Copy
Paard aan 't Werk biedt paardenkracht in plaats van machines voor het beheer van bos, natuur en parken.
View this email in your browser
Om te beginnen wensen wij u allen
EEN VOORSPOEDIG, GEZOND EN VOORAL DUURZAAM 2021!
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het afgelopen halfjaar waarin we, ondanks de coronabeperkingen, toch nog een paar flinke klussen konden klaren, zoals
KRIMPENERWAARD
In het recreatiegebied Krimpenerhout bij Krimpen a/d Lek moesten in opdracht van Staatsbosbeheer  essen, aangetast door de essentaksterfte,  verwijderd worden.
Onder zeer natte omstandigheden konden we het stamhout en grote hoeveelheden takhout met de paarden uitslepen. Machines zouden hier onherroepelijk vastgelopen zijn. De paarden, ook al zakten ze soms diep in de modder weg, volbrachten de klus.

De grote  publieke belangstelling bewees maar weer eens dat  werkende trekpaarden door het publiek altijd zeer gewaardeerd worden, een factor waar opdrachtgevers meer hun voordeel mee zouden kunnen doen.
 
Ook via de pers kregen we veel publiciteit. Zo verschenen er kort na elkaar artikelen over Paard aan ’t Werk in achtereenvolgens het NRC, Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad.
BENTWOUD, RECREATIEGEBIED BIJ ZOETERMEER
Even een klus tussendoor  om dunningshout uit te slepen dat al dit voorjaar geveld was, maar door de zeer natte omstandigheden nog niet eerder afgevoerd kon worden.
Terecht had de beheerder van SBB ingezien dat er in zo’n geval  maar één oplossing is: paardenkracht!
ALPHEN A/D RIJN, AANLEG EN ONDERHOUD RUITERPADEN
De gemeente Alphen a/d Rijn wil in het recreatiegebied Zegersloot het bestaande netwerk van ruiterpaden aanzienlijk uitbreiden. Om de geplande route vrij te maken van overhangende begroeiing moeten een aantal bomen verwijderd worden . Ons werd gevraagd deze met de paarden uit te slepen.
Inmiddels is het ruiterpadennetwerk bijna geheel voltooid .
Het is de bedoeling dat wij in de toekomst  de ruiterpaden met paardenkracht onderhouden, zoals we dat ook al jaren in de gemeente Den Haag doen.
LANDGOED HUIS TE MAARN
Een opdrachtgever waar we al enige jaren achtereen onze paarden inzetten voor het vrijmaken van de heide van opslag van dennen en berken. Ook dit jaar waren  er op een groot deel van de heide op het landgoed  dennen en berken geveld ,nu  als praktijkoefening  door leerlingen van de Helicon MBO opleiding.
 
Met hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers konden we al het gevelde materiaal van de heide slepen, vanzelfsprekend zonder enige beschadiging van de kwetsbare bodem en vegetatie. Belangrijk is ook hier nog eens het sociale aspect van het werken met paarden  te benadrukken. Voor velen,  vooral voor kinderen, is het de eerste gelegenheid  om in contact te komen met echte werkende paarden; voor velen een unieke ervaring.
Foto Sabine Grootendorst
Foto Sabine Grootendorst
Er ontstaat  een gevoel van saamhorigheid rondom de paarden en iedereen wil graag een steentje bijdragen om de klus te klaren. Sentimentele gedachten? Misschien wel, maar om mensen via de paarden dichter bij de natuur te brengen geeft  een extra dimensie aan ons werk.
VOORUITBLIKKEN IN 2021
Voor de komende maanden staan er nog een aantal projecten op het programma, waaronder de stadsparken van Den Haag waar we nu al enige jaren achtereen het uitslepen van het dunningshout verzorgen. Maar met wat nauwkeurig plannen blijft er nog wel tijd over om ook uw project, groot of klein, in te passen. Aarzel daarom niet om met ons uw wensen te bespreken. Zeker als het voor 15 maart moet worden uitgevoerd is enige haast wel geboden!
FECTU VIDEO
Tenslotte vraag ik uw aandacht voor een korte video van nog geen 4 minuten waarin de veelzijdigheid van trekdieren nog eens wordt aangetoond.
https://youtu.be/FbJvZN4hh8M De video is samengesteld door FECTU , de internationale organisatie voor het bevorderen van het gebruik van trekdieren in het algemeen  en van trekpaarden in het bijzonder.
Het belooft een interessante conferentie te worden, u kunt zich nog aanmelden!
CONTACT
Facebook
Website
Instagram
Copyright © 2017 Paard aan 't Werk, All rights reserved.

Paard aan 't Werk
Dorpsstraat 54
2445 AP Aarlanderveen
Telefoon: 06- 53 45 78 66
E-mail: info@paardaanhetwerk.nl
Website: www.paardaanhetwerk.nl

 
Wilt u geen nieuws meer van ons ontvangen? unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Paard aan het werk · Dorpsstraat 54 · Aarlanderveen, 2445 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp