Copy
Nieuwsbrief 1  OBS de Groeiplaneet week 35-36/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Coronaregels komend schooljaar
  - Halen en brengen
  - Schooltijden
  - Thuisblijfregels leerlingen
  - Testen van kinderen jonger dan 12 jaar
  - Voorschoolse opvang (VSO)

  - De vreedzame school
  - Kennismakingsgesprekken
  - Gymtijden
  - Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
  - Formatie
  - Vakantiedagen/ studiedagen

- Groeiplaneet App

wk 35: 30 aug - 3 sep

m  Begin schooljaar 2021-2022
d       
w    
  
v   

wk 36: 6 sep - 10 sep

m      Kennismakingsweken  
d                                    
w         
d         
v    

wk 37: 13 sep - 17 sep

m    Kennismakingsweken
d          
w    
  
v   

wk 38: 20 sep - 24 sep

m     Kennismakingsweken   
d                                      
w         
d         
v    
   Algemeen nieuws


 
Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet. Hierbij doen wij u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022 toekomen.
 
Maandag starten we weer met een nieuw schooljaar. Een schooljaar dat hopelijk minder problematisch zal verlopen dan de afgelopen jaren die veel in het teken stonden van thuisonderwijs en corona.
 
Wij hopen dat u een hele fijne vakantie heeft gehad en dat de leerlingen weer zin hebben om te starten met het nieuwe schooljaar. Een schooljaar wat in het teken staat van extra ondersteuning aan onze leerlingen. Door de extra financiële middelen die wij tot onze beschikking hebben gekregen zijn wij in staat meer leerkrachten in te zetten om onze leerlingen extra te ondersteunen.
 
Namens het team wens ik de leerlingen een heel fijn schooljaar toe. Ik hoop dat we daarin weer op een goede communicatie en samenwerking met u als ouders mogen rekenen.
 
Cororonaregels komend schooljaar:
We staan aan de start van een nieuw schooljaar. Het virus is er nog steeds. Onze opdracht is om onze leerlingen cognitief, sociaal en breed te ontwikkelen, te zorgen voor een veilige werk- en leeromgeving, binnen de beperkingen die het virus ons oplegt. Dat zal wederom een uitdaging worden, naar ons beste kunnen zullen we het organiseren. Grip op de omgeving hebben we niet, de buitenwereld houden we niet buiten de deur…het virus dus ook niet.
 
Halen en brengen:
I.v.m. het aantal besmettingen zullen ook het komende schooljaar ouders buiten de school moeten blijven bij het halen en brengen van de leerlingen, ook bij kleuters. Kinderen van gr 3 t/m 8 komen zelfstandig naar de klas.
Kleuters worden op het plein door de leerkracht opgehaald. Ouders moeten via de aangegeven looproute naar de ondergenoemde verzamelplaats lopen. Iedereen dient de looprichting aan te houden i.v.m. de geldende coronaregels voor het basisonderwijs.
 
Groep 1 / 2 A kinderen verzamelen bij wipwap
Groep 1 / 2 B kinderen verzamelen bij zandbak
Groep 1 / 2 C kinderen verzamelen bij glijbaan
 
Groep 3 en 4 moeten ouders achter het hek van het schoolplein blijven.
 
Alleen in uiterste noodzaak mag een ouder de school binnen. Dit mag alleen als er een afspraak is die op school moet plaatsvinden en niet via Teams gedaan kan worden.
 
Schooltijden:
We gaan weer terug naar de normale schooltijden bij alle groepen.
 
OB 08:30-08:45 inloop 14.00 uit
BB 08:20-08:30 inloop 13:45 uit
 
Thuisblijfregels leerlingen
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.
 
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar
wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 
VSO
Vanaf maandag is de voorschoolse opvang weer open. U kunt contact opnemen met Marjon de medewerkster van de VSO
 
De vreedzame school:
Dit schooljaar gaan wij starten met een nieuwe methode m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling. Deze methode betreft “De Vreedzame School”. Een methode die reeds door 20% van de basisscholen in Nederland wordt gehanteerd.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
Kennismakingsgesprekken:
Het komende schooljaar zal er geen informatieavond gehouden worden. Wij hebben ervoor gekozen om kennismakingsgesprekken te houden met ouders. De bedoeling is in het begin van het schooljaar ouders over hun kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten. 
Gezien de aard van het gesprek is het belangrijk dat de leerling erbij aanwezig is, ook de kleuter. Het gesprek is namelijk niet bedoeld om inhoudelijk van alles af te stemmen, maar om een goede start te maken.
 
Gymtijden:
Gymrooster schooljaar 2021- 2022
 
Vakleerkracht Robbert
Maandag:             
08 30 - 09:45 uur Groep 8B
09:45 - 11:00 uur Groep 8A
11:00 - 12:15 uur Groep 7A
12:30 - 13:15 uur Groep 3
13:15 - 14:00 uur Groep 4
Donderdag:         
08:30 - 09:45 uur Groep 7B
09:45 - 11:00 uur Groep 6
11:00 - 12:15 uur Groep 5
12:30 - 13:15 uur Groep 3
13:15 - 14:00 uur Groep 4 (om de week i.v.m. zwemmen)
 
Vakleerkracht Jan
Maandag:             
08:45 - 09:30 uur Groep 1/2 C
09:30 - 10:15 uur Groep 1/2 B
10:15 - 11:00 uur Groep 1/2 A
 
 
Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
Voor in het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij m.cornelissen@bibliotheekaandenijssel.

  
Formatie
Het is ons gelukt om extra ondersteuning voor alle klassen te kunnen gaan inzetten waardoor er nog meer aandacht is voor begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.
 
Wij gaan ervan uit dat deze extra inzet effect zal hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen.
                   
Groep 1 / 2 a                  Juf Amber     -    Juf Tamara
Groep 1 / 2 B                  Juf Joyce     -     Juf Jessica  
Groep 1 / 2 C                  Juf Raquel   
Groep 3                          Juf Estella    -     Juf Emmy
Groep 4                          Juf Grada     -     Juf Henny
Groep 5                          Juf Andela    -     Juf Leonie
Groep 6                          Meester Hugo -   Meester Jan
Groep 7 A                       Juf Miranda
Groep 7 B                       Juf Yvonne  -      Meester Jan
Groep 8 A                       Juf Mirjam   -       Juf Hannah
Groep 8 B                       Juf Laura
 
IB-bovenbouw                Juf Marjolijn
IB-onderbouw                Juf Marianne
Ondersteuning BB         Juf Anja en juf Els
Ondersteuning OB         Juf Joce
Ondersteuning               Juf Els
Plusklas/ Ondersteuningsniveau 3  Juf Anita
 
Juf Anita zal niet alleen de plusklas gaan draaien komend schooljaar. Ook zal zij extra ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 geven.
 
 
Vakantiedagen/ studiedagen:                            
Herfstvakantie           16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie            25 december  2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie     26 februari  2022 t/m 06 maart 2022
Goede Vrijdag           15 april 2022
Tweede Paasdag      18 april 2022
Meivakantie               23 april 2022 t/m 08 mei 2022
Koningsdag               27 april 2022
Bevrijdingsdag          05 mei 2022
Hemelvaartsdag        26 mei 2022 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag  06 juni 2022
Zomervakantie           09 juli 2022 t/m 21 augustus 2022 
 
Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
27 september 2021 (BLICK studiedag)
06 december 2021
24 december 2021
16 februari 2022
01 april 2022
07 juni 2022
08 juli 2022
*De school is dan dicht en leerlingen zijn vrij.
 

 

Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief