Copy
Læs om foredrag / 1. august i Tivoli / Grønnedalsfest
Se nyhedsbrevet i din browser
Nyhedsbrev #1/2017
Velkommen

Grønnedalsforeningen har eksisteret i mange år, men har i lang tid ført en nogen anonym tilværelse. Det har vi et stort ønske om at ændre. Vi har fået designet en ny lækker hjemmeside, hvor det gerne skulle være nemmere at finde oplysninger om foreningen, aktiviteter, galleri m.v.
Nyhedsbrevet er et af de nye tiltag, som vi har iværksat, for at sikre en bred information om foreningens virke, planlagte aktiviteter m.v. Nyhedsbrevet vil blive udsendt efter behov (forventeligt én gang i kvartalet).
Vil vi gerne være et forum for alle, som har haft bopæl i, eller har haft en særlig tilknytning til Grønnedal/Ivittuut.
Vi har derfor behov for, at så mange støtter op om foreningens arbejde, ved at melde sig ind. Vi vil samtidig opfordre alle, til at fremkomme med forslag/ideer til mulige aktiviteter, eller orientere om aktiviteter, som kan have foreningens medlemmers interesse.
Vi har allerede oplevet en flot medlemstilgang - MANGE TAK FOR DET - men vi vil gerne opfordre endnu flere til at blive medlemmer :-).
Bestyrelsen
 
Støt Grønnedalsforeningen og bliv medlem!
BLIV MEDLEM!
Kontingent for 2017

Husstandskontingentet for 2017 er fortsat på kr. 150,-. Har du endnu ikke betalt kontingent for 2017, kan det nås endnu. Indbetaling sker til:
Sparekassen Vendsyssel - Reg.nr.: 9070 - Kontonr.: 0000103128

Foredrag "Et længe ventet gensyn med
Grønland og Grønnedal"


Grønnedalsforeningen gennemfører i samarbejde med de grønlandske huse i Danmark et foredrag om Gensynsrejsen til Grønnedal.

I august 2016 deltog 15 tidligere Grønnedal'ere på en længe ventet gensynsrejse til Grønland og Grønnedal. Kom og hør om de fantastiske oplevelser, udfordringer og sammenhold, som rejsen gav samtlige deltagere. Fra ankomst Narsarsuaq videre til Qaqortoq, Narsaq, Arsuk og Grønnedal.
Gensynsrejsen var på alle måder en uforglemmelig rejse  til et smukt, elsket og savnet land.
Foredraget afholdes i Aarhus, København, Ålborg og Odense.
Find flere oplysninger om foredraget her (datoer, tid, adresser m.v.)

1. august i Tivoli

Tirsdag d. 1. august 2017 afholdes Grønland i Tivoli. Denne begivenhed har fundet sted i over 25 år, hvor folk med tilknytning til Grønland mødes. Der afholdes forskellige aktiviteter med fokus på Grønland. Der er også forskellige boder med produkter relateret til Grønland.

Vi vil gerne benytte denne dag, til at mødes, og eventuelt arrangere en fællesmiddag for foreningens medlemmer.
Er du interesseret i at deltage, så udfyld tilmeldingsformularen på vores hjemmeside.

Grønnedalsfesten 2017 afholdes lørdag d. 19. august
på Hotel Vissenbjerg Storkro (ved Odense)


Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på afholdelse af Grønnedalsfesten 2017. Valget faldt på Hotel Vissenbjerg Storkro på Fyn, der har givet et særdeles godt tilbud, ligesom stedet ligger centralt i Danmark.
Grundet foreningens begrænsede økonomiske formåen, var det bestyrelsens udgangspunkt, at årets Grønnedalsfest skulle indeholde generalforsamling, fest med 3-retters meu og overnatning, men eksl. drikkevarer. Vi fik et tilbud, hvor der bl.a. indgik buffet, natmad og inkl. vin/øl/vand ad libitum til en acceptabel merpris. Det er således igen i år muligt, at deltagelse i GRØNNEDALSFESTEN  kan lade sig gøre til en meget favorabel egenbetaling. For at tilgodese foreningens medlemmer, har vi ændret i egenbetalingen for medlemmer og ægtefælle/samlever/kæreste. Dette skal ses i relation til tilskud fra foreningen.
Kom allerede fredag d. 18. august  og få en overnatning med 2-retters menu og morgenbuffet til en særlig favorabel pris. For at ha' en ide om interessen for deltagelse i Sommerfesten (og derved behovet for værelser), anmodes du om, at tilkendegive deltagelse på hjemmesiden.

SKYND DIG AT TILMEDE DIG TIL GRØNNEDALSFESTEN - vi har forhåndsreserveret 45 værelser, så deltagelse med overnatning vil være efter "først til mølle" princippet.

 

Læs mere om GRØNNEDALSFESTEN
Copyright © 2017 Grønnedalsforeningen, Alle rettigheder forbeholdesOpdater dine oplysninger  /  Afmeld nyhedsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp