Copy
Nummer 3, 2018 - Oktober | Lees online Gemeentelijke inkoop en contractmanagement Jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen

 

Geachte jeugdhulpaanbieder, 
 

Zie hier onze derde jeugdhulp-nieuwsbrief van dit jaar. U vindt deze ook op onze website hulpinregioalkmaar.nl. Klik op een (of meer) van onderstaande onderwerpen om meer te lezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ze dan naar contractmanagement@alkmaar.nl en we komen er zo snel mogelijk op terug!

  1. Conferentie jeugdhulp: 1 november 2018
  2. Transformatieplan jeugdhulp Regio Alkmaar 2018-2021
  3. Aanleveren afrekening 2018
  4. Verlengen van IBP
  5. Uitvraag spiegelrapportage
  6. Stand still periode berichtenverkeer BUCH-gemeenten
  7. Nieuwe programmamanager passend onderwijs
  8. Even voorstellen: Gertjan Stigt
  9. Week van de pleegzorg
 
Conferentie jeugdhulp:
1 november 2018
 
Onder het motto ‘Werk in uitvoering: de jeugdhulp verbeteren doen we samen’ staan tijdens de conferentie jeugdhulp op 1 november 2018 in Theater de Beun tien thema’s centraal waarvan wij denken dat het beter kan. Komt u ook?
 
Lees verder
 
Transformatieplan jeugdhulp Regio Alkmaar 2018-2020
 
Regio Alkmaar is, net als de andere 41 jeugdhulpregio’s, uitgenodigd door het ministerie van VWS een plan in te dienen in het kader van het transformatiefonds jeugdhulp 2018-2020. In dit plan zijn samen met partners binnen de jeugdhulp tien thema’s geformuleerd waarop wij verder willen...
 
Lees verder
Aanleveren afrekening 2018
 
Het einde van 2018 nadert en dit betekent dat de periode van afrekening dichterbij komt. Om te zorgen dat voor alle partijen duidelijk is hoe wordt afgerekend en wat hiervoor nodig is, heeft u van ons op 11 oktober een informatiebrief met toelichting ontvangen.
 
Aanbieders van ambulante jeugdhulp worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. De inhoud van de informatiebrief en de bijbehorende bijlagen vormen hiervoor de basis. Er vond een bijeenkomst plaats op 15 oktober en er volgt er nog een op 6 december aanstaande.  
 
Wij begrijpen dat de afrekening 2018 de nodige vragen kan oproepen. Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u de informatiebrief niet ontvangen? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: contractmanagement@alkmaar.nl.
 
Gemeenten krijgen regelmatig aanvragen voor een verlenging van het IBP. Het komt regelmatig voor dat de verlenging niet volgens de afgesproken werkwijze wordt aangevraagd. De afspraken over het aanvragen van een verlenging van het IBP vind u in de 'Handreiking toegang en declaratie'. De handreiking vindt u hier op hulpinregioalkmaar.nl.

We merken dat verlengingen per e-mail worden aangevraagd. Dit is niet de bedoeling. In de handreiking vindt u (in bijlage 2, onderdeel H, punt 25) de volgende zinsnede: “Als aanbieder voorziet dat de grens van het IBP zal worden overschreden, dan zoekt de aanbieder contact met het lokaal team om de voortgang te bespreken”. Wij verzoeken u om telefonisch contact op te nemen met het lokale team.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan voor specifieke (cliëntgebonden vragen) contact op met het lokale team van de gemeente. Heeft u een algemene vraag, stuur dan een e-mail naar: contractmanagement@alkmaar.nl
 
Uitvraag spiegelrapportage
 
In het kader van de 'Beleidsinformatie Jeugd' leveren jeugdhulpaanbieders twee maal per jaar gedetailleerde gegevens aan het CBS over de door hen verstrekte jeugdhulp. Het CBS levert een zogenoemd spiegelrapport terug. Deze deelt u vervolgens met de gemeenten.
 
Lees verder
 
Van 8 januari tot en met 14 januari 2019 verwerken en versturen de BUCH-gemeenten geen iWmo- en iJw-berichten. Dit in verband met de implementatie van nieuwe software.
 
 
Sinds 1 oktober werk ik als programmamanager passend onderwijs. Ik heb het stokje overgenomen van Sevgi Tunali. Hiervoor was ik projectleider jeugdhulp. Ik vind een goede aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs ontzettend belangrijk. Zo vallen kinderen en jongeren niet uit, maar kunnen ze 'zo normaal mogelijk' meedoen. Samen met de samenwerkingsverbanden ben ik bezig met het opstellen van een uitvoeringsagenda. Hier komen onze focuspunten voor de komende jaren in te staan. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging! 
 
Even voorstellen: Gertjan Stigt
 
Met ingang van 6 augustus 2018 ben ik aangesteld als contractmanager jeugdhulp bij Netwerkorganisatie regio Alkmaar. Mijn accounts bestaan feitelijk volledig uit vrijgevestigde praktijken die hoofdzakelijk integrale en duurzame ambulante jeugdhulp bieden. De reden om specifiek een contractmanager in te zetten voor...
 
Lees verder
 
Week van de pleegzorg
 
Van 31 oktober tot en met 7 november is het dit jaar weer Week van de Pleegzorg. Pleegzorg Nederland is op zoek naar ‘supergewone pleegouders’. Pleegouders zijn vrijwilligers die kinderen opvangen omdat ze (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of...
 
Lees verder
Lees online
Contact
Postadres
Netwerkorg. Regio Alkmaar 
p/a Gemeente Bergen
Postbus 175, 1860 AD Bergen  

contractmanagement@alkmaar.nl
www.hulpinregioalkmaar.nl

 

© 2018
Schrijf <<Email Address>> uit van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp