Copy
Se nyhedsbrevet i din browser
Nyhedsbrev #3/2017

Velkommen

Læs i dette nyhedsbrev om:

BLIV MEDLEM!
Medlemsliste

Grønnedalsforeningen har i lang tid haft medlemslisten (navn, periode samt funktion) på foreningens hjemmesiden. Vi blev dog gjort opmærksom på nogle forhold i relation til persondataloven, der gjorde, at vi midlertidigt har måtte fjerne medlemslisten. Vi har dog et ønske om, at medlemslisten forsat skal kunne tilgås fra hjemmesiden. For at dette kan lade sig gøre, skal det enkelte medlem give skriftligt samtykke til dette. Mail omkring dette er udsendt til alle medlemmer. Vi har modtaget mange samtykkeerklæringer, men der fortsat nogle, som endnu ikke har svaret retur. Har du endnu ikke givet svar på samtykkeerklæring, anmodes du om at give lyd fra dig. På medlemssiden kan du se status for dette.
Se medlemsiden her:
http://groennedalsforening.dk/medlemmer-2017/.
Klik på linket for at sende en samtykkeerklæring: info@groennedalsforening.dk
Kontingent

Bestyrelsen er meget glade for alle medlemmer (gamle som nye). Kassereren kan dog konstatere, at ikke alle endnu har indbetalt kontingent for 2017.
Vi er overbevist om, at dette skydes forglemmelse, hvorfor vi i den nærmeste fremtid sender en opmærksomhedsmail til alle, der endnu ikke har indbetalt kontingent for 2017.

Så vil du undgå sådan en reminder, så skynd dig at betale kontingentet på kr. 150,- for husstanden.
Skulle man ikke længere ønske medlemskab af foreningen, bedes dette oplyst.
Kontingent kan indbetales til Sparekassen Vendsyssel, reg.nr. 9070, kontonr. 0000103128

Foredrag

Så er foredragsrækken om "Gensynsrejsen til Grønnedal" afviklet. Der var stor interesse for foredragene ikke blot fra medlemmerne, med også fra andre med interesse i Grønnedal/Sydgrønland. Det var en god lejlighed til at mødes med Grønneda'lere fra forskellige perioder i Grønnedals historie og få snakket og udvekslet historier fra dette fantastiske sted. Deltag i Grønnedalsfesten, hvor vi kan fortsætte med at udveksle erfaringer, historier m.v. fra Grønnedalstiden.
Under foredragene var det muligt at erhverve sig Grønnedalshuer, hvilket mange benyttede sig af.
Huerne kan fortsat bestilles her: http://groennedalsforening.dk/huer/

Foreningens stofmærke

Vi har nu modtaget foreningens stofmærke. Mærket er 8,5 cm i diamenter, vævet, med borderet kant samt limbagside.
Alle medlemmer vil modtaget et stofmærke. Ønskes yderligere stofmærker, kan disse erhverves til en særlig fordelagtig pris på kun kr. 15,- pr. stk.
Læs mere om stofmærket her, hvor bestilling også kan foretages:

http://groennedalsforening.dk/bestil-maerke/
Grønnedalsfest 2017

Grønnedalsfesten afholdes lørdag d. 19. august. Har du endnu ikke tilmeldt dig/jer festen kan det nås endnu.

Vi har kun 45 værelser til rådighed og kan ikke få flere.

Så vil du være helt sikker på deltagelse, så skynd dig at indbetale egenbetalingen.

Værelserne bliver reserveret efter "først til mølle"-princippet.

Ved ønske om overnatning fredag til lørdag kontaktes hotellet på tlf.nr. 6447 3880 for reservation. Husk at gøre opmærksom på, at reservationen foretages i f.m. Grønnedalsfesten.
Beløbet indbetales sammen med egenbetalingen.

Læs mere om festen her: http://groennedalsforening.dk/groennedalsfest-2017/
Du kan finde deltagerlisten her (listen ajourføres løbende): http://groennedalsforening.dk/gdl-fest-deltagere/

Grønlandsrejse 2018

Interessen for deltagelse i Grønlandsrejsen 2018 har været stor. Næsten alle plader er nu booket. Der er nu kun plads til en enkelt rejsedeltager eller et par. Rejsen påbegyndes d. 1. august og vil have en samlet rejselængde15/16 dage. Sidste frist for tilmelding er d. 10. april. I løbet af uge 16/17 vil detailplanlægning af rejsen blive udarbejdet. Alle deltagere samt interesserede i rejsen har modtaget program for den overordnede rejse samt udvidet spørge-/informationsskema vedr. rejsen.
Læs mere om Grønlandsrejsen 2018 her, herunder overordnet rejseplan og økonomi.
Alle deltagere i Grønlandsrejsen vil få udleveret et til lejligheden specieltdesignet stofmærke.
Gensynsrejse til Grønnedal 2019
 
Grønnedalsforeningen planlægger at følge op på Gensynsrejsen i 2016 og planlægger derfor endnu en Gensynsrejse i august 2019.
For at kunne deltage i Gensynsrejsen 2019, skal du være medlem af Grønnedalsforeningen.
Er du interesseret i at deltage i Gensynsrejsen, kan tilkendegive gives her: http://groennedalsforening.dk/gensynsrejse-2019/
Copyright © 2017 Grønnedalsforeningen, Alle rettigheder forbeholdesOpdater dine oplysninger eller afmeld nyhedsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp