Copy
View this email in your browser

ACHTERGROND

<< interview repatriëringsvluchten>>

Veilige en verantwoorde vluchtuitvoering in coronatijden

Repatriëringsvluchten of rescue-vluchten worden uitgevoerd op verzoek van de  Nederlandse of buitenlandse overheid. De vliegtuigen vertrekken meestal zonder passagiers en vliegen vaak vol terug. Zo worden mensen teruggebracht die vanwege de coronacrisis niet via de normale lijndiensten hun locatie kunnen verlaten.

In een serie besteden we aandacht aan deze uitzonderlijke vluchten en de impact op de betrokken bemanningen. Zowel aan easyJet, transavia en KLM wordt gevraagd om dergelijke vluchten uit te voeren.
In dit eerste deel spreken we met cabine collega Ivo Kruse Koster over zijn rol in het repatriëringsproces als vicevoorzitter en KLM-sectiebestuurder bij de VNC. Hij is zo ongeveer 24 op 7 bereikbaar voor het afstemmen van aangepaste schema’s en omlopen.

Kort en intensief  
KLM maakt onderscheid tussen vluchten uit het zogeheten skeleton netwerk (de uitgeklede versie met nog geen 10% van de normale vluchtuitvoering) en repatriëringsvluchten. Laatstgenoemde zitten - in tegenstelling tot de reguliere vluchten - redelijk vol en de omlopen zijn kort en intensief. In de praktijk betekent dit dat crew te maken kan krijgen met tewerkstellingen die buiten de cao-afspraken vallen. Ivo: ‘De VNC heeft samen met FNV cabine recht van instemming bij iedere repatriëringsvlucht, tenzij deze vlucht binnen de cao gevlogen kan worden.  De communicatie hierover verloopt via de afdeling Planning van Planning & Assignment. Door de coronacrisis  staan we oogluikend toe dat wordt afgeweken van onze hard bevochten cao-afspraken.’

'Door de coronacrisis  staan we oogluikend toe dat wordt afgeweken van onze hard bevochten cao-afspraken'

Praktisch en verantwoord
Ivo legt uit dat het bij het instemmen van dergelijke vluchten heel belangrijk is om de ondergrens van een acceptabele tewerkstelling te bewaken en je daarbij vooral  te verplaatsen in collega’s. ‘Wij als VNC bestuursleden vliegen ook allemaal en kunnen ons dus als geen ander voorstellen wat praktisch en verantwoord is. Het is onze taak om onze collega’s te beschermen waar nodig. Zo is het een voorwaarde dat de repatriëringsvluchten worden bemand door vrijwilligers. Er kan zorg en/of angst heersen bij collega’s, juist in geval van veel passagiers dus weinig afstand aan boord. KLM heeft op haar oproep voor vrijwilligers duizenden aanmeldingen van collega’s gehad die deze vluchten dus op vrijwillige basis willen uitvoeren.’

Maximale bescherming
De VNC werkt mee aan het maken van de vliegschema’s en daarmee maximaal aan de bescherming van crew. ‘Het is belangrijk dat crew voldoende rust heeft, hierin is ons uitgangspunt 24 uur. Indien de rust toch korter zou zijn, kijken we of er sprake is van een fatsoenlijke nacht en of de verdeling tussen dag en nacht acceptabel is. Hoeveel rust dan wel voldoende is, hangt af van verschillende omstandigheden zoals bijvoorbeeld bestemming, aantal passagiers en aan- en afmeldtijd. In samenspraak met de collega’s van de Groepscommissie31 besluiten we of de hotelfaciliteiten voldoende zijn, waarbij de beschikbaarheid van eten en drinken en bewegingsvrijheid binnen het hotel prioriteit hebben.’

Duidelijke grenzen
Er is ingestemd met vluchten naar onder andere Sydney, Bangkok en Seoul. Vluchten die vanuit de cao niet geaccordeerd zouden zijn, maar wel onder de huidige bijzondere omstandigheden en met bepaalde voorwaarden zoals eerder uitgelegd. Zijn er ook tewerkstellingen voorgesteld waar de VNC zich niet in kon vinden? Ivo: ‘We hebben twee verzoeken niet geaccepteerd vanwege de zwaarte van de tewerkstelling. Vluchten waarbij een crew deadheading heen vliegt om meteen werkend terug te keren, zijn bijvoorbeeld een no-go omdat hier - wat ons betreft - de ondergrens duidelijk wordt overschreden. Het zijn dus elke keer belangrijke overwegingen die we - overigens in goede samenwerking met alle betrokken partijen - maken. We komen er door onderling begrip altijd wel samen uit.’

Redactie VNC Magazine

In een volgend deel komen collega’s die repatriëringsvluchten hebben uitgevoerd aan het woord.<<<<

VNC WEBSITE
Facebook
Twitter
Website
Email
Instagram
Copyright © 2020 VNC, Alle rechten voorbehouden
You are receiving this email because you are a VNC member


VNC
Stationsplein 406
Schiphol-Oost, Nh 1117 CL
Netherlands

Our mailing address is:
secretariaat@vnconline.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.