Copy
Nieuwsbrief 17  OBS de Groeiplaneet week 28/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Afscheid groep 8 en activiteiten einde schooljaar
  - Regels komend schooljaar
  - Schooltijden
  - De vreedzame school
  - Kennismakingsgesprekken
  - Gymtijden
  - Nieuwbouw:

  - Boeiend Leren
  - Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
  - Formatie
  - Vakantiedagen/ studiedagen

- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 28: 12 juli - 16 juli

m  
d    Afscheid groepen 8
      Rapport mee 
w    Zomerfeest
  
v   Laatste schooldag

wk 29: 19 juli - 23 juli

m        Zomervakantie 
d                  
                     t/m
w          27 augustus
d         
v    Een fijne vakantie gewenst!!
   Algemeen nieuws


Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet
 
Hierbij doe ik u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 toekomen. Een jaar wat net als vorig jaar in teken stond van de coronamaatregelen en thuisonderwijs. Maar gelukkig kon het jaar afgesloten worden met lessen op school.
 
Toch ben ik trots hoe we met elkaar, team, ouders en leerlingen, dit jaar tot een uitstekend einde hebben gebracht.
 
Ik wil eenieder hartelijk bedanken voor de enorme inzet. Door de inzet van eenieder is het schooljaar toch voor onze leerlingen nog goed verlopen.
 
Langs deze weg wens ik iedereen een fijne vakantie. Rust goed uit en geniet. We zien elkaar weer terug aan het begin van het schooljaar. Een schooljaar wat hopelijk weer op de oorspronkelijke wijze zal gaan verlopen. 


 
Afscheid groep 8 en activiteiten einde schooljaar:
De afgelopen weken hebben er enorm veel activiteiten plaatsgevonden voor onze leerlingen. Tevens hebben de groepen 8 de laatste weken afscheid genomen met o.a. bowlen, zwemmen ,de nacht van 8 en het maken van een afscheidsfilm. Ik heb alle leerlingen van groep 8 echt zien genieten. Wij zijn dan ook blij dat we ondanks de beperkingen toch nog zoveel hebben kunnen doen. Ik wil dan ook iedereen bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. Dit was een goed voorbeeld van de samenwerking van alle partijen die met onze school te maken hebben.
 
Regels komend schooljaar:
Halen en brengen:

I.v.m. het toenemende aantal besmettingen zullen ook het komende schooljaar ouders buiten de school moeten blijven bij het halen en brengen van de leerlingen, ook bij kleuters. Kinderen van gr 3 t/m 8 komen zelfstandig naar de klas. Kleuters worden op het plein door de leerkracht opgehaald.
 
Alleen in uiterste noodzaak mag een ouder de school binnen. Dit mag alleen als er een afspraak is die op school moet plaatsvinden en niet via Teams gedaan kan worden.
 
Schooltijden
We gaan weer terug naar de normale schooltijden bij alle groepen.
 
OB 08:30-08:45 inloop 14.00 uit
BB 08:15-08:30 inloop 13:45 uit
 

De vreedzame school

Komend schooljaar gaan wij starten met een nieuwe methode m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling. Deze methode betreft “De Vreedzame School”. Een methode die reeds door 20% van de basisscholen in Nederland wordt gehanteerd.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
Kennismakingsgesprekken
Het komende schooljaar zal er geen informatieavond gehouden worden. Wij hebben er voor gekozen om kennismakingsgesprekken te houden met ouders. De bedoeling is in het begin van het schooljaar ouders over hun kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten. 
Gezien de aard van het gesprek is het belangrijk dat de leerling erbij aanwezig is, ook de kleuter. Het gesprek is namelijk niet bedoeld om inhoudelijk van alles af te stemmen, maar om een goede start te maken.
 
Gymtijden
Gymrooster schooljaar 2021- 2022
 
Vakleerkracht Robbert
Maandag:            
08 :30 - 09:45 uur Groep 8B
09 :45 - 11:00 uur Groep 8A
11:00  - 12:15 uur Groep 7A
12:30  - 13:15 uur Groep 3
13:15  - 14:00 uur Groep 4
Donderdag:         
08 :30 - 09:45 uur Groep 7B
09 :45 - 11:00 uur Groep 6
11:00  - 12:15 uur Groep 5
12:30 -  13:15 uur Groep 3
13:15 -  14:00 uur Groep 4 (om de week i.v.m. zwemmen)
 
Vakleerkracht Jan
Maandag:
08:45 - 09:30 uur Groep 1/2 C
09:30 - 10:15 uur Groep 1/2 B
10 :15- 11:00 uur Groep 1/2 A
 
Nieuwbouw
De afgelopen weken hebben er veel gesprekken plaatsgevonden over de bouw van onze nieuwe school. Er is door het hele team en leerlingen goed nagedacht over hoe wij willen dat de nieuwe school eruit moet gaan zien. Er zijn door de leerlingen en het team voorstellen ingediend bij het bureau dat de bouw coördineert.
Tevens is er een gesprek geweest met de wethouder waarvan een artikel in “Het Kontakt” heeft gestaan. De doelstelling is dat in de zomer van 2023 de nieuwe school geopend zal worden.
 
Boeiend Leren
Blick heeft een website gemaakt voor de PO-leerkrachten en ouders. Op de website zijn links te vinden voor groep 1 t/m 8 om de doelen voor rekenen en taal/lezen te oefenen inclusief uitlegfilmpjes. Leuk om in de klas te gebruiken of om leerlingen thuis mee te laten oefenen.
blickoponderwijs.yurls.net/nl
 
Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
Voor in het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij m.cornelissen@bibliotheekaandenijssel.
 
Formatie
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen dat de formatie voor het schooljaar 2021-2022 weer helemaal rond is. 
We hebben door de huidige verdeling in wat kleinere klassen ook meer mogelijkheden om alle leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen.  Tevens is het ons gelukt om extra ondersteuning voor alle klassen te kunnen gaan inzetten waardoor er nog meer aandacht is voor begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.
 
Wij gaan ervanuit dat deze extra inzet effect zal hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen.
                  
Groep 1 / 2 A          Juf Amber      -      Juf Tamara
Groep 1 / 2 B          Juf Joyce       -      Juf Jessica  
Groep 1 / 2 C          Juf Raquel
Groep 3                   Juf Estella     -       Juf Emmy
Groep 4                   Juf Grada      -       Juf Henny
Groep 5                   Juf Andela     -       Juf Leonie
Groep 6                   Meester Hugo  -   Meester Jan
Groep 7 A                Juf Miranda
Groep 7 B                Juf Yvonne   -       Meester Jan
Groep 8 A                Juf Mirjam    -       Juf Hannah
Groep 8 B                Juf Laura

IB bovenbouw          Juf Marjolijn
IB onderbouw           Juf Marianne
Ondersteuning BB   Juf Anja
Ondersteuning OB   Juf Joce
Ondersteuning         Juf Els
Plusklas/Ondersteuningsniveau 3         Juf Anita
 
Juf Anita zal niet alleen de plusklas gaan draaien komend schooljaar. Ook zal zij extra ondersteuning op ondersteuningsniveau 3 geven.


 
Vakantiedagen/ studiedagen:                            
Herfstvakantie           16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie            25 december  2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie     26 februari  2022 t/m 06 maart 2022
Goede Vrijdag           15 april 2022
Tweede Paasdag      18 april 2022
Meivakantie               23 april 2022 t/m 08 mei 2022
Koningsdag               27 april 2022
Bevrijdingsdag          05 mei 2022
Hemelvaartsdag        26 mei 2022 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag  06 juni 2022
Zomervakantie           09 juli 2022 t/m 21 augustus 2022 
 
Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
27 september 2021 (BLICK studiedag)
06 december 2021
24 december 2021
16 februari 2022
01 april 2022
07 juni 2022
08 juli 2022
*De school is dan dicht en leerlingen zijn vrij.
 

 

Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet
Nieuws van externen

Niet alleen op school, maar ook in de vakantie is het belangrijk om te blijven lezen. Na zes weken vrij te zijn geweest zakt het leesniveau van veel kinderen. Dat is zonde van al het harde werk van het afgelopen schooljaar. Gelukkig is dit makkelijk te voorkomen door te blijven lezen tijdens de vakantie!
 
Met de gratis Online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar is dit gratis. Óók als je geen lid bent van de bibliotheek.

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. In de vakantie mag je 10 e-books en 10 luisterboeken gratis lezen.
Op deze pagina vind je duizenden boeken waaruit je kunt kiezen. Je kunt hier je gratis Boek ’n Trip account aanmaken.
 
Wil je weten hoe de app eruitziet en werkt? Bekijk dan samen met je kind dit filmpje.
 
 
Gratis lezen met Boek ’n Trip – stappenplan:
 
Stap 1
Download de app van de Online Bibliotheek.
 
Stap 2
Klik op ‘Naar inloggen’.
- Ben je al lid van de bieb? Log dan in het je eigen pasnummer en wachtwoord.
- Ben je geen lid van de bieb, maar wil je wel lekker lezen? Klik dan op ‘Maak gratis account aan’ en vul je gegevens in. Je account bestaat t/m 31 augustus, daarna verdwijnt het vanzelf.
 
Stap 3
Bekijk de catalogus of gebruik de zoekfunctie om een boek te zoeken waar je zin in hebt. Het icoon van de koptelefoon geeft aan dat het een luisterboek is, het icoon van de e-reader wijst op een e-book.
 
Stap 4
Klik een boek aan. Je ziet nu de samenvatting en trefwoorden.
Soms kun je ook een voorbeeld bekijken of beluisteren.
Lijkt dit boek je wat? Klik dan op ‘Lenen’.
Het boek komt dan op jouw boekenplank te staan. Klik daar op het download symbool.
 
Stap 5
Bekijk je boekenplank en lees/beluister je boek!
 

 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp