Copy
Wilt u nieuwsbrieven van Trias Westland blijven ontvangen? U kunt zich hier aanmelden of afmelden.
Bekijk deze e-mail in uw browser

Productietest tweede put prima verlopen
Uitstekend reservoir smaakt naar meer

 

Op 31 mei jl. vond de productietest plaats van de tweede put (productieput) van het Trias Westland-doublet. De test is goed verlopen en heeft bevestigd dat we een uitstekend reservoir hebben aangetroffen. Op basis hiervan kan een warmtenet aangelegd worden met een capaciteit van 17 – 21 MWth. Concreet betekent dit dat op deze bron minimaal 26 glastuinbouwbedrijven worden aangesloten en maximaal 32 bedrijven. Meer bedrijven kunnen snel volgen, want Trias Westland heeft inmiddels een positieve beschikking gekregen op de SDE-subsidieaanvraag voor een tweede doublet!

Met 87 graden en een uitstekende doorstroming heeft Trias Westland een ideale put om warmte te winnen. De eerst geboorde put bleek eerder al gunstig voor injectie van het afgekoelde water. Bij de productietest eind mei is wederom gas aangetroffen. In eerste instantie zal een ketel het gas omzetten in extra warmte, maar het is de bedoeling om in een latere fase het gas in een WKK om te zetten in elektriciteit en extra warmte. Een deel van de elektriciteit zal gebruikt worden om het hete water op te pompen. Alle warmte zal zijn weg vinden naar de bedrijven in de vorm van gecontracteerd vermogen en eventueel via een handelsplatform. “Hoeveel bedrijven precies op deze bron aangesloten worden, hangt o.a. samen met nieuwe geothermiedoubletten in de omgeving”, zegt Marco van Soerland, directeur van Trias Westland. “We onderzoeken de technische en economische mogelijkheden om zoveel mogelijk bedrijven aan te sluiten op deze én nieuwe bronnen. Het warmtenet dat we nu aanleggen, is in elk geval berekend op uitbreiding in de toekomst.”

SDE-subsidie tweede project
Voor de bedrijven die niet op dit doublet worden aangesloten, komen er de komende jaren nieuwe geothermiebronnen bij, waardoor ook zij kunnen verduurzamen. Marco van Soerland heeft alvast goed nieuws: “Trias Westland heeft deze maand SDE-subsidie gekregen voor een tweede doublet. Deze forse financiële bijdrage is een startschot voor de concretisering van ons tweede doublet. Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken, moeten we binnen een jaar opdracht verstrekken aan de boorder. Het kan dus snel gaan.”

Trots op robuust project
De glastuinbouwbedrijven en aandeelhouders zijn tevreden. Mathieu van Holstein (Holstein Flowers, bestuurslid Trias Westland): “Met 49 bedrijven zijn we in dit project gestapt, in de hoop dat we allemaal op het Trias-reservoir aangesloten konden worden. We wisten van tevoren dat er mogelijk geen warmte te winnen was op 4 kilometer diepte. Natuurlijk is het jammer dat we hier geen Trias-project kunnen realiseren. Maar we ontwikkelen wél een zeer succesvol aardwarmteproject met het grootste warmtevermogen in Nederland. We zijn trots op de hoge standaard die we hebben gezet op het gebied van materiaalkeuze en veiligheid. Onze organisatiestructuur – met externe financiering en een kostprijsmodel voor de glastuinbouwbedrijven – kan een voorbeeld zijn voor nieuwe initiatieven. Bovendien komt een tweede Trias Westland doublet dichtbij. Wij zijn ontzettend trots op dit robuuste geothermieproject!”

Trias Westland in twee minuten

Bekijk de timelapse van de start van het project in mei 2017 t/m de tweede productietest in mei 2018. 

Aanleg warmtenet:
Eerste gestuurde boring succesvol 

 

Op de Broekpolderlaan staan drie HDD-boringen gepland. De eerste is eind mei succesvol uitgevoerd. Er is met een boorinstallatie een schacht geboord van het intredepunt bij de Broekpolderlaan naar het uittredepunt bij het Gasunie station. Daar werden de leidingen al eerder in het groen klaargelegd en aan elkaar gelast.
               
Op 28 en 30 mei werd telkens een leiding van ongeveer 220 meter lang de schacht ingetrokken richting de Broekpolderlaan. Meerdere kranen hielden de warmteleiding in de juiste positie. Langs de Verlengde Veilingroute wordt de warmteleiding middels een open ontgraving aangelegd. Hierbij wordt een sleuf gegraven waarin de leidingen worden aangelegd. Het natte weer eind mei gooide behoorlijk roet in het eten. Door de impact van de zware regenbuien moest het werk enkele keren worden stilgelegd. 
 

 

Vragen?
  • Stuur een een e-mail naar warmtenet@triaswestland.nl
  • Loop van maandag t/m donderdag tussen 13.30 – 14.00 uur even binnen bij de keet van A. Hak aan de Zwethlaan tegenover huisnummer 36. Medewerkers zijn dan aanwezig om u te woord te staan.

Het bouwbord van Trias Westland is in een nieuw jasje gestoken en is verhuisd naar de andere kant van het bouwterrein, aan de Westlandroute.

Wilt u onze nieuwsbrieven blijven ontvangen?  

Het boorproces en de productietests bij Trias Westland zijn afgerond. De aanleg van het warmtenet en de bouw van het pomphuis zijn in volle gang. Trias Westland blijft nieuwsbrieven versturen. Vooral over praktische zaken rond de aanleg van het warmtenet, zoals verkeersmaatregelen, en de ontwikkeling van een tweede doublet.

Wilt u de nieuwsbrieven blijven ontvangen? U kunt zich hier aanmelden en afmelden
Copyright © 2018 Trias Westland, Alle rechten voorbehouden.

U kunt uw voorkeuren aanpassen of zich afmelden voor deze verzendlijst.
Email Marketing Powered by Mailchimp