website van de Groeiplaneet. 

Buitenspeelgoed
Op de onderbouw is recent buitenspeelgoed aangeschaft voor de groepen 3/4. Nu zijn ook de kleutergroepen en de bovenbouw gr 5 t/m gr 8 nog aan de beurt om nieuw buitenspeelgoed te ontvangen!

Oproep
We vinden het erg fijn als ouders betrokken zijn. We hebben jullie input en hulp hard nodig! Dit kan op verschillende manieren hierbij valt te denken aan; meedenken over de ontwikkeling van een vernieuwd rapport in de rapportwerkgroep, deelnemen aan enquêtes, extra handen in en om de school waar nodig…

Bereikbaarheid
Graag horen we van jullie! Het fijn om te weten wat er leeft in én om de school. We vragen dit bij voorkeur kenbaar te maken via de mail:
mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl 
 

Even voorstellen...

Beste ouders/ verzorgers,  
 
Zoals u misschien al heeft gezien loop ik stage in de klas van uw zoon of dochter. Vanwege Corona kan ik mezelf helaas niet voorstellen, hoe ik mezelf graag zou willen voorstellen. Daarom zal ik het op deze manier proberen.
 
Mijn naam is Mereke Eekhof en ik ben zeventien jaar oud. Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent op het Albeda college in Rotterdam. Ik zit in mijn tweede leerjaar. Voor de opleiding loop ik het hele schooljaar drie dagen stage. Dit zijn de: woensdag, donderdag en de vrijdag.
Ik heb er ontzettend veel zin in! Als er nog vragen zijn hoor ik die graag.
 
Met vriendelijke groet,
Mereke Eekhof
stagiaire groep 1-2a


Even voorstellen...

Hallo lieve kinderen en ouders,
 
Ik wil me graag voorstellen aan jullie. Mijn naam is Berivan, ik ben 26 jaar en kom uit Krimpen aan den IJssel. Op het moment ben ik een tweedejaars pabostudent aan de Hoge School te Rotterdam. Elke dinsdag ben ik er in groep 3B en hoop ik iedereen gauw te zien!

Groetjes,
Berivan 😊Nieuws van Externen

Even voorstellen…
            


Het Centrum voor Jeugd en Gezin op school  
Graag wil ik me (nogmaals) voorstellen aan alle ouders van deze school:
Mijn naam is Elsbeth Spoormaker. Ik werk als jeugdverpleegkundige bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Krimpen aan den IJssel. Het CJG is onderdeel van de Krimpen Wijzer, en dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen en andere professionals weten als geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is en weleens vragen met zich meebrengt. Daarom staan we naast ouders en verzorgers om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken, vanaf de zwangerschap tot het moment dat een kind volwassen is.
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind of heeft u opvoedvragen, neem dan gerust contact op met mij. Bijvoorbeeld als uw kind slecht eet of slaapt, niet lekker in zijn vel zit, erg dwars is of niet luistert, gepest wordt, erg faalangstig is of nog niet zindelijk. Of bij twijfels over het gehoor, de ogen, lengte of gewicht van uw kind.
Ook over ingrijpende gebeurtenissen in het gezin kunnen vragen zijn, of over de situatie op school. Ik luister naar u, denk met u mee en kan als u dat wenst ondersteuning bieden of u doorverwijzen naar de juiste hulpverlening als dat nodig is. Ook aansluiten bij een gesprek op school is een mogelijkheid.
Aangepaste dienstverlening in verband met het Coronavirus:
Wij volgen de landelijke maatregelen en passen onze dienstverlening daarop aan. Een deel van de contactmomenten gaat gewoon door, andere afspraken doen wij zoveel mogelijk telefonisch. Wij zijn wel altijd telefonisch en per mail bereikbaar. Meer informatie kunt u vinden op onze website:
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/themas/cjg-en-het-coronavirusv
Graag tot ziens!
Elsbeth Spoormaker
E-mail: e.spoormaker@cjgrijnmond.nl
Tel.: 06- 52 74 98 89 / 088- 20 10 000
 
Kijk ook eens op de website: www.cjgrijnmond.nl of www.krimpenwijzer.nl


Nieuwe richtlijnen coronavirus in het onderwijs

Klik op de afbeelding voor de ware grootte. 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp