Copy
Nyhetsbrev 2019:3 från ETOUR

ETOUR


Ny centrumledare på ETOUR utsedd

Efter en treårig mandatperiod som centrumledare på ETOUR lämnar nu Dimitri Ioannides med varm hand över uppdraget till kollegan Robert Pettersson.

Innan Dimitri slutar vill han tacka för sin tid som centrumledare och sedan vill vi säga varmt välkommen till Robert som börjar den första oktober!

Läs intervjun "Hallå där Robert Pettersson - ny centrumledare på ETOUR"

Pressmeddelanden

Sverige ska bli internationellt ledande inom
hållbart friluftsliv och idrott

Mittuniversitetet kommer att leda ett stort, fyraårigt forskningsprogram som ska undersöka effekter av idrott och friluftsliv på natur och miljö. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, har beviljat stöd till programmet med 56 miljoner kronor. Målet är att göra svensk forskning världsledande inom området.

Läs pressmeddelandet "Sverige ska bli internationellt ledande inom hållbart friluftsliv och idrott"

ETOUR-forskare får prestigefyllt FN-uppdrag

Forskaren Lusine Margaryan har utsetts till en av huvudförfattarna när FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, ska presentera sina preliminära slutsatser kring hållbart nyttjande av vilda arter.

Läs pressmeddelandet "ETOUR-forskare får prestigefyllt FN-uppdrag"

Nytt projekt belyser besöksnäringens roll för
regional utveckling

Det behövs mer kunskap kring hur besöksnäringen i Jämtlands län kan utvecklas. Det konstaterar turismforskningsinstitutet ETOUR och Jämtland Härjedalen Turism och startar därför ett nytt, gemensamt projekt.

Läs pressmeddelandet "Nytt projekt belyser besöksnäringens roll för regional utveckling"

Kvinnor vill gärna dela med sig av sina naturupplevelser

Den nationella undersökningen av svenska folkets friluftsvanor visar att kvinnor är ute i naturen oftare än män. Undersökningen, som genomförts av ETOUR på uppdrag av Naturvårdsverket, visar också att kvinnorna är mer uppkopplade via sin smartphone och gärna delar med sig av naturupplevelsen.

Läs pressmeddelandet "Kvinnor vill gärna dela med sig av sina naturupplevelser"

ETOURs senaste vetenskapliga publikationer: 

”No (wo)man is an island” – ett hyllat examensarbete om kvinnligt deltagande i turismnäringen på Samoa

För att ta examen på Turism och destinationsutvecklingsprogrammet skrivs sista terminen en C-uppsats och ibland utmärker sig studenter specifikt. Klara Persson och Ida Ljunggren åkte till önationen Samoa i Stilla havet för att få en större förståelse för kulturella effekter på könsroller och turismutveckling.

Läs reportaget "No (wo)man is an island – ett hyllat examensarbete om kvinnligt deltagande i turismnäringen på Samoa"

Sandra Wall-Reinius:
Ny docent på ETOUR
 

Nu har Sandra Wall-Reinius, forskare vid ETOUR sedan 2009, antagits till docent. Att vara docent är en vetenskaplig kompetensmarkering och visar, förutom på goda forskningsmeriter, på pedagogiska färdigheter och aktiviteter rörande samverkan med det omgivande samhället. Stort grattis!

Sandras nuvarande forskning handlar bland annat om inkludering och tillgänglighetsfrågor med fokus på naturturism.

Universitetsövergripande

Forskning för en bättre framtid: Ett magasin om Miuns forskning

Hållbarhet och internationalisering är två av de ledord som vi på Mittuniversitetet följer inom vår forskning. Nu har vi sammanställt en del av det som pågår inom våra väggar och presenterar det, genom spännande reportage och artiklar, i ett magasin. Läs till exempel om hur bostadspolitiken kan bidra till social hållbarhet, om cellulosa som ersättning för plast eller hur klimatförändringar kan påverka försäkringar.

Här hittar du magasinet
Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet

Mittuniversitetets campus finns i Östersund och Sundsvall. Vi har 1000 medarbetare, 13 000 studenter och 200 forskarstuderande. I filmen (klicka på bilden) möter du forskare på Mittuniversitetets åtta forskningscentrum STC, FSCN, NVC, Sportstech, ETOUR, Demicom, CER och RCR.

Här hittar du filmen
Turismforskningscentret ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.Copyright © 2019 ETOUR, All rights reserved.