Copy
Nieuwsbrief OBS de Groeiplaneet week 40-41
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws
- Nieuws vanuit de MR
- Nieuws vanuit de OV
- Groeiplaneet App

wk 40: 30 sep. - 4 okt.

m   Schoolfotograaf
d    Schoolfotograaf
      Blick techniekbus gr 7
  Start kinderboekenweek
      Blick techniekbus gr 7/8
d    Blick techniekbus gr 8
v

wk 41: 7 okt. - 11 okt. 

m    
d    Blick techniekbus gr 7

w    Kinderboerderij gr 3,4
       Blick techniekbus gr 7/8
d     Blick techniekbus gr 8
v  

wk 42: 14 okt. - 18 okt.

m   
d    Kinderboerderij gr 5, 5/6
      Blick techniekbus gr 7
  Blick techniekbus gr 7/8
d    Kinderboerderij gr 6
      Blick techniekbus gr 8 
v    

wk 43: 21 okt. - 25 okt. 

m         Herfstvakantie      
d                t/m    
      ma 28 okt. (studiedag)
w       
d      

v      

   Algemeen nieuws


Beste ouders,
 
Wat fijn dat we vorige week op de info avond zovelen van u hebben gezien en gesproken en dat we zulke positieve reacties kregen over de opstart van het schooljaar. Dat doet ons goed!
Er is intussen al weer veel gebeurd en er staat ook voor de komende periode weer het nodige op het programma, zoals theaterbezoek, sporttoernooien, Kinderboekenweek, etc. Met veel plezier en in goede samenwerking met veel vrijwilligers zorgen we er zo voor dat ons onderwijs boeiend en uitdagend is en blijft voor alle leerlingen.
 
Verlof juf Audrey
Na de herfstvakantie gaat juf Audrey genieten van haar zwangerschapsverlof. Ik ben blij dat in de periode tot haar terugkomst juf Jocé en juf Hannah haar in groep 7 gaan vervangen. Zij kennen de groep en verheugen zich erop om met elkaar aan de slag te gaan.
Dit betekent wel iets voor het rooster voor veel groepen. De gymlessen bijvoorbeeld zijn hierdoor anders verdeeld en meester David keert tijdelijk terug om gymles te geven aan de bovenbouw. Daarnaast zijn er nog enkele andere wijzigingen in het rooster en in de bemensing van de groepen. In de bijlagen vindt u het aangepaste rooster en de bemensing tussen de herfst- en voorjaarsvakantie.
Bemensing 2019-2020 tussen herfst- en voorjaarsvakantie
Roostertijden 2019-2020 tussen herfst- en voorjaarsvakantie


Leerkracht gezocht
Hoewel het fijn is dat we de vervanging voor juf Audrey uiteindelijk goed hebben kunnen organiseren, is het wel heel confronterend dat het niet gelukt is om een externe leerkracht aan te trekken. Het zal u niet ontgaan zijn: het tekort aan leerkrachten is momenteel echt goed voelbaar en de rek is er absoluut uit. Om in geval van bijvoorbeeld een griepgolf geen groepen te hoeven verdelen of naar huis te sturen, doe ik een oproep aan u: heeft u een onderwijsbevoegdheid en bent u bereid om heel af en toe in te vallen? Ik hoor dat graag van u! Ook als u iemand kent die dat zou willen: van harte welkom!

 
Inspectiebezoek
Volgende week vrijdag krijgen we bezoek van de onderwijsinspectie. Normaal komt de inspectie eens in de paar jaar langs, maar op de Groeiplaneet zijn ze nog niet eerder geweest. De inspecteurs onderzoeken de kwaliteit van de school door gesprekken te voeren, documenten te bestuderen en lessen bij te wonen. We kijken uit naar dit bezoek, want we zijn trots op de ontwikkeling die onze school heeft doorgemaakt  en willen dit graag met de inspectie delen.
 
Tweede rapport
In de jaarkalender staat opgenomen dat het tweede rapport op 6 februari mee naar huis wordt gegeven. Dit blijkt niet haalbaar omdat we op dat moment nog druk met de middentoetsen bezig zijn, waarvan de uitslag in het rapport komt. Om die reden hebben we besloten dat het rapport meegaat op maandag 17 februari.
De rapport- en plusklasgesprekken worden in diezelfde week gepland, voor de voorjaarsvakantie dus.
De gesprekkenplanner wordt weer tijdig opengezet, zodat u de meest geschikte dag/tijd zelf kunt inplannen.
De (pre-)adviesgesprekken worden niet verschoven, zodat de leerlingen en hun ouders van groep 7 en 8 zo spoedig mogelijk weten naar welk type onderwijs ze kunnen gaan kijken.


MR
 
Door het vertrek van Birgit van der Pennen is er een vacature ontstaan in de MR. Er hebben zich twee kandidaten gemeld, die zich hieronder aan u voorstellen. Per gezin gaat er vandaag een stemformulier mee naar huis. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw stem uit te brengen en het formulier in de daarvoor bestemde bus te (laten) deponeren? Dat kan tot en met 7 oktober.
 
 
Hierbij stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Wanda van Meijeren-Burger. Ik ben de moeder van Roos uit groep 7 en ben gelukkig getrouwd met Robbert-Jan. Ik ben werkzaam bij Flyct letselschade specialisten als assistent personenschade op de support afdeling.
Ik verwacht net als de meeste ouders veel van school. Onze school is steeds in ontwikkeling. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de directeur, leerkrachten en ouders om er samen voor te zorgen dat de organisatie op school goed geregeld is zodat de kinderen een prettige tijd op school hebben. Door lid te zijn van de MR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school en hoop ik zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op school. Ik hecht ook veel waarde aan een open communicatie en daar wil ik als MR-lid graag aan bij dragen.
 
   
Hoi, mag ik me even voorstellen?
 
Ik ben Iris Krul en moeder van 2 zonen waarvan de oudste, Björn de Groeiplaneet al verlaten heeft en de jongste, Pascal in groep 6 zit bij juf Miranda en juf Yvonne.
In het dagelijks leven ben ik zwemonderwijzer.
Tijdens mijn werk heb ik veel te maken met kinderen en heb ik geleerd dat het erg belangrijk is om te luisteren en te kijken naar wat er gebeurt en wat er speelt bij o.a. kinderen. Op deze manier heeft een kind een fijne en veilige omgeving om zich te ontwikkelen.
 
Tot vorig schooljaar nam ik deel in de groep van de oudervereniging. In die periode heb ik heel veel meegekregen over het reilen en zeilen op school. Dit is fijn omdat ik veel ouders buiten schooltijd spreek en weet wat er daar speelt doordat ouders en leerkrachten mij kennen.
Ik probeer zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er op school speelt en gebeurt omdat ik het enorm van belang vind dat mijn kind het fijn heeft op school.
 
Naast mijn werk als zwemonderwijzer ben ik kindercoach. Ik vind het ontzettend fijn als ik kinderen en ouders begeleid die soms een helpende hand nodig hebben omdat ze er zelf niet uit komen. Dit kan om veel verschillende redenen zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan pesten. Door voorlichting en vooral het gesprek aangaan met de kinderen, kom je tot mooie en emotionele verhalen die er weer toe kunnen leiden dat er misschien weer 1 kind minder wordt gepest. Of dat er weer even over na wordt gedacht wat het met een kind doet. Maar ook zeker waarom pest iemand. Er zijn vaak 2 slachtoffers en dat is dus niet alleen het kind dat wordt gepest. Ik vind het ontzettend belangrijk dat school hier een rol in blijft spelen om er voor te zorgen dat pesten wordt geminimaliseerd. Pestgedrag gaat nooit weg maar door de juiste begeleiding en juiste inzichten kan je er als school voor zorgen dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dat als er wat is, ze aan de bel durven trekken. En dit geldt natuurlijk ook voor ouders.
 
Kortom, de ouderbetrokkenheid is van enorm groot belang om er voor te zorgen dat een schooltijd voor een kind een fijne en leuke tijd is waar ze met veel plezier op terug kijken en dat ze meenemen in hun rugzak, de rest van hun leven.
 
Wie weet spreken we elkaar op school en kan ik de spil zijn tussen u en de school
 
Iris 


Nieuws vanuit de OV
Wij hebben een nieuw lid in de OV mogen verwelkomen. Iris Krul, moeder van Pascal uit groep 6, komt ons team versterken!
Verder zijn wij begonnen met de voorbereidingen van de Halloweendisco. Volgende week zullen de uitnodigingen worden uitgedeeld in de klassen op de bovenbouw.
Wij hopen natuurlijk dat een hoop kinderen komen griezelen en dansen!
Achter de schermen wordt door verschillende teams ook al hard gewerkt aan het Sinterklaas- en kerstfeest.
Het wordt een drukke en gezellige tijd!
Vanuit de OV zijn wij altijd op zoek naar ouders die een helpende hand kunnen bieden bij verschillende evenementen op school.
Lijkt je dit leuk en mogen we je naam op onze lijst plaatsen? Dan nemen wij contact op wanneer er hulpouders nodig zijn. Uiteraard zijn hierbij geen verplichtingen, alle uurtjes hulp zijn welkom!
Aanmelden kan via de email: ov-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl 

Kinderboekenweek 2019
Van 2 tot 13 oktober wordt de nationale Kinderboekenweek gehouden met als thema “Reis mee”!
Op de Groeiplaneet zullen we weer verschillende activiteiten organiseren in en buiten de groep rondom dit thema. Daarbij is natuurlijk de promotie van het lezen van boeken het belangrijkste.

Voor de onderbouw (groepen 1t/m 4) organiseren we:

  • Woensdag 2 oktober de opening van de Kinderboekenweek met een klein toneelstukje in de aula waarbij de kinderen een opdracht krijgen om in de klas een vervoersmiddel te knutselen.
  • Donderdag 3 oktober de voorleesrups. Dit is een verhaal wat we met de kinderen bedenken. Groep 1/2 A start het verhaal en daarna komt het verhaal langs elke groep waar weer een stukje bij verzonnen wordt.
  • Dinsdag 8 oktober de voorleesochtend. Hierbij gaan de kinderen in verschillende groepen luisteren naar een verhaal.
  • Donderdag 10 oktober de slotbijeenkomst. In de aula worden de knutsel voertuigen en de voorleesrups voorgedragen op het podium.
  • Vrijdag 11 oktober  “de Boekenmarkt” (2e hands)
Wilt u thuis op zoek gaan naar een boek wat uw kind niet meer leest.
Ieder kind levert minimaal 1 boek bij de leerkracht in. (maximaal 5)
De kinderen leveren voor 10 oktober hun oude boek(en) in en mogen op vrijdag 11 oktober een ander(e) boek(en) uitzoeken. De boeken mogen niet beschadigd zijn en liefst jonger dan het jaar 2000.
 
Voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) organiseren we:
  • Een Knutselwedstrijd
Met het thema Reis mee mogen de kinderen thuis een tekening of knutselwerk maken en inleveren op school voor 9 oktober bij de leerkracht.
Tevens krijgen de groepen een groepsopdracht om een vervoersmiddel te maken.
Er zijn kleine prijsjes te winnen.
  • De Voorleeswedstrijd
De leerlingen van groep 7 en 8 kunnen zich aanmelden voor de Voorleeswedstrijd die op donderdag 10 oktober wordt gehouden. Bij veel aanmeldingen wordt er eerst in de eigen groep een voorronde gehouden. Op 10 oktober wordt dan de voorleeskampioen van onze school benoemd. Onze voorleeskampioen gaat ook door naar de nationale voorleeswedstrijden. Meldt je aan bij de eigen leerkracht voor 3 oktober!
  • Op donderdag 3 oktober opening Kinderboekenweek met een muziekpuzzel /speurtocht.
  • Op donderdag 10 oktober Voorleeswedstrijd.
Hierbij wordt er voorgelezen in de aula voor alle bovenbouwgroepen. Ook worden dan de prijzen bekend gemaakt van de knutselwedstrijd.
  • Vrijdag 11 oktober  “de Boekenmarkt” (2e hands)

Wilt u thuis op zoek gaan naar een boek wat uw kind niet meer leest.
Ieder kind levert minimaal 1 boek bij de leerkracht in. (maximaal 5)
De kinderen leveren voor 10 oktober hun oude boek(en) in en mogen op vrijdag 11 oktober een ander(e) boek(en) uitzoeken. De boeken mogen niet beschadigd zijn en liefst jonger dan het jaar 2000.
 


Met vriendelijke groet,
 
Mevr. M.P.T. (Mary) Mourik, directeur
OBS De Groeiplaneet

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

afmelden voor de nieuwsbrief