Copy
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief lees je over verschillende ontwikkelingen rond de MULTIsignaal Verwijsindex Regio Amsterdam


Namens de gemeentelijke accounthouders van de regio Amsterdam ontvang je hierbij de nieuwsbrief van MULTIsignaal regio Amsterdam. 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je coördinator bent bij een organisatie die is aangesloten bij MULTIsignaal of omdat je ons contactpersoon bent in de regio Amsterdam. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te verspreiden binnen jouw organisatie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het, in het vervolg, ontvangen van de nieuwsbrief. 
Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf jezelf dan uit via de link onderaan deze mail.  

Veel leesplezier,

Judith van Schaik
Convenantmanager MULTIsignaal Verwijsindex Regio Amsterdam 


P.S. Wist u dat wij maandelijks inlooptrainingen geven voor alle professionals die met MULTIsignaal werken? 
Meld je hier aan voor een inlooptraining

Wist je dat...  


er 156 professional van buiten onze regio betrokken zijn.

  • zij dus informatie hebben over jeugdigen uit onze regio.
  • dit komt omdat MULTIsignaal een landelijk dekkend netwerk heeft. 
  • deze professionals vaak nog niet in beeld zijn bij lokale hulpverleners.
  • deze professionals over het hele land verspreid zijn, van Zeeland tot Drenthe. 
  • het onmogelijk is om al deze professionals al te kennen.

Veelgestelde vragen uit de inlooptrainingen


Hoe werkt de regie rol?

In Amsterdam is er een specifieke afspraak om te bepalen welke organisatie de regie krijgt. Zie de figuur hieronder. In de applicatie noemen we de professional die de regie heeft, de regisseur. Deze regisseur is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een gezamenlijk plan van aanpak na een match. Als jij een match hebt en er is een regisseur aangewezen, mag je verwachten dat hij/zij binnen 5 werkdagen contact opneemt. Als de regisseur geen contact opneemt, zoek je uiteraard zelf contact. Het gaat erom dat we snel en goed samenwerken voor de jeugdige. Weet je niet wat je moet doen? Gebruik dan de knop 'Consultatie en opschaling' in de cliëntkaart. 
Heb jij ook vragen over MULTIsignaal? Mail ons dan!
Gemeente Edam-Volendam

Even voorstellen 

Mijn naam is Loek van Amerongen en sinds een half jaar werk ik als Beleidsmedewerker Jeugd bij gemeente Edam-Volendam. Een van de verantwoordelijkheden die daarbij komt is het accounthouderschap van MULTIsignaal, waarbij ik nauw contact onderhoud met verschillende professionals, zoals docenten en schoolmaatschappelijk werkers, maar ook jeugdverpleegkundigen, huisartsen en pedagogen. Binnen onze gemeente zijn we op dit moment samen met deze professionals druk bezig met hoe we kindermishandeling preventief aan kunnen pakken. De rol van MULTIsignaal wordt hierin van groot belang.
Vragen over de gemeente Edam-Volendam? Neem contact op!

Verhalen uit de praktijk 

Wendy Brant deelt haar verhalen uit de praktijk

“Hadden we dat maar eerder geweten! Dat verzuchten we vaak als professionals. Soms duurt het jaren voor we een kind of jongere met problemen in beeld krijgen. Hoe eerder je de juiste hulp kunt bieden, hoe beter het is. Ik zie het als onze plicht om hier als professional, als mens, onze uiterste best voor te doen. MULTIsignaal helpt ons daarbij"
Wil jij net als Wendy ook graag je ervaring delen? Neem contact op!

Welkom!   


Eigen&Wijzer 

Kinderopvang organisatie Eigen&Wijzer is sinds dit kwartaal aangesloten op MULTIsignaal Amsterdam. Een belangrijke speler in het voorveld! Hiermee sluiten we aan op de wens professionals in een vroeg stadium de mogelijkheid te bieden een signaal af geven. 
 

Welkom! 


Stichting Staij

Stichting "Samen tussen Amstel en IJ" is geheel aangesloten op MULTIsignaal. Dit betekent dat alle openbare basisscholen in stadsdeel Amsterdam Oost nu gebruik maken van MULTIsignaal. Hier zijn wij erg blij mee. Onderwijs professionals vangen namelijk vaak de eerste signalen op.
Wil jouw organisatie ook aansluiten?

Feiten en cijfers


In 2022 zijn tot nu toe 3550 signalen afgegeven door organisaties in de regio Amsterdam.

  • Deze 3550 signalen zijn afgegeven op 3167 cliënten.
  • 77% van deze signalen heeft een match. 31% heeft zelfs een cliënt- en gezinsmatch.
Je mag verwachten dat je 10% van de jeugdigen terug ziet in de Verwijsindex. Dat percentage halen we nog niet. Voor ons werk aan de winkel om meer organisaties aan te laten sluiten. Zodat meer jeugdigen goed afgestemde hulp ontvangen. Wie mis jij nog in de Verwijsindex? 
Wie mis jij nog in de Verwijsindex? Laat het ons weten!

Interesse Inzageknop neemt toe


Voor jeugdigen uit onze regio is de Inzageknop al beschikbaar. Andere gemeenten tonen ook interesse. Met name in het voorveld merken professionals dat het prettig werkt om inzage te geven. Zo zien ouders en jeugdigen precies wat er in de Verwijsindex staat. Heb jij de Inzageknop al gebruikt? Zo ja, wij horen graag wat jij ervan vindt! Zo nee, probeer het uit! 
Vertel ons jouw ervaring met de Inzageknop

Jouw bijdrage hier? 

Heeft jouw organisatie belangrijke doelen bereikt?

Wil je een keer deelnemen aan een interview of heb je een andere interessante bijdrage voor de volgende nieuwsbrief? 
Neem contact op
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Twitter
Facebook
LinkedIn
Copyright © 2022 MULTIsignaal, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp