Copy
11 juli 2018
Open als webpagina

Meertens Instituut laat informatie
over dialectgebruik en volksgebruiken
digitaliseren door vrijwilligers

Op 9 juli is een nieuw project ‘Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)’ gestart op het crowdsourcingplatform VeleHanden. Het doel van het project is de antwoorden op de vragenlijsten van het Meertens Instituut te ontsluiten. Die vragenlijsten bevatten informatie over dialectgebruik, volksgebruiken en namen in Nederland en Vlaanderen vanaf 1931.

Al sinds 2012 maakt het Meertens Instituut dankbaar gebruik van de enthousiaste inzet van vrijwilligers die helpen met het toegankelijk maken van de beroemde vragenlijsten van het Meertens Instituut. Vanwege de belangrijke resultaten die al beschikbaar zijn gekomen, wordt dit werk nu voortgezet via het platform VeleHanden. VeleHanden is een website waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Het Meertens Instituut doet nu voor het eerst ook een beroep op dit platform.
Vragenlijsten

Sinds de oprichting in 1931 is een belangrijke taak van het Meertens Instituut geweest het verzamelen van gegevens. Dit gebeurde vroeger door vragenlijsten op te sturen naar informanten verspreid over Nederland en Vlaanderen. Tegenwoordig gaat het digitaal via het zogenoemde Meertens Panel. De meeste antwoorden die informanten voor het digitale tijdperk per post naar het instituut opstuurden zijn gescand. Die antwoorden willen we nu ontsluiten, door ze te digitaliseren en doorzoekbaar te maken in een databank.
De vragenlijsten betreffen vragen over dialectgebruik, volksgebruiken en namen. Men vroeg de informaten bijvoorbeeld: “Hoe noemt men in uw dialect de kinderziekte bof?” En ook: “Werd in uw jeugd uw verjaardag gevierd? Hoe?” De antwoorden komen uit heel Nederland en Vlaanderen.
Databank

Binnen dit project worden de handgeschreven of getypte antwoorden door de vrijwilligers overgetikt. Al eerder zijn door vrijwilligers de antwoorden overgetikt van drie dialectvragenlijsten die in 1932, 1933 en 1934 uitgezonden zijn, en van twee volkundevragenlijsten, uit 1961 en 1975.
Op de website VeleHanden worden nu nog eens 9.720 ingezonden antwoorden (in totaal 67.230 gescande pagina’s) van zestien vragenlijsten aangeboden voor digitalisering door vrijwilligers. Het gaat om antwoorden op dialect- en volkskundevragen die uitgezonden zijn tussen 1964 en 1998.  Vrijwilligers kunnen zelf uitkiezen welke antwoorden uit welke plaats zij overtikken.

In de loop van dit jaar zullen de vragen, de scans met de antwoorden en de overgetikte antwoorden beschikbaar worden gesteld op de website van het Meertens Instituut in de vorm van een Vragenlijstenbank. 

Meer informatie
Meer informatie over het project kunt u vinden op de website VeleHanden of via de projectleider, Nicoline van der Sijs: post@nicolinevdsijs.nl.  

Meertens Instituut
Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam

Postbus 10855
1001 EW Amsterdam

meertens.knaw.nl
info@meertens.knaw.nl
Tel. 020 - 462 85 00