Copy
Nieuwsbrief 16  OBS de Groeiplaneet week 26-27/ 2021
Bekijk deze nieuwsbrief online

In deze nieuwsbrief:

- Agenda
- Algemeen nieuws

  - Formatie
  - Vakantie/Studiedagen
  - Hoe mogen er groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen,
    (eindexamen)vieringen, excursies en musicals georganiseerd worden?

  - Ouders in de school
  - Quarantaine en snottebellenbeleid
  - Brief ouders
  - Hulpouders bibliotheek

- Nieuwe biebouders gezocht
- Nieuws van externen
- Groeiplaneet App

wk 25: 21 juni - 25 juni

m 
d       
w   
d   Verkeersexamen groep 8
v   Studiedag team (kinderen vrij)

wk 26: 28 juni - 2 juli

m  Sportdag gr 5 t/m 8
d  
w   
d    Sportdag gr 1 t/m 4     
v   

wk 27: 5 juli - 9 juli

m  Start (facultatieve)
     oudergesprekken 
     Start pre-adviesgesprekken gr 7
d     
 
w   
  
v   

wk 28: 12 juli - 16 juli

m  


d    Afscheid groep 8
      Rapport mee
w   
d         
v    Laatste schooldag
   Algemeen nieuws


Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen van Obs De Groeiplaneet, hierbij doe ik u de nieuwsbrief van
28 juni toekomen.
 
In deze nieuwsbrief worden de formatie voor het nieuwe schooljaar en de regels naar aanleiding van de laatste persconferentie beschreven.
 
Formatie
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen dat de formatie voor het schooljaar 2021-2022 weer helemaal rond is. 
We hebben door de huidige verdeling in wat kleinere klassen ook meer mogelijkheden om alle leerlingen de aandacht te geven die ze verdienen.  Tevens is het ons gelukt om extra ondersteuning voor alle klassen te kunnen gaan inzetten waardoor er nog meer aandacht is voor begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.
 
Wij gaan ervanuit dat deze extra inzet effect zal hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen.
                  
Groep 1 / 2 A          Juf Amber      -      Juf Tamara
Groep 1 / 2 B          Juf Joyce       -      Juf Jessica  
Groep 1 / 2 C          Juf Raquel
Groep 3                   Juf Estella     -       Juf Emmy
Groep 4                   Juf Grada      -       Juf Henny
Groep 5                   Juf Andela     -       Juf Leonie
Groep 6                   Meester Hugo  -   Meester Jan
Groep 7 A                Juf Miranda
Groep 7 B                Juf Yvonne   -       Meester Jan
Groep 8 A                Juf Mirjam    -       Juf Hannah
Groep 8 B                Juf Laura
Plusklas                   Juf Anita
IB bovenbouw          Juf Marjolijn
IB onderbouw           Juf Marianne
Ondersteuning BB   Juf Anja
Ondersteuning OB   Juf Joce
Ondersteuning         Juf Els


 
Vakantiedagen/ studiedagen:                            
Herfstvakantie           16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie            25 december  2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie     26 februari  2022 t/m 06 maart 2022
Goede Vrijdag           15 april 2022
Tweede Paasdag      18 april 2022
Meivakantie               23 april 2022 t/m 08 mei 2022
Koningsdag               27 april 2022
Bevrijdingsdag          05 mei 2022
Hemelvaartsdag        26 mei 2022 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag  06 juni 2022
Zomervakantie           09 juli 2022 t/m 21 augustus 2022 
 
Studie/roostervrije/calamiteiten dagen:
27 september 2021 (BLICK studiedag)
06 december 2021
24 december 2021
16 februari 2022
01 april 2022
07 juni 2022
08 juli 2022
*De school is dan dicht en leerlingen zijn vrij.
 
Hoe mogen er groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, (eindexamen)vieringen, excursies en musicals georganiseerd worden?
Activiteiten zoals vieringen en musicals vinden in het eigen cohort, of op afstand (digitaal) plaats, dus niet op school. Schoolreisjes, schoolkampen en excursies worden afgeraden, tenzij deze ook op afstand (digitaal) kunnen plaatsvinden. Het al door ons ingezette programma m.b.t. het afscheid van groep 8 zal ongewijzigd blijven.
 
Laten we vooral de bedoeling niet uit het oog verliezen: voor alle leerlingen een leuk einde van het schooljaar mogelijk maken.
 
Ouders in school?
Het advies is om de aanwezigheid van ouders in de school zoveel mogelijk te beperken om de 1,5 meter te waarborgen.  De rapportgesprekken gaan nog via Teams. Ouders mogen niet de school binnen m.u.v. bijzondere omstandigheden.
 
Quarantaine en snottebellenbeleid?
Quarantaineregels en het snottebellenbeleid blijven in stand.
 
Brief ouders
De ouders die het bestuur benaderd hebben over het niet doorgaan van schoolkamp en/of musical krijgen een reactie vanuit het bestuur.
 
Nieuwe hulpouders voor de bibliotheek
Voor in het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar hulpouders voor de bibliotheek. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden bij m.cornelissen@bibliotheekaandenijssel.
 

Vriendelijke groet,
John Bodmann
Directeur De Groeiplaneet


Nieuwe biebouders gezocht, voor zowel boven- als onderbouw.
 
Beste ouders/verzorgers.
 
Heeft u de schoolbibliotheek in uw school al gezien?
Er staan kasten vol met mooie boeken waaruit uw kind(eren) kunnen kiezen.
Elke dag tijdens het “vrijlezen” moment, lezen kinderen in de groep uit hun eigen boek. Ook voor werkstukken en spreekbeurten gebruiken leerlingen de schoolbibliotheek. Ook de kleuters kiezen een prentenboek of informatief boek uit voor in de groep.
In aanraking komen met boeken en lezen is erg belangrijk voor de taal en leesontwikkeling van kinderen. Lezen en taal heb je nodig bij iedere vak op school. Het is daarom ook zo belangrijk dat de leerlingen een goede woordenschat ontwikkelen. En dat gebeurt o.a. door het lezen van boeken. Boeken maken de wereld van een kind groter. Niet alleen op het gebied van lezen en taal. In een boek kun je op reis gaan naar landen waar je nog nooit geweest bent. Je kunt in de huid kruipen van een prinses of bedelaar. Je beleeft avonturen vanuit de schoolbank….
De kinderen mogen zelf snuffelen in de kasten op zoek naar een boek maar….. Mochten ze het even niet weten, dan is daar de biebouder om naar dat ene leuke boek te zoeken en deze lenen het uit via een computer uitleensysteem.
U begrijpt het al, we zijn op zoek naar bibliotheekouders!
De schoolbibliotheek uitleen zal in overleg met u geopend zijn op een aantal vaste momenten per week.
Per opening komen er dan een aantal groepen langs (in kleine groepjes na elkaar) om hun boek (en) te ruilen.
Wat vragen wij aan ouders die bibliotheekouders willen zijn:
* plezier en interesse in boeken en lezen.
* plezier met het helpen van leerlingen op zoek naar dat ene leuke boek!
* De uitleen gaat in een rooster. Dit rooster wordt in overleg met de leescoördinator en de biebouders gemaakt. In principe ben je 1 keer per 2 weken binnen de schooltijden aanwezig.
* Uiteraard wordt u voor deze taken ingewerkt.

Lijkt het u wat (of misschien wel een grootouder!) dan kunt u contact opnemen met e.vandervalk@degroeiplaneet.nl of r.schaab@degroeiplaneet.nl
Zowel de leerkrachten als de leerlingen kijken naar u uit!

 
Nieuws van externen

Billy Boem  (8-12 jaar)

Billy Boem is een prettige en leuk groep voor kinderen van 8-12 jaar die extra steun kunnen gebruiken, omdat er thuis of in de omgeving sprake is van stress/spanningen. Voor veel kinderen is het fijn als ze in contact zijn met andere kinderen die in eenzelfde situatie zitten. Door middel van praten, verhalen, spelen en creativiteitsvormen leren de kinderen beter omgaan met moeilijke situaties. Ze leren dat ze niet de enige zijn, dat het niet door hen komt en ze leren hun eigen gevoelens herkennen en uiten. Bij voldoende aanmeldingen start de training oktober 2021.De exacte startdatum is nu nog niet bekend.

Weerbaarheidstraining kinderen (8-12 jaar)

De weerbaarheidstraining is een training voor kinderen die onzeker zijn, het gevoel hebben er niet bij te horen, gepest worden, zich niet begrepen voelen door anderen. De weerbaarheidstraining voor kinderen is een combinatie van verbale, mentale en fysieke oefeningen. De fysieke oefeningen zijn bedoeld om eigen kracht te ervaren en te versterken. Er is aandacht voor ademhaling, stemgebruik, houding en lichaamstaal. Het doel van de training is het krijgen van meer zelfvertrouwen, het leren aangeven van je grenzen en het gevoel hebben om er te mogen zijn. Deze training start bij voldoende aanmeldingen dinsdagmiddag 28 september 2021.

‘Brusjes’ training (6-12 jaar)

Je broer of zus heeft een beperking en beleeft de dagelijkse dingen op een heel eigen manier. Voel je je wel eens boos of verdrietig omdat je broer of zus een beperking heeft ? Wil je wel eens andere kinderen ontmoeten die net als jij ook zo’n broer of zus hebben en horen hoe het bij hen thuis gaat ? Voor jou organiseren we de Brusjestraining. Je ontmoet kinderen in een soortgelijke situatie en wisselt ervaringen, tips en adviezen uit. De volgende Brusjes training start bij voldoende aanmeldingen donderdagmiddag 7 oktober 2021.

Kijk voor meer informatie over deze én andere trainingen op KrimpenWijzer.nl

De trainingen zijn voor kinderen die woonachtig zijn in Krimpen aan den IJssel. Er zijn geen kosten verbonden aan de trainingen. De trainingen starten alleen bij voldoende inschrijvingen.

Inschrijven voor de trainingen of voor meer informatie :  trainingen@krimpenwijzer.nl of telefonisch 06-28166551/0180-517590.

Contactgegevens


Onderbouw
Berk 2
2925 CB Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 0180-521997

Bovenbouw
Wielerbaan 17
2924 XP Krimpen aan Den IJssel
Telefoon: 0180-513835

E-mail algemeen:
info@degroeiplaneet.nl
 
Facebook
Website
Copyright ©  2016 |obs de Groeiplaneet|, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@degroeiplaneet.nl

afmelden voor de nieuwsbrief

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Obs de Groeiplaneet · Wielerbaan 17 · Krimpen aan Den IJssel, ZH 2924XP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp