Copy
Bekijk de nieuwsbrief in de browser

Beste lezer,

Het laatste jaar van het project Gezond Nieuw-Lekkerland zit erop. Een jaar waarin we intensief hebben samengewerkt met inwoners en professionals om gezond eten en voldoende bewegen voor gezinnen in Nieuw-Lekkerland de normaalste zaak van de wereld te maken.
 
Als projectleider heb ik de betrokkenheid van de inwoners en professionals in Nieuw-Lekkerland als heel waardevol ervaren. Ook in 2019 hebben er nog volop activiteiten plaats gevonden. Zoals de Week van de Gezonde Traktatie, met onder meer de uitreiking van het Gezonde School-themacertificaat Voeding aan basisschool De Wegwijzer. En de Gezonde Traktatie Cup, waarvoor we 30 foto-inzendingen hebben mogen ontvangen. Bovendien ontwikkelde het inwonerpanel een Nieuw-Lekkerlands kookboek dat straks bijna alle Nieuw-Lekkerlandse gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar in huis hebben. De uitreiking van het eerste exemplaar door wethouder Lizanne Lanser op 8 januari jl. was tevens de afsluiter van het project.
 
Moeders, kinderen, schooldirecteuren, locatiemanagers kinderopvang, beweegcoaches, jeugdverpleegkundigen en -artsen, pedagoog Nelleke, diëtisten, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vrijwilligers van de speeltuinvereniging, Fonds NutsOhra, medewerkers van de gemeente en ons interne projectteam, bedankt! Want samen hebben we er een geslaagd project van gemaakt.

 
Debbie Albers-Van der Linden
Projectleider Gezond Nieuw-Lekkerland 2016-2019

Feestelijke week vol traktaties


Tijdens de Week van de Gezonde Traktatie, van 23 tot 27 september 2019, stond heel Nieuw-Lekkerland in het teken van gezond én feestelijk trakteren.

Iedere dag van de week ontvingen scholen, kinderopvang en consultatiebureau op feestelijke wijze een 'traktatiebord'. Het bord inspireert ouders en kinderen tot het uitdelen van lekkere en gezonde traktaties. Er hangen voorbeelden op en ouders kunnen er zelf hun traktatierecept delen. 

Op woensdag 25 september was er een extra feestelijke uitreiking van het traktatiebord aan basisschool De Wegwijzer, waarbij wethouder Lizanne Lanser tegelijkertijd het certificaat Voeding van het vignet Gezonde School overhandigde. Voor dit certificaat heeft De Wegwijzer de afgelopen tijd hard gewerkt.Op de drie basisscholen kregen de kinderen een gezonde traktatie. Kinderen met een eigen goed idee voor een feestelijke en gezonde traktatie, konden bovendien meedingen naar de Gezonde Traktatie Cup én een feestelijk uitje met de klas. De jury was onder de indruk van de creativiteit en heeft maar liefst 30 inzendingen beoordeeld. Juryvoorzitter wethouder Lizanne Lanser: "Wat was het lastig! Er waren zoveel lekkere en prachtige verzonnen inzendingen!". Naast Lizanne bestond de jury uit beweegcoach Stan en diëtiste Rita. Opvallend is dat zowel de eerste, tweede als derde prijs door kinderen van basisschool De Schakel is gewonnen. De Gezonde Traktatie Cup ging naar groep 3-4 van De Schakel en alle winnaars gingen met klassenuitje naar de zuivelboerderij van Jan Meerkerk.
 

Evaluatie en laatste groepsgesprek


Gezond Nieuw-Lekkerland bestond uit twee fasen. Tijdens fase 1, van juli 2015 t/m januari 2016, is samen met inwoners en lokale partijen gewerkt aan het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van gezinnen in Nieuw-Lekkerland en het maken van een plan van aanpak om gezondheidsachterstanden te verminderen. Op basis van de in fase 1 verzamelde informatie is een plan van aanpak geschreven voor fase 2, die duurde van mei 2016 t/m december 2019. De voortgang van het project is met onderzoek gemonitord, waarbij zowel het proces als het effect in kaart is gebracht en de resultaten voortdurend zijn teruggekoppeld.
 
Onderdeel van de evaluatie waren ook drie groepsgesprekken door onderzoekers van de Wageningen Universiteit met de projectgroep. In het laatste gesprek van september 2019 is gevraagd waar de teamleden trots op zijn in het project. Genoemd werden onder andere de beweeggroep voor ouders, Wasko Gezonde Kinderopvang, het Gezonde School themacertificaat Voeding van De Wegwijzer, alle activiteiten die zijn uitgevoerd, onder andere door Giga Molenlanden, de steun en informatie vanuit de GGD ZHZ, bewustwording bij ouders, de concrete opbrengst, zoals factsheets die worden teruggekoppeld via de scholen, en dat er zoveel enthousiasme is bij de betrokken partijen. Er is een beweging op gang gekomen in Nieuw-Lekkerland!

Uiteraard is er ook een aantal dingen niet gelukt, zoals deelname van alle basisscholen in Nieuw-Lekkerland, het bereiken van sportclubs om daar de Gezonde Sportkantine te introduceren (rookvrij worden kreeg meer prioriteit) en het betrekken van bedrijven. Ook de wisselingen in zowel de interne projectgroep van de GGD als bij betrokken partijen in Nieuw-Lekkerland werkten belemmerend, want in een project als Gezond Nieuw-Lekkerland is cruciaal: tijd, inzet, enthousiasme en energie van alle betrokken partijen.
 

Vijf vragen aan… Lizanne Lanser


Het project Gezond Nieuw-Lekkerland wordt nu afgesloten. Hoe kijkt de gemeente Molenlanden erop terug?
"Wij hebben het project als heel positief ervaren. Als wethouder vind ik het heel belangrijk om aandacht te hebben voor de gezondheid van inwoners. Het project richtte zich op kinderen en hun ouders, in mijn ogen een hele belangrijke doelgroep. Want hoe jonger je leert om een gezonde keuze te maken, hoe langer je er plezier van hebt. Er zijn mooie initiatieven tot stand gekomen en de GGD heeft met veel partners contact gezocht om aandacht te geven aan gezond eten en bewegen." 
 
Wat is je het meest bijgebleven?
"Er zijn verschillende dingen. Heel mooi vond ik het inwonersinitiatief om op facebook ervaringen te delen met gezond opvoeden en gezonde en makkelijke recepten uit te wisselen. Een aantal van die recepten is in een kookboek terechtgekomen, dat ik op woensdag 8 januari jl. persoonlijk heb uitgereikt aan de leden van het inwonerpanel. Een ander goed initiatief vond ik het gezonder maken van Speeltuin Middelweg. In plaats van snoep delen ze daar nu ook water en fruit uit. Ook mooi is de suikerklontjesactie op onder andere basisschool De Tuimelaar. Door met alle bespaarde suikerklontjes een toren te bouwen, maak je kinderen bewust van wat er in eten en drinken zit."
 
Hoe zie je een eventueel vervolg in de gemeente voor je?
"De komende tijd gaan we aan de slag met thema's uit het Nationaal Preventieakkoord. Kinderen gezond en veilig laten opgroeien, daar hebben we blijvend aandacht voor. En ook het vitaal ouder worden van inwoners. Dat kan gaan over het tegengaan van overgewicht, maar ook over terugdringen van roken, alcohol- en drugsgebruik. En het bevorderen van mentale gezondheid."
 

Kookboek van en voor Nieuw-Lekkerlanders


Het is best een uitdaging iedere dag een gevarieerde en gezonde maaltijd op tafel te zetten, en iedereen aan tafel blij te houden. Ter afsluiting van Gezond Nieuw-Lekkerland is samen met het inwonerpanel een kookboek samengesteld met succesrecepten van ouders in Nieuw-Lekkerland, dat wethouder Lizanne Lanser op woensdag 8 januari feestelijk uitreikte aan het inwonerpanel.

Adviseur Marianne van der Mijden: "Het Gezond Nieuw-Lekkerland kookboek biedt lekkere, makkelijke en gezonde recepten voor iedere dag. De recepten komen van de inwoners zelf, en een diëtiste heeft geholpen de gerechten net wat extra mee te geven. Het kookboek bevat ook tips en adviezen om van de maaltijd een feestje te maken, variatie aan te brengen en kinderen gezond op te voeden. Om mooie foto's van de recepten te maken hebben we samen met leden van het inwonerpanel alle gerechten in de lunchroom van Pand 83 klaargemaakt. De satéschotel is mijn persoonlijke favoriet!"

Het kookboek wordt deze maand uitgedeeld aan alle oudste kinderen van de drie deelnemende basisscholen en de kinderopvanglocatie, zodat bijna alle Nieuw-Lekkerlandse gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar straks een exemplaar in huis hebben. Ook voor alle professionals die hebben meegewerkt aan het project is er een kookboek.
 

Feestelijke afsluiting


Op 8 januari jl. kwamen het hele projectteam van Gezond Nieuw-Lekkerland, andere direct betrokkenen en het inwonerpanel nog een keer bij elkaar voor de feestelijke afsluiting van het project. Wethouder Lizanne Lanser reikte daarbij het eerste exemplaar uit van het door het inwonerpanel ontwikkelde Nieuw-Lekkerlands kookboek. Ook Fonds NutsOhra, dat Gezond Nieuw-Lekkerland vier jaar heeft gefinancierd, was aanwezig bij deze laatste bijeenkomst.

Op de foto: Wethouder Lizanne Lanser (links), GGD-manager publieke gezondheid Paul van Hattem (midden) en projectleider Debbie Albers-van der Linden (rechts).
 

Vier jaar Gezond Nieuw-lekkerland

Een aantal hoogtepunten
    Beweegochtend ouders en peuters, februari 2017
    De gezondste foto van Nieuw-Lekkerland, februari 2017
    De beweeggroep, september 2017
    Themaweek De Tuimelaar, maart 2018
    Facebookpagina gezond (op)voeden in Nieuw-Lekkerland, start april 2018
    Supermarkbezoek met kinderen van basisschool De Schakel, juli 2018
    Waterdag op basisschool De Wegwijzer, april 2019
Gezond Nieuw-Lekkerland! Wie gezond en fit is, heeft meer kansen zich te ontwikkelen en actief mee te doen op school, thuis of op het werk. Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, sportverenigingen, scholen, Jeugdgezondheidszorg, sportconsulenten en kerken maken zich daarom sterk voor ‘Gezond Nieuw-Lekkerland’, een project van de GGD (Dienst Gezondheid & Jeugd) en de gemeente Molenwaard. Samen organiseren zij verschillende activiteiten om kinderen en ouders in Nieuw-Lekkerland enthousiast te maken voor gezond eten en bewegen.
 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp