Copy
Paard aan 't Werk biedt paardenkracht in plaats van machines voor het beheer van bos, natuur en parken.
View this email in your browser
Paard aan 't Werk werkt gewoon door
De afgelopen winterperiode hebben we weer veel mooie en uitdagende projecten mogen aannemen. In december waren we nog in het nationaal park Maasduinen (Noord Limburg) om de heide vrij te maken van dennenopslag. Daarna meteen door naar het Utrechtse om voor het Utrechts Landschap aan de slag te gaan op het Landgoed de Paltz.
Samenwerking met vrijwilligers - een succesformule
Op de Amerongse berg werd in nauwe samenwerking met een enthousiaste ploeg vrijwilligers van de MTB Club Heuvelrug de heide ontdaan van berken- en dennenopslag. Onze slee bewees hier weer eens goede diensten. 
Samenwerking tussen Paard aan 't Werk en vrijwilligers in het groenbeheer blijkt sowieso een succesformule. Iedereen wordt enthousiast zodra er paarden worden ingeschakeld en het werk verloopt aanmerkelijk vlotter. Dus: beschikt u over een ploeg enthousiaste vrijwilligers bij het onderhoud van uw terrein en wilt u ze enthousiast houden, wij komen graag assisteren met onze paarden!
Haagse Parken
Februari stond voor ons (nu al voor het derde achtereenvolgende jaar) in het teken van de dunningen in de Haagse parken. Volgens de bestekbepalingen in opdracht van de gemeente opgesteld, moet het vrijkomende stamhout zoveel mogelijk met paarden worden uitgesleept. Dit niet alleen om de bodem en de opstanden te sparen, maar zeker ook ten behoeve van het massaal aanwezige publiek.
Bentwoud
In het Bentwoud (een jong bos tussen Zoetermeer en Boskoop) werden we door Staatsbosbeheer ingeschakeld om gedund hout uit te slepen. In nauwe samenwerking met een enthousiaste ploeg vrijwilligers (inderdaad, ook hier!) konden we de klus binnen enkele dagen klaren.
Helaas ging tijdens de werkzaamheden de dienstdoende boswachter midden in het bos door zijn rug. De onfortuinlijke man kon niet meer bewegen en moest per brancard, stevig vastgebonden (op onze aanwezige paardgetrokken houtslee) naar de inmiddels gealarmeerde ambulance worden vervoerd. Ziekenvervoer per paardenslee, een nieuwe dimensie in ons veelzijdige werk met de paarden.
Diverse Landgoederen
Medio maart werkten we nog een dag op Landgoed Ockenburgh bij Den Haag om zwaar populierenhout uit te slepen. Gelukkig werden we daarbij geholpen door de dienstdoende boswachter die met vaardige hand onze Ivor mende.
Ook na 15 maart kan het werk gewoon doorgaan
Hoewel alle boswerkzaamheden inmiddels zijn gestaakt, daartoe door de Boswet gedwongen, kunnen ook na "sluitingstijd" onze paarden worden ingezet bij allerlei vormen van groenbeheer. Hier een paar suggesties:
Onderhoud ruiterpaden
Bestrijding invasieve adelaarsvaren
Maaien van natuurweides en speelweides
Werken volgens de richtlijnen van het RIVM
Natuurlijk nemen we de situatie omtrent het coronavirus uitermate serieus en volgen we de meest recente voorschriften van het RIVM. Zo werken we met niet meer dan met twee man tegelijk (meestal alleen) en houden daarbij nadrukkelijk de voorgeschreven onderlinge afstand. 
Wij wensen iedereen veel gezondheid toe!
Voor meer informatie over Paard aan 't Werk of over onze projecten kunt u contact opnemen met ons. Zie hieronder onze contactgegevens of klik op onderstaande button om ons per mail te benaderen. Volg op ons op Facebook en instagram om op de hoogte te blijven! 
Contact
Facebook
Website
Instagram
Copyright © 2017 Paard aan 't Werk, All rights reserved.

Paard aan 't Werk
Dorpsstraat 54
2445 AP Aarlanderveen
Telefoon: 06- 53 45 78 66
E-mail: info@paardaanhetwerk.nl
Website: www.paardaanhetwerk.nl

 
Wilt u geen nieuws meer van ons ontvangen? unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Paard aan het werk · Dorpsstraat 54 · Aarlanderveen, 2445 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp