Copy
Nieuwsbrief 14  OBS de Groeiplaneet week 21-22/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen
  - Tevredenheidsonderzoeken 2020-2021
  - Hoe mogen er groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen,
    (eindexamen)vieringen, excursies en musicals georganiseerd worden?
  - Musicals
  - Schoolkampen
  - Aangepast beleid  voor de basisscholen van BLICK
  - Tijdelijke testlocatie in Krimpen blijft open tot en met 4 juni

- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 21: 24 mei - 28 mei

m Tweede Pinksterdag (vrij)
d       
w   
  
v   

wk 22: 31 mei - 4 juni

m  
d  
w   
d         
v    Studiedag team (kinderen vrij)
   Algemeen nieuws

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet,
hierbij doe ik u de nieuwsbrief van 25 mei toekomen.
 
Helaas hebben vorige week weer diverse leerlingen thuisonderwijs genoten vanwege een positieve uitslag van een Covid test bij een van de medewerksters van de BSO. Laten we voorzichtig zijn in de komende periode waarin de versoepelingen worden doorgevoerd.
 
Helaas hebben wij ook weer een aantal zeer onprettige reacties hierop ontvangen. In deze reacties werd erg weinig begrip en respect getoond voor de situatie waarin wij moeten werken. Wij hebben alle begrip voor de enorme last die het bij ouders geeft wanneer er weer kinderen thuisonderwijs krijgen. Echter zijn wij genoodzaakt om de gestelde regelgeving te volgen en na te leven.
 
Ik wil u dan ook vragen de regels samen met ons goed na te leven zodat we dit soort maatregelen zo min mogelijk hoeven te nemen. Ook hebben wij deze vraag bij onze externe partners gesteld.
 

 
Tijdig aanmelden nieuwe leerlingen.
Langs deze weg willen wij een oproep doen aan alle ouders om uw kind tijdig aan te melden, zodat we en goed beeld hebben van de instroom voor volgend schooljaar.
 
Tevredenheidsonderzoeken 2020-2021
Helaas hebben nog niet alle ouders de enquêtes ingevuld. Ik wil u vragen dit alsnog te doen. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van uw mening m.b.t onze school en het onderwijs.
 
Hoe mogen er groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, (eindexamen)vieringen, excursies en musicals georganiseerd worden?
Scholen zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang van leerlingen plaatsvindt. Het uitgangspunt is dat reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt worden en dat ook contacten tussen leerlingen onderling en personeel zoveel mogelijk worden beperkt. Activiteiten zoals vieringen en musicals vinden in het eigen cohort, of op afstand (digitaal) plaats, dus
niet op school. Schoolreisjes, schoolkampen en excursies worden afgeraden, tenzij deze ook op afstand (digitaal) kunnen plaatsvinden.

 
Musicals
De leerkrachten en leerlingen van groep 8 zijn druk met het organiseren van activiteiten die wel zijn toegestaan om voor groep 8 toch een mooi afscheid te verzorgen.
Onze groepen 8 zijn op dit moment met een alternatief bezig voor onze musical. Van de leerlingen van deze groepen krijgen wij zeer positieve reacties over dit alternatief.
 
Schoolkampen
Er zijn momenteel praktijktestevenementen gaande (‘fieldlabs’). Dit zijn de eerste verkenningen, het is vooralsnog niet zodat groepsactiviteiten weer opgestart kunnen worden. Het vraagt veel van de organisatie om hierbij de veiligheid te kunnen garanderen. Ondanks de hoopgevende uitkomsten van de fieldlabs en de aankomende zomer, adviseren wij nog altijd om schoolkampen niet door te laten gaan.
Op dit moment zijn er vanuit de ministeries van VWS en OC&W verschillende adviezen rondom de schoolkampen gegeven. Deze adviezen spreken elkaar tegen. Het ministerie van OC&W heeft aangegeven dat de schoolkampen geen doorgang kunnen vinden. De GGD volgt dit en geeft daarom een negatief advies rondom de schoolkampen.
De ministeries zijn met elkaar in gesprek. Mochten er wijzigingen komen op dit advies, dan zal de GGD dat z.s.m. laten weten.
  
Aangepast beleid voor de basisscholen van BLICK
We brengen nogmaals onder de aandacht dat ook na de meivakantie scholen en dus directeuren ruimte hebben voor ‘maatwerk’.
Zij kunnen kiezen uit 2 opties:
1. Het hanteren van de huidige situatie van 10 dagen thuisonderwijs.
2. Het laten testen van leerlingen op dag 5 en bij een negatieve test weer naar school komen conform het protocol van de PO- en VO-raad.
 
Het laten testen blijft een vrijwillige keuze ook voor medewerkers!
Dit betekent dus dat een leerkracht op school beschikbaar moet zijn voor live onderwijs, maar ook voor onderwijs op afstand.

 
Tijdelijke testlocatie in Krimpen blijft open tot en met 4 juni
De tijdelijke testlocatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond in Krimpen aan den IJssel is langer open. U kunt zich tot en met 4 juni met een afspraak laten testen in De Ark aan de Burgemeester Aalberslaan 41. De locatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. Ook op Tweede Pinksterdag. Mensen met coronaklachten kunnen zich laten hier op afspraak laten testen. Dat geldt ook voor mensen die in contact zijn geweest met iemand met corona. Zij kunnen zich vanaf dag vijf op afspraak laten testen. Een afspraak maken kan via het landelijke telefoonnummer 0800 1202 of via www.coronatest.nl. 
 
Dicht bij huis laten testen bij coronaklachten
De tijdelijke testlocatie blijft langer open omdat er nog steeds een hoge infectiedruk is in de regio Rotterdam. Ook is het voor de GGD mogelijk om de tijdelijk testlocatie langer open te houden. Veel corona besmettingen vinden plaats in huis of op het werk. Mooi voorjaarsweer geeft veel mensen een reden om er vaker op uit te trekken. Hierbij worden de coronamaatregelen helaas niet altijd meer goed nageleefd. Het is belangrijk dat het aantal besmettingen in Krimpen aan den IJssel omlaag gaat. Alleen dan krijgen we corona onder controle. Testen helpt om besmettingen op te sporen. GGD Rotterdam-Rijnmond wil de drempel tot het testen verlagen door de inwoners uit deze gemeentes mét klachten, de mogelijkheid te geven om zich dicht bij huis te laten testen.
 


Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet

Nieuws van externen


 
Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp