Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie
header
   
 

Geachte heer/mevrouw,

Uw inschrijving:
U staat ingeschreven op de website als belangstellende voor een kavel op Almelo NoordOost. Wij willen u met deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. 

Bouwrijp werkzaamheden - Vak 12 - Zuidelijke deel :
De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort wordt gestart met het bouwrijp maken van het zuidelijke deel vak 12. Naar verwachting zijn deze kavels in mei bouwrijp, afhankelijk van de weersomstandigheden. Hier komen kavels beschikbaar in grootte vanaf 475 m2 oplopend tot 725 m2. Zodra u de omgevingsvergunning heeft kunt u starten met de bouw. Zoals u ongetwijfeld weet dient u gasloos te bouwen.

Nieuwe kavels nu beschikbaar !
De nieuwe kavels zijn nu reeds beschikbaar en u kunt onder uw account uw voorkeur aangeven. Via de website à  bouwvakken à afmetingen kavels ziet u de oppervlakten en afmetingen van de kavels.  U en alle ingeschrevenen geven wij een aantal dagen de gelegenheid om uw voorkeuren aan te geven. Daarna gaan wij inventariseren en bij meerdere belangstellenden voor dezelfde kavel is de inschrijfdatum bepalend. U wordt in de week van 21-25 januari telefonisch benaderd als u in aanmerking komt voor een optie.

Heeft u vragen over het bouwrijp maken, het groen (bomen), verharding (oprit/straat), rioolaansluiting, verlichting etc. dan verzoeken wij u contact op te nemen met Marc Luft, wijkopzichter openbare ruimte en onderhoud Almelo NoordOost. Hij is telefonisch bereikbaar via 0546-54111 of via emailm.luft@almelo.nl

Optie mogelijkheden:
Alle nieuwe opties zijn nu voor een periode van 4 maanden, geheel vrijblijvend én zonder kosten. Daarna zijn er meerdere mogelijkheden t.w.:

  1. De optie wordt omgezet in een koopovereenkomst en 2 maanden daarna passeert de akte.
  2. De optie komt automatisch, na het verstrijken van de datum, te vervallen.
  3. Wilt u de kavel tóch langer als optie houden dan brengen we, vanaf 4 maanden, een optievergoeding in rekening. Optievergoeding is € 1.500,00 per 3 maanden incl. B.T.W. met een betalingstermijn van 14 dagen (zonder betaling is de optie niet geldig). Bij afname van de kavel brengen we de optievergoeding in mindering op de notariële akte.
  4. Wilt u na het verlopen van de optieperiode een andere kavel voor optie? Dan is dat alleen mogelijk als binnen 2 maanden de notariële akte passeert.

Kortom, mooie kavels liggen in het verschiet. U kunt ons mailen, chatten via de website of telefonisch benaderen via het Klantcontactcentrum, tel. (0546)-541111.

Afmelden:
Heeft u inmiddels geen interesse meer in de ontwikkelingen Almelo NoordOost? Via de link hieronder schrijft u zich uit voor onze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Team Almelo NoordOost.