Copy
Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie
header
   
 

Geachte heer/mevrouw,
 
U staat ingeschreven op de website als belangstellende voor een kavel op Almelo NoordOost. Wij willen u graag met deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Vorderingen bouwrijp werkzaamheden - Vak 12 - Zuidelijke deel:
Het bouwrijp maken van de kavels aan de Eisingalaan en Buys Ballotlaan wordt uitgevoerd door Bouwhuis Aannemingsmaatschap "Bouwmij" B.V.. Naar verwachting worden de kavels 1 juli opgeleverd. 

Woonrijp maken - Vak 2:
Nu de meeste bouwwerkzaamheden gereed zijn in vak 2, gaat de Gemeente Almelo de verharding herstraten en verder inrichten als een woonstraat. De straat krijgt dus nu zijn definitieve inrichting, net als de tussenliggende groene wadi’s.
 
De voorbereiding is in volle gang en wordt binnenkort afgerond, waarna de aanbesteding vóór de bouwvak zal plaatsvinden. De planning is om de civiele werkzaamheden te starten na de bouwvakvakantie. De bomen in de woonstraten worden aansluitend aan de werkzaamheden geplant, zoals nu gepland in plantseizoen 2019/2020.
 
Vak 12, verkoop en opties:
Goed nieuws! In 4 maanden tijd waren van de 40 kavels al 37 kavels in optie. Nu is het merendeel van de vrije kavels in vak 12 is onder optie of verkocht. Dat betekent dat er nog maar 8 vrije kavels beschikbaar zijn in heel vak 12!

Steenuil:
Er zijn diverse locaties in en rondom Almelo NoordOost waar zowel in speciale kasten als op andere locaties steenuilen nestelen. Om het territorium aan de Kesselersweg te behouden, zijn in de openbare ruimte diverse maatregelen getroffen om de invloed van de ontwikkeling te minimaliseren. Het gaat hierbij om enkele takkenrillen, maar ook ruigten en knotwilgen. De Steenuilenwerkgroep Almelo monitort de broedgevallen van de diverse steenuilen.

Trapveldje:
Op het veldje tussen de Mooie Vrouwenweg en Kesselersweg (vak 12) wordt een trapveldje ingericht, zoals ook opgenomen in de definitieve plannen. Het gras op het speelveld wordt meegenomen in het intensieve maaiprogramma, waardoor er na een tijdje een mooie dichte vlakke grasmat zal ontstaan. Het speelveld wordt omringd door piketten en blijft continue toegankelijk. Aanvragen container en milieupas
Vragen over uw container, ophaaldagen, milieupas? Neem contact op met Twente Milieu via telefoonnummer (0900) 85220111.

Van optie naar koop:
Zodra u het sein geeft “we gaan over tot koop” dan is de procedure als volgt:

  1. Verkoopovereenkomst wordt, binnen 2-3 weken, in 2-voud toegestuurd met de bijbehorende detailtekening, kaveltekening, algemene voorwaarden;
  2. Eén getekende verkoopovereenkomst ontvangen wij graag binnen 2-3 weken retour;
  3. Daarna wordt het B&W-besluit genomen en u, binnen 2-3 weken, toegestuurd. Gelijktijdig gaan alle stukken (digitaal) naar de notaris van uw voorkeur (dit kunt u aangeven op de verkoopovereenkomst);
  4. De notaris maakt de akte van levering, nota van afrekening op en maakt een afspraak, binnen 2 maanden, voor het passeren van de akte waarbij een gevolmachtigde namens de gemeente aanwezig is;
  5. Daarna kan wat betreft de gemeente “de schop de grond in” mits de kavel bouwrijp is én de omgevingsvergunning verleend is;
  6. Nadat de notariële akte gepasseerd is dient u binnen een ½ jaar te starten met de bouw. 
Heeft u behoefte aan een afspraak? U kunt ons mailen, chatten via de website of telefonisch benaderen via het Klantcontactcentrum, tel. (0546)-541111.

Informatiebijeenkomst 12 juni, vanaf 18:30 uur:
De vereniging Mens - & Milieuvriendelijk Wonen Almelo willen wij ruimte bieden om hun wensen voor een innovatieve vorm van wonen verder uit te werken door hen een optie te geven op een aantal kavels binnen Almelo Noordoost. Met de herverkaveling tot kleinere kavels en de mogelijkheid om twee-onder-één-kapwoningen te kunnen ontwikkelen, wordt aangesloten bij de vraag vanuit de lokale markt en wordt voorkomen dat potentiële kopers worden gedwongen om elders in de regio hun woonwens te vervullen. 

Over deze plannen willen wij u informeren,  waarbij gelegenheid is om vragen te stellen of opmerkingen te maken, op woensdag 12 juni a.s. van 18.30 tot 21.00 uur in wijkcentrum De Trefhoek aan de Ootmarsumsestraat 247-249 te Almelo. U bent van harte welkom.

Contactpersonen:
- Grensbepaling, uitzetten kavels: Minze Haaksema, m.haaksema@almelo.nl
- Bouwrijp maken, groen, bomenplan, verharding (oprit, straat), rioolaansluiting,  verlichting: Marc Luft, wijkopzichter openbare ruime en onderhoud: m.luft@almelo.nl

De contactpersonen zijn bereikbaar via het Klant Contact Centrum: 0546 – 541111.

Afmelden:
Heeft u inmiddels geen interesse meer in de ontwikkelingen Almelo NoordOost? Via de link hieronder schrijft u zich uit voor onze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Team Almelo NoordOost.