Copy
Nieuwsbrief 2  OBS de Groeiplaneet week 37-39/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Coronaregels
  - Voorschoolse opvang
  - Schoolfotograaf
  - Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek gevraagd!
  - Studie/roostervrije/calamiteiten dagen
 
- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 37: 13 sep - 17 sep

m    Kennismakingsweken
d          
w    Kinderboerderij gr 8B
  
v     Kinderboerderij gr 8A

wk 38: 20 sep - 24 sep

m     Kennismakingsweken   
d                                      
w         
d         
v    

wk 39: 27 sep - 01 okt

m   Studiedag - kinderen vrij
d    Week tegen het pesten      
w    
  Schoolfotograaf
v    Schoolfotograaf

wk 40: 4 okt - 8 okt

m     
d                                      
w    Start kinderboekenweek     
d         
v    
   Algemeen nieuws

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet.
Hierbij doen wij u de nieuwsbrief van 20-09-2021 toekomen.
 
Cororonaregels
Versoepelingen onderwijs

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag versoepelingen aangekondigd. 
 
Per 20 september geldt dat als een leerling besmet is met het coronavirus niet alle kinderen in de klas aangemerkt worden als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit wie tot nauw contact gerekend moet worden en adviseert op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. 
 
Wat gebeurt er met de quarantaineregels voor leerlingen in het primair onderwijs? (PO)
In het PO vervalt per 20 september het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep of klas en individuele nauwe contacten en samenhang met de privé situatie. Het blijft wel van belang om leerlingen en hun ouders te informeren over de besmetting in de groep of klas, zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de behandelaar van de huisgenoot.
 
Wat betekenen de versoepelingen voor het besmettingsgevaar in de klassen? (PO) 
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor leerlingen is versoepeld. Als een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een brief met het verzoek hun kind nauwlettend in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaine- en testadvies te geven. Dit is aan de professionele inschatting van de GGD.
 
Als slechts een enkele leerling in quarantaine gaat, blijft dan de verplichting tot het geven van afstandsonderwijs nog in stand?
 Nee. Scholen zijn niet verplicht om afstandsonderwijs te bieden aan een leerling die kortdurend ziek thuis is, dus ook niet aan een individuele leerling die door aan Covid-19 gerelateerde ziekte of quarantaine tijdelijk geen fysiek onderwijs kan volgen. 
 
Ouders in de school
Wij moeten er rekening mee houden dat wij werken in een regio waar de immuniteitsgraad zeer laag is. Laten we niet vergeten: “corona is er nog steeds”. De scholen wordt geadviseerd om terughoudend te zijn met ouders in de school, probeer zoveel mogelijk afstand te bewaren bij overleggen en bijeenkomsten en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.
 
Wij zullen dan ook nog steeds geen ouders toelaten in de school en ouders dienen buiten de hekken van het schoolplein te blijven.
Voorschoolse opvang (VSO)
Vanaf maandag is de voorschoolse opvang weer open. U kunt contact opnemen met Marjon de medewerkster van de VSO
 
SCHOOLFOTOGRAAF

Beste ouders/verzorgers,
Ook dit jaar komt “Holland Fotostudio” op school om de jaarlijkse schoolfoto’s te maken. Twee enthousiaste fotografen komen uw zoon of dochter individueel en met de klas fotograferen.
Op donderdag 30 september (groep 1 t/m 4 en de broer/zus foto) vrijdag 1 oktober (groep 5 t/m 8 ).De kinderen worden individueel gefotografeerd met onderstaande achtergronden. U kunt zelf een keuze maken bij de bestelling.

Laat uw kind stralen in de kleding/kleuren die hem of haar het mooiste staat. Mocht uw kind samen op de foto gaan met zijn of haar broertje(s) en/of zusje(s) dan adviseren wij de kleding op elkaar af te stemmen voor een spetterend resultaat.

Toestemmingsverklaring:
Vanuit de wet AVG heeft u een toestemmingsverklaring getekend voor school.
Ter verduidelijking: De schoolfotograaf krijgt geen persoonlijke gegevens van u of uw kind. Wanneer u zelf besluit de foto’s te bestellen via de inlogcode dan zijn gegevens voor de betaling nodig.
De groepsfoto wordt gemaakt en verspreid onder de leerlingen van de groep. Tevens worden de groepsfoto’s door de school gebruikt. Wanneer u niet wilt dat uw kind op de groepsfoto staat kunt u dit mailen naar de groepsleerkracht van uw kind.

Broertjes/zusjes-foto’s
Op donderdag 30 september zal er tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de onderbouw-locatie gelegenheid zijn om broertjes en/of zusjes gezamenlijk te fotograferen. Het is helaas niet mogelijk om ook een broer/zus op de foto te zetten die niet op school zitten.
Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid dan kunt u zich hiervoor aanmelden. U kunt dit tot uiterlijk maandag 27 september mailen naar j.offerman@blickoponderwijs.nl met daarin de naam, achternaam en groep van uw kinderen. Het is helaas niet mogelijk uw eigen tijd in te plannen, we maken tijdblokken. Ouders brengen de kinderen naar de ingang op het groep 3/4 plein. (U moet dan zelf even buiten wachten tot de foto gemaakt is omdat we nog steeds voorzichtig zijn met te veel ouders in de school) Zijn uw kinderen op de NSO geef dit dan even aan. Wij spreken dan een moment af die u zelf met de NSO communiceert!
Let op niet aangemeld is niet op de broertjes/zusjes foto!

Bestellen foto’s
De complete afhandeling van de Schoolfotografie verloopt via internet. Dit betekent dat uw kind twee weken na het maken van de foto’s van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart staan alle gegevens en uw inlogcode om de foto’s te bekijken en eventueel te bestellen. U kunt alvast een kijkje nemen op de website www.holland-fotostudio.nl onder het kopje Schoolfotografie.

Met vriendelijke groet,
Eventmanager en oudervereniging de Groeiplaneet

 
Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
Voor in het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij m.cornelissen@bibliotheekaandenijssel
Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
27 september
06 december
24 december
16 februari
01 april
07 juni
08 juli
*De school is dan dicht en leerlingen zijn vrij.

  

Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet
Nieuws van externen

Trainingen voor kinderen die woonachtig zijn in Krimpen aan den IJssel. Er zijn geen kosten verbonden aan de trainingen. De trainingen starten alleen bij voldoende inschrijvingen.
  
Kijk voor meer informatie over trainingen op KrimpenWijzer.nl . Inschrijven voor de trainingen of voor meer informatie :  trainingen@krimpenwijzer.nl of telefonisch 06-28166551/0180-517590.

Billy Boem - Indigo Preventie flyer

Billy Boem  (8-12 jaar)
Billy Boem is een leuke groep voor kinderen van 8-12 jaar die extra steun kunnen gebruiken, omdat er thuis of in de omgeving sprake is van stress/spanningen. Voor veel kinderen is het fijn als ze in contact zijn met andere kinderen die in eenzelfde situatie zitten. Door middel van praten, verhalen, spelen en creativiteitsvormen leren de kinderen beter omgaan met moeilijke situaties. Ze leren dat ze niet de enige zijn, dat het niet door hen komt en ze leren hun eigen gevoelens herkennen en uiten. Bij voldoende aanmeldingen start de training oktober 2021. De exacte startdatum is nu nog niet bekend.   
 
Weerbaarheidstraining kinderen (8-12 jaar)
De weerbaarheidstraining is een training voor kinderen die onzeker zijn, het gevoel hebben er niet bij te horen, gepest worden, zich niet begrepen voelen door anderen. De weerbaarheidstraining voor kinderen is een combinatie van verbale, mentale en fysieke oefeningen. De fysieke oefeningen zijn bedoeld om eigen kracht te ervaren en te versterken. Er is aandacht voor ademhaling, stemgebruik, houding en lichaamstaal. Het doel van de training is het krijgen van meer zelfvertrouwen, het leren aangeven van je grenzen en het gevoel hebben om er te mogen zijn. Deze training start dinsdagmiddag 28 september 2021, de training is vol maar het is wel mogelijk om in te schrijven voor de volgende training (start begin 2022).
 
‘Brusjes’ training (6-12 jaar)
Je broer of zus heeft een beperking en beleeft de dagelijkse dingen op een heel eigen manier. Voel je je wel eens boos of verdrietig omdat je broer of zus een beperking heeft ? Wil je wel eens andere kinderen ontmoeten die net als jij ook zo’n broer of zus hebben en horen hoe het bij hen thuis gaat ? Voor jou organiseren we de Brusjestraining. Je ontmoet kinderen in een soortgelijke situatie en wisselt ervaringen, tips en adviezen uit. De volgende Brusjes training start bij voldoende aanmeldingen donderdagmiddag 7 oktober 2021. Er zijn nog enkele plekjes vrij voor kinderen van 10-12 jaar. De groep voor de jongere kinderen is vol. Het is wel mogelijk om in te schrijven voor de volgende training (startdatum nog niet bekend).  
 
Sovatraining kinderen 8-10 en 10-12 jaar
Ho tot Hier en niet verder ! is een training voor sociale vaardigheden (SoVa) en weerbaarheid. De training is voor kinderen die handvatten willen krijgen om een fijner contact te maken met andere kinderen en volwassenen waardoor ze meer grip krijgen op hun eigen sociale situatie en hierdoor steviger in hun schoenen staan. Het is mogelijk om in te schrijven voor de volgende training; deze start naar verwachting eind 2021/begin 2022.
 
Oudercursus Omgaan met Pubers
De puberteit is een heftige periode. Er gebeurt heel veel in korte tijd tussen pubers en ouders. De bijeenkomsten tijdens de cursus gaan vooral over omgang en communicatiepatronen tussen ouders en pubers en het anders kijken naar problemen. Onderwerpen die o.a. aanbod komen zijn : het zelfbeeld van de puber, positief opvoeden/complimenten geven, verschillende aanpakken van de opvoeding, actief luisteren/ praten met je puber en ruzie voorkomen. De training voor ouders/verzorgers bestaat uit 6 bijeenkomsten en start op dinsdag 2 november 19:30- 21:30 uur (totaal 6 bijeenkomsten). 

 
 

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp